Kontanter

BGF US Dollar Reserve Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Et pengemarkedsfond (Money Market Fund – MMF) er ikke en garantert investeringsmetode. En investering i MMF-fond skiller seg fra en investering i innskudd: Investeringssummen kan variere, og risikoen for tap av investeringssummen bæres av investoren. MMF bruker ikke ekstern støtte til å garantere MMF-fondets likviditet eller stabilisering av NAV per andel. Kortsiktige pengemarkedsfond er normalt ikke utsatt for ekstreme kursvariasjoner. Renteendringer vil påvirke fondet. Tap av kapital: En automatisk andelsinnløsning kan forekomme, noe som reduserer antallet andeler som eies av hver investor. En slik andelsinnløsning vil føre til kapitaltap for investorene. Motpartsrisiko: Hvis institusjoner som leverer tjenester som depotforvaltning av eiendeler eller som er motparter i derivater eller andre instrumenter, blir insolvente, kan det eksponere fondet mot økonomisk tap. Kredittrisiko: Utstederen av et finansielt aktivum i Fondet kan unnlate å betale inntekt eller tilbakebetale kapital til Fondet ved forfall.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 24.mai.2019 USD 624,84
Antall beholdninger per 30.apr.2019 86
Basisvaluta USD
Fondsstart 30.nov.1993
Startdato 30.nov.1993
Aktivaklasse Kontanter
Kategori hos Morningstar Money Market - Other
Referanseindeks 7 Day USD LIBID
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,55%
ISIN LU0297945965
Bloomberg-børskode MIGSDAG
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B1YLJL9
Bloomberg-referanse, børskode USDRPRFB
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 5 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

Navn Navn på underliggende verdipapir Investering Vekt (%) # Markedsverdi ISIN CUSIP Kupong (%) Forfall Land Maturity/Reset
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.apr.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 23.mai.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 23.mai.2019

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 Hedged GBP Ingen 189,14 0,00 0,00 24.mai.2019 189,16 188,89 - LU0297945965 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 190,24 0,00 0,00 24.mai.2019 190,26 189,71 - LU0329591720 - -
Class X2 USD Ingen 10,49 0,00 0,01 24.mai.2019 10,49 10,23 - LU0462857789 - -
Class A2 USD Ingen 156,03 0,01 0,01 24.mai.2019 156,03 153,01 - LU0006061419 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Christopher Linsky
Christopher Linsky
Coleen Gasiewski
Coleen Gasiewski

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.