Renter

BGF Euro Corporate Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 18.apr.2019 EUR 2 872,80
Antall beholdninger per 29.mar.2019 444
Basisvaluta EUR
Fondsstart 31.jul.2006
Startdato 31.jul.2006
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar EUR Corporate Bond
Referanseindeks ICE BofAML Euro Corporate Index (ER00)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,03%
ISIN LU0162660350
Bloomberg-børskode MLCORA1
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL 7588684
Bloomberg-referanse, børskode ER00
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 5 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Euro Corporate Bond Fund Class A1, per 31.mar.2019 vurdert mot 969 EUR Corporate Bond fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gitt en sølvmedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 29.mar.2019
Navn Vekt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.85 07/25/2027 1,23
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 0,78
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 0,78
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 0,77
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 0.875 01/15/2024 0,70
Navn Vekt (%)
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS 1.375 01/17/2025 0,69
ENEL SPA RegS 3.75 11/24/2081 0,69
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.09 03/11/2027 0,68
NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS 2 10/01/2050 0,68
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,62
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A1 EUR Daglig 13,76 0,02 0,15 13,76 13,22 - LU0162660350 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 103,20 0,13 0,13 103,20 98,93 - LU1622601463 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,28 0,01 0,10 10,28 9,88 - LU1445717629 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 10,46 0,02 0,19 10,46 10,02 - LU1445719757 - -
Class D2 EUR Ingen 17,68 0,03 0,17 17,68 16,93 - LU0368266499 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 10,29 0,01 0,10 10,29 9,89 - LU1502568287 - -
Class D3 EUR Månedlig 13,52 0,02 0,15 13,52 12,99 - LU0827877803 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 10,84 0,01 0,09 10,84 10,34 - LU1445719328 - -
Class X2 EUR Ingen 18,75 0,03 0,16 18,75 17,92 - LU0414062595 - -
Class A2 CZK Ingen 435,17 1,07 0,25 435,17 416,40 - LU1791176222 - -
Class A3 EUR Månedlig 13,51 0,01 0,07 13,51 12,98 - LU0172394222 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 10,79 0,02 0,19 10,79 10,29 - LU1445719088 - -
Class A2 EUR Ingen 16,94 0,02 0,12 16,94 16,25 - LU0162658883 - -
Class X5 EUR Kvartalsvis 10,15 0,01 0,10 10,15 9,75 - LU1760134277 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 11,20 0,02 0,18 11,20 10,56 - LU1445718437 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,41 0,02 0,19 10,41 9,98 - LU1445718783 - -
Class I2 EUR Ingen 11,13 0,01 0,09 11,13 10,65 - LU1373033965 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,69 0,01 0,09 10,69 10,22 - LU1445718197 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 11,09 0,02 0,18 11,09 10,48 - LU1445717389 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.