Modern en duurzaam gebouw met planten

Europa: op weg naar een duurzame toekomst

Technologie en innovatie spelen al eeuwenlang een grote rol in Europa. Daardoor is Europa de op twee na grootste economie ter wereld.1 De groeiende bevolking en een bloeiend wetenschappelijk klimaat en bedrijfsleven leveren hier talloze veelbelovende beleggingskansen op.

1 Bron: The Balance, mei 2021

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

Nu de gemiddelde levensverwachting toeneemt, beleggingscategorieën elkaar steeds meer overlappen en de inflatie toeneemt, hebben beleggers meer dan ooit behoefte aan doelgerichte toegang tot de financiële markten. In Europa zijn beleggingsmogelijkheden in overvloed te vinden.


Van snelgroeiende opkomende landen tot traditioneel sterke economieën als Duitsland biedt de Europese beleggingsmarkt een unieke breedte en diepte. Veel toonaangevende middelgrote ondernemingen zijn genoteerd aan Europese beurzen. Dat schept talloze aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden.

Ons Europese beleggingsplatform

Belangrijkste beleggingsthema’s

In Europa zien we drie grote beleggingstrends die sterk van invloed kunnen zijn op de toekomstige ontwikkeling van beleggingsportefeuilles. Dit zijn:

Paragraph-2
Paragraph-3
Paragraph-4

We zitten midden in een enorme omschakeling naar duurzame beleggingen, met name gericht op ESG-criteria (milieu, samenleving en goed bestuur). In de eerste fasen van deze omschakeling groeide de instroom in ESG-producten zes keer zo snel als de instroom in traditionele beleggingen.1 Op dit moment is in alle categorieën ESG-beleggingen samen in totaal USD 4.000 miljard belegd.2 Wij verwachten dat deze groei zich zal voortzetten en zelfs nog sterker zal worden.

Europese beleggers gaan er steeds meer toe over duurzame portefeuilledoelen toe te voegen aan hun traditionele risico- en rendementsdoelen. Bijvoorbeeld de doelstelling om toe te werken naar een portefeuille met netto nul uitstoot. Dit heeft geleid tot een grotere vraag naar producten die de mogelijkheid bieden om ESG-doelstellingen in portefeuilles te integreren. Daarnaast is ook de regelgeving rond duurzaamheidsrapportage zowel op nationaal als Europees niveau sterk toegenomen.

Het Europese Investment Stewardship-team van BlackRock onderhoudt contacten met grote en kleine bedrijven om hun ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid op de voet te volgen en goede bestuurspraktijken en verantwoorde businessmodellen te bevorderen. Dit kan een positief effect hebben op de financiële resultaten op de langere termijn, zodat onze klanten hun beleggingsdoelen kunnen realiseren.

Onze aanpak van duurzaam beleggen

1https://www.blackrock.com/corporate/insights/blackrock-investment-institute/publications/sustainability-in-portfolio-construction
2 Bronnen: Morningstar, Simfund, Broadridge. Cijfers omvatten duurzame beleggingsfondsen, ETF’s, AUM van institutionele en alternatieve beleggingen, volgens de definities van externe databronnen, exclusief toegezegd/gereserveerd kapitaal. Cijfers beleggingsfondsen en ETF’s per oktober ‘21; cijfers institutionele en alternatieve beleggingen per juni ‘21.

Van oudsher waren private (niet-beursgenoteerde) markten vooral het terrein van grote institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Maar tegenwoordig krijgen ook andere typen beleggers, met minder grote vermogens, steeds eenvoudiger toegang tot deze alternatieve beleggingen.1 Steeds meer ondernemingen richten zich op de private markt om hun bedrijfsactiviteiten en productinnovaties te financieren. In het kielzog hiervan groeit ook het aanbod van semi-liquide beleggingsproducten die toegankelijk zijn voor retail-beleggers. Sommige van deze semi-liquide fondsen bieden de mogelijkheid maandelijks of eens per kwartaal in en uit te stappen, terwijl andere producten minder liquiditeit bieden.

Voor de toegang tot dergelijke private beleggingen golden lange tijd wettelijke beperkingen, om minder ervaren beleggers te beschermen. Hier komt echter snel verandering in, doordat nieuwe regelgeving ook kleinere beleggers toegang tot deze producten biedt. Een goed voorbeeld hiervan zijn ELTIF’s: European Long-Term Investment Funds, die voldoen aan strikte EU-richtlijnen.

1 Beleggingen in Europese private markten zijn de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Volgens een raming van het Amerikaanse onderzoeksbureau Cerulli steeg het belegd vermogen van € 795 miljard in 2015 tot € 1.900 miljard in juni 2021. Bron: The Cerulli Report, European Alternative Investments, 2022.

De populariteit van ETF’s en indexfondsen bij Europese beleggers blijft groeien. Ze worden gezien als efficiënte, eenvoudig te gebruiken bouwstenen voor zowel grote als kleinere portefeuilles.

De afgelopen jaren hebben we niet alleen een duidelijke verschuiving waargenomen naar een groter gebruik van indexstrategieën1, maar hebben we ook gezien dat de rol die indexproducten in portefeuilles spelen aan het veranderen is.

In concrete cijfers uitgedrukt is het belegd vermogen (AUM) in indexbeleggingen in EMEA in vijf jaar tijd met 62% gegroeid, tot een totaal van USD 3.900 miljard.2. Deze trend zal in onze ogen alleen nog maar groeien, omdat beleggers steeds meer op zoek zijn naar transparante, efficiënte bouwstenen om hun beleggingsideeën te implementeren of eenvoudig vermogen op te bouwen voor hun pensioen.

In lijn met deze trend zien wij drie ontwikkelingen die beleggers meer mogelijkheden geven om hun beleggingsdoelen te realiseren:

  • Grotere toepassing van indexbeleggingen
  • Groter gebruik van illiquide en op ‘zuivere’ alpha gerichte strategieën
  • Doelgerichte, flexibele aanpak om index- en alpha-strategieën te combineren.

1 BlackRock Portfolio Analysis and Solutions, analyse van januari 2017 tot januari 2022.
2 Bron: BlackRock Global Business Intelligence en Broadridge, per 31 mei 2020. Dit cijfer omvat uitsluitend ETP’s en gepoolde indexfondsen.

Een sterk team in de regio

Kaart met kantoren en teams van BlackRock in Europa

BlackRock, mei 2022

We zijn sterk vertegenwoordigd in Europa, met meer dan 3.000 beleggingsprofessionals in 20 kantoren, van Athene tot Zürich. Hierdoor beschikken we over lokale expertise en een fijnmazige blik op alle terreinen waar we actief zijn. Wij delen deze kennis, ervaring en inzichten met onze klanten, via onze beleggingsteams, klantadviseurs, technologie-experts en onze website.

Risico: Hoewel het technologieplatform van BlackRock kan helpen het risico efficiënt te beheren, kan risico niet worden uitgesloten.