Obligaties

BGF US Dollar Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in vastrentende waarden uitgegeven door ondernemingen waarbij vergeleken met obligaties uitgegeven of gegarandeerd door overheden een groter risico bestaat tot niet-nakoming door de onderneming van terugbetaling van het kapitaal verstrekt aan de onderneming en de opeisbare rentebetalingen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 6,1 -0,6 2,2 3,5 -1,1 8,9 7,8 -2,0 -14,6 5,0
Beperkende benchmark 1 (%) 6,0 0,5 2,6 3,5 0,0 8,7 7,5 -1,5 -13,0 5,5
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,81 -3,68 -0,60 0,89 2,37
Beperkende benchmark 1 (%) 2,63 -3,02 -0,23 1,35 -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,01 1,52 0,50 -0,01 2,81 -10,63 -2,94 9,28 64,72
Beperkende benchmark 1 (%) -0,71 0,95 0,07 -0,71 2,63 -8,80 -1,16 14,30 -
  Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Van
30/jun/2023
Tot
30/jun/2024
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2024

7,87 0,68 -11,95 -1,27 2,81
Beperkende benchmark 1 (%)

per 30/jun/2024

8,74 -0,33 -10,29 -0,94 2,63

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in USD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 15/jul/2024
USD 501.230.886
Introductie fonds
07/apr/1989
Basisvaluta
USD
Beperkende benchmark 1
Bloomberg US Aggregate Bond Index
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
ISIN
LU0028835386
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
USD 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
MERCPIA
Introductiedatum
03/mrt/2003
Valuta reeks
USD
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
1,05%
Kostenratio
0,85%
Minimale eerste inleg
USD 5.000,00
Gebruik van winst
Uitkerend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
USD Diversified Bond
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
4580456

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/jun/2024
1.359
Standaarddeviatie (3j)
per 30/jun/2024
7,41%
Yield to Maturity
per 28/jun/2024
5,71%
Weighted Av YTM
per 28/jun/2024
5,70%
Gewogen gem. looptijd
per 28/jun/2024
9,10 jaar
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 30/jun/2024
3,60
Bèta 3 jr.
per 30/jun/2024
0,98
Modified duration
per 28/jun/2024
6,88
Effectieve duration
per 28/jun/2024
6,51 jaar
WAL to Worst
per 28/jun/2024
9,10 jaar

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie wil zeggen dat in beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met financieel relevante data of informatie over milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om het voor risico gewogen rendement van de portefeuilles van onze klanten te verbeteren. De opname van deze verklaring betekent niet dat de beleggingsdoelstelling of strategie van het Fonds op ESG-criteria is afgestemd, tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of tenzij dit wel zo in de beleggingsdoelstelling van het Fonds is aangegeven. Deze verklaring beschrijft alleen hoe ESG-data of -informatie in het globale beleggingsproces in aanmerking worden genomen.
De Fondsbeheerder neemt in het beleggingsproces ESG-overwegingen in aanmerking bij het onderzoek, in combinatie met andere informatie. Dat kunnen relevante inzichten van externe partijen zijn, evenals interne bevindingen na overleg met emittenten, en inbreng van het BlackRock Investment Stewardship-team op het gebied van governance. De Fondsbeheerder bespreekt op gezette tijdstippen de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis-groep en de Chief Investment Officers. Bij deze beoordeling komen, waar relevant, de blootstelling van de portefeuille aan wezenlijke ESG-risico's, de blootstelling aan duurzaamheidsgerelateerde bedrijfsactiviteiten, klimaatmaatstaven en andere factoren ter sprake.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF US Dollar Bond Fund, Class A1, per 30/jun/2024, in vergelijking met 403 USD Diversified Bond fondsen.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 20/nov/2023)

Posities

Posities

per 28/jun/2024
Naam Weging (%)
UNITED STATES TREASURY 24,06
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 10,98
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 8,16
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 4,88
UNIFORM MBS 4,10
Naam Weging (%)
DIAMONDBACK ENERGY INC 1,37
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,36
MORGAN STANLEY 1,24
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1,20
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1,14
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE A1 USD 14,97 -0,01 -0,07 15/jul/2024 15,22 13,97 LU0028835386
KLASSE X2 USD 11,00 -0,01 -0,09 15/jul/2024 11,01 9,91 LU0147419252
KLASSE A2 USD 32,82 -0,02 -0,06 15/jul/2024 32,85 29,78 LU0096258362
KLASSE I2 HEDGED EUR 9,35 -0,01 -0,11 15/jul/2024 9,36 8,57 LU1564327929
KLASSE D2 HEDGED GBP 10,26 -0,01 -0,10 15/jul/2024 10,27 9,32 LU1294567448
KLASSE I2 USD 11,26 -0,01 -0,09 15/jul/2024 11,27 10,18 LU1165522647
KLASSE D2 USD 34,74 -0,02 -0,06 15/jul/2024 34,77 31,43 LU0548367084
KLASSE D3 USD 15,01 -0,01 -0,07 15/jul/2024 15,27 14,01 LU0592701923
KLASSE A2 CZK 764,32 0,93 0,12 15/jul/2024 765,84 674,13 LU1791174102
KLASSE A3 USD 15,01 -0,01 -0,07 15/jul/2024 15,27 14,01 LU0172417379
KLASSE A2 HEDGED SGD 10,53 -0,01 -0,09 15/jul/2024 10,58 9,91 LU2699150137
Class X5 USD 8,85 0,00 0,00 15/jul/2024 9,00 8,25 LU1694209633
KLASSE I5 USD 8,91 -0,01 -0,11 15/jul/2024 9,06 8,31 LU1718847640

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Aidan Doyle
Aidan Doyle
Chi Chen
Chi Chen
David Rogal
David Rogal
Sam Summers
Sam Summers

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.580 USD
-24,2%
7.310 USD
-9,9%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.850 USD
-21,5%
7.800 USD
-7,9%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.590 USD
-4,1%
9.980 USD
-0,1%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.520 USD
5,2%
11.140 USD
3,7%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten