Inzichten van de experts van BlackRock Fundamental Equities

Stap in de metaverse

5 feb. 2022 | ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

kernpunten

01

Een compleet nieuw universum

De metaverse is een immense virtuele wereld van onderling verbonden platforms. De grote technologiebedrijven zien het als de volgende stap in de digitalisering.

02

Waarom is dit nu interessant?

Vanwege de ontwikkeling van een nieuwe generatie apparatuur, versnelde digitalisering en een breder gebruik van cryptovaluta’s.

03

Beleggen in de toekomst

Voor de meeste mensen is de metaverse nog geen tastbare realiteit. Maar er zijn wel al interessante mogelijkheden om erin te beleggen.

Meer en meer contact

Technologie- en internetbedrijven, maar ook consumentenmerken, zijn sterk gericht op één doel: contact met hun doelgroepen. Vandaag de dag bereikt reclame mensen over de hele wereld die gemiddeld ruim twee uur per dag op sociale media doorbrengen, volgens cijfers van het toonaangevende media-onderzoeksbureau GlobalWebIndex. Bedrijven in de technologie- en consumentensector verwachten dat dit aanzienlijk langer kan worden zodra de metaverse een feit is. Dat kan een enorm effect hebben op de omzet van bedrijven die online-advertenties en consumentengoederen verkopen.

Een enorme sprong naar de metaverse

Momentum of “metaverse” mentions in company transcripts vs. other themes

Bron: Morgan Stanley, nov. 2021, gebaseerd op de analyse van transcripts van gesprekken van wereldwijde bedrijven. De grafiek laat zien hoe snel het noemen van bepaalde technologiethema’s in deze gesprekken naar een hoogtepunt is gestegen. De waarde 100 is de hoogste populariteit van de term. De waarde 50 betekent dat een term half zo populair is.

Bijna onbegrensde mogelijkheden

Virtuele werelden zijn al een bestaand fenomeen. Maar de huidige technologie beperkt de mogelijkheden ervan. Bijvoorbeeld omdat ze gebruik maken van tweedimensionale schermen. 

Waarom nu? Drie argumenten

Wij zien 3 trends die de metaverse nu interessant maken: een nieuwe generatie apparatuur; de versnelde digitalisering als gevolg van covid en breder gebruik van cryptovaluta’s.

Beleggingskansen

De eerste beleggingskansen zijn mogelijk te vinden bij bedrijven die innovatieve apparatuur (zoals augmented reality-brillen)  gaan produceren of er onderdelen voor gaan leveren.

Merken in de metaverse

We denken dat merken die nu actief aan de slag gaan met de metaverse, de komende decennia populair zullen zijn bij jongere generaties consumenten.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

Veranderingen in de wisselkoersen van valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen.

Dit is een marketinguiting. Deze informatie is niet bedoeld als onderzoeksresultaat, beleggingsadvies of aanbeveling van specifieke producten, strategieën of effecten en er dient niet als zodanig op vertrouwd te worden. De informatie is uitsluitend bedoeld ter illustratie en is aan verandering onderhevig. De informatie is niet goedgekeurd door een toezichthouder.

Belangrijke informatie

Deze informatie is alleen bestemd voor professionele beleggers (volgens de definitie van de Britse Financial Conduct Authority en de MiFID-richtlijn). Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen.

In de Europese Economische Ruimte (EER): uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V., dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Officiële zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tel. 020 – 549 5200 / + 31-20-549-5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nr. 17068311. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen.

Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

Dit document is uitsluitend bestemd ter informatie; het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod.

© 2022 BlackRock Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BOUW MET BLACKROCK (BUILD ON BLACKROCK) en MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY) zijn handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.

VOOR MEER INFORMATIE: blackrock.com