Multi Asset

BGF Global Allocation Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.03.2016
Til
31.03.2017
Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2021

7,91 6,07 -2,08 -5,39 38,25
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
38,25 8,60 7,95 4,97 4,07
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
1,71 0,70 1,71 38,25 28,08 46,60 62,49 72,40

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i SGD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Antall utstedere 1 049
Størrelsen på fondet (millioner) per 09.apr.2021 USD 17 029,19
12 m følgende avkastning -
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 03.jan.1997
Seriens valuta Singapore Dollar
Startdato 31.jul.2007
Aktivaklasse Multi Asset
Kategori hos Morningstar Other Allocation
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,77%
ISIN LU0308772762
Bloomberg-børskode MGAHSA2
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B449271
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering SGD 5 000,00
Minimum påfølgende investering SGD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Kurs/overskuddsgrad per 26.feb.2021 26,79
Gjennomsn. markedskapitalisering (mill.) per 26.feb.2021 USD 300 854 M
Effektiv durasjon per 26.feb.2021 1,38
Effektiv durasjon for faste inntekter per 26.feb.2021 7,46
Effektiv durasjon for faste inntekter og kontanter per 26.feb.2021 4,80

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI-rating er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per - -
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per - -
MSCI - Kjernevåpen per - -
MSCI - Termisk kull per - -
MSCI - Sivile skytevåpen per - -
MSCI - Oljesand per - -
MSCI - Tobakk per - -

Dekning av selskapers engasjement per - -
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per - -
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull -% og oljesand -%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-fasene av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes internt, via samarbeid med BlackRocks investeringsforvaltningsteam ved å involvere utstedere basert på viktige ESG-kriterier, eller via tredjepartsleverandører av data. Fondforvalterens løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige risikoevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 26.feb.2021
Navn Vekt (%)
MICROSOFT CORP 2,08
APPLE INC 2,07
ALPHABET INC CLASS C 1,68
AMAZON COM INC 1,31
JPMORGAN CHASE & CO 1,28
Navn Vekt (%)
BANK OF AMERICA CORP 1,19
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,92
JOHNSON & JOHNSON 0,91
SIEMENS N AG 0,89
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,85
per 26.feb.2021
Navn Vekt (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,72
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,27
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 1,25
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0,73
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 0.4 09/20/2049 0,73
Navn Vekt (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,63
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 08/01/2030 0,59
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 0,58
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3 03/21/2047 0,57
ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 09/01/2049 0,52
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 26.feb.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 26.feb.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 26.feb.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 26.feb.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 26.feb.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 Hedged SGD Ingen 17,55 0,01 0,06 17,62 13,01 - LU0308772762 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 21,35 0,00 0,00 21,45 15,86 - LU0480534592 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 22,76 0,00 0,00 22,85 16,79 - LU0827880427 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 40,39 0,01 0,02 40,51 29,80 - LU0827880344 - -
Class D4 EUR Årlig 62,24 0,08 0,13 62,41 49,92 - LU0827880005 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 15,03 0,00 0,00 15,12 11,25 - LU0343169966 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 18,81 0,01 0,05 18,87 13,84 - LU0827880690 - -
Class A2 HUF Ingen 22 702,59 -9,62 -0,04 23 092,32 17 991,56 - LU0566074125 - -
Class X2 EUR Ingen 79,76 0,11 0,14 79,96 63,06 - LU0984173384 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 14,81 0,00 0,00 14,85 10,89 - LU0260352280 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 16,03 0,00 0,00 16,11 11,91 - LU0827880260 - -
Class D2 EUR Ingen 70,19 0,10 0,14 70,37 56,03 - LU0523293024 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 21,90 0,00 0,00 21,99 16,32 - LU0468326631 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 50,47 0,01 0,02 50,66 37,39 - LU0368231949 - -
Class I2 EUR Ingen 70,22 0,09 0,13 70,40 55,94 - LU1653088838 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 26,28 0,01 0,04 26,32 19,26 - LU0525289509 - -
Class A4 USD Årlig 73,35 0,01 0,01 73,67 54,22 - LU0724617625 - -
Class X4 USD Årlig 16,44 0,00 0,00 16,47 12,11 - LU0953392981 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 23,35 0,01 0,04 23,42 17,27 - LU0827880187 - -
Class I2 USD Ingen 83,46 0,01 0,01 83,70 61,11 - LU0368249560 - -
Class A4 EUR Årlig 61,71 0,08 0,13 61,88 49,64 - LU0408221512 - -
Class X2 Hedged JPY Ingen 1 475,00 1,00 0,07 1 478,00 1 078,00 - LU1445720094 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 43,16 0,01 0,02 43,34 32,19 - LU0827880773 - -
Class A2 USD Ingen 75,45 0,02 0,03 75,77 55,77 - LU0072462426 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 50,95 0,01 0,02 51,16 37,83 - LU0329591480 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 42,81 0,00 0,00 43,04 32,02 - LU0240613025 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 46,07 0,00 0,00 46,32 34,46 - LU0212925753 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 18,92 0,01 0,05 18,99 13,91 - LU0810842038 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 174,39 0,04 0,02 174,47 126,65 - LU1062906877 - -
Class D2 USD Ingen 83,42 0,01 0,01 83,69 61,21 - LU0329592538 - -
Class A2 EUR Ingen 63,48 0,09 0,14 63,65 51,05 - LU0171283459 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 37,91 0,01 0,03 38,07 28,18 - LU0236177068 - -
Class D4 GBP Årlig 53,87 0,11 0,20 53,87 43,68 - LU1852330908 - -
Class X2 USD Ingen 94,80 0,02 0,02 94,97 68,90 - LU0328507826 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 18,00 0,00 0,00 18,08 13,29 - LU0788109477 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.