Renter

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 03.aug.2020 USD 1 587,66
Antall beholdninger per 30.jun.2020 658
Basisvaluta USD
Fondsstart 31.okt.2002
Startdato 01.sep.2003
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar USD Diversified Bond - Short Term
Referanseindeks ICE BofAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,89%
ISIN LU0172419748
Bloomberg-børskode MLULDUA
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL 7659751
Bloomberg-referanse, børskode ML1-3GC
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 5 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI-rating er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Åpenhet om beregningene av selskapsengasjement er ikke en indikasjon på et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke en integrering av ESG-kriterier et fonds investeringsmålsetting eller begrenser investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det finnes ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende screening vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.


Selskapers engasjementsmålinger kalkuleres ved bruk av MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF US Dollar Short Duration Bond Fund Class A3, per 31.jul.2020 vurdert mot 239 USD Diversified Bond - Short Term fond.

Beholdning

Beholdning

per 30.jun.2020
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 1.125 06/30/2021 9,34
FNMA BENCHMARK NOTE 0.5 06/17/2025 2,46
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,06
FHLMC 0.25 06/26/2023 1,74
FNMA 15YR 2018 PRODUCTION 1,17
Navn Vekt (%)
FGOLD 30YR 4.5% MLB 110K 2018 1,03
FNMA 30YR 4.5% SHLB 200K 2017 0,98
ISHARES $ SHORT DURATION HI YLD CO 0,98
DELL INTERNATIONAL LLC 144A 4.42 06/15/2021 0,84
FORDR_18-B A4 0,79
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A3 USD Månedlig 8,61 0,00 0,00 8,63 8,07 - LU0172419748 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,05 0,01 0,10 10,08 9,40 - LU0839485744 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,06 0,01 0,10 10,07 9,40 - LU1423762613 - -
Class D2 USD Ingen 14,45 0,00 0,00 14,45 13,44 - LU0827887356 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,02 0,01 0,10 10,03 9,36 - LU1423762027 - -
Class I2 USD Ingen 11,02 0,01 0,09 11,02 10,24 - LU1479925726 - -
Class A1 USD Daglig 8,62 0,01 0,12 8,63 8,07 - LU0155445546 - -
Class X2 USD Ingen 15,86 0,01 0,06 15,86 14,72 - LU0245444947 - -
Class D3 USD Månedlig 9,89 0,01 0,10 9,91 9,27 - LU0592702228 - -
Class A3 Hedged SGD Månedlig 9,66 0,00 0,00 9,72 9,07 - LU1062843773 - -
Class I5 USD USD - 10,28 0,00 0,00 10,33 9,61 - LU1883300532 - -
Class A2 USD Ingen 14,07 0,01 0,07 14,07 13,10 - LU0154237225 - -
Class A3 EUR Månedlig 7,35 0,07 0,96 7,94 7,28 - LU0172420597 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT
Thomas Musmanno, CFA
Thomas Musmanno, CFA

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.