Scientific Active Equity

Alles draait tegenwoordig om data.
Maar hoe gebruiken we data in een beleggingsportefeuille?


De hoeveelheid informatie die online beschikbaar is wordt vaak aangeduid als “Big Data”. Analyse van Big Data kan ons helpen economische signalen beter en sneller op te pikken, zodat we meer inzicht krijgen in de vooruitzichten voor bijvoorbeeld marktsectoren.

Aandelenstrategieën die op dit soort analyses gebaseerd zijn, duiden we aan als “Scientific Active Equity” (SAE). Met dergelijke strategieën houden we ons al sinds 1985 bezig, met een team van meer dan 100 gespecialiseerde beleggingsprofessionals.

SAE maakt gebruik van kwantitatieve technieken om fundamentele inzichten op een systematische en methodische manier om te zetten in betere beleggingsbeslissingen, met als doel de markt consequent te overtreffen.

Bradley Betts, PhD, over het gebruik van Big Data

Scientific Active Equity - Brad Betts

BlackRock’s Scientific Active Equity (SAE) fondsenreeks

 

Benchmarkgerichte fondsen proberen de benchmark op een consistente manier te verslaan.

 

Ontdek het BSF Systematic Global Equity Fund
Het BSF Systematic Global Equity Fund is een subfonds van BlackRock Strategic Funds (BSF)
Ontdek het BSF Systematic European Equity Fund
Het BSF Systematic European Equity Fund is een subfonds van BlackRock Strategic Funds (BSF)

Risk Indicator 5

Risk Indicator 6

 

Absolute return fondsen proberen een positief rendement voor beleggers te behalen, onafhankelijk van de bewegingen en ontwikkelingen in de aandelenmarkt.

 

Ontdek het BSF European Diversified Equity
Absolute Return Fund

Het BSF European Diversified Equity Absolute Return Fund is een subfonds van BlackRock Strategic Funds (BSF)
Ontdek het BSF Global Long/Short Equity Fund
Het BSF Global Long/Short Equity Return Fund is een subfonds van BlackRock Strategic Funds (BSF)

Risk Indicator 4

Risk Indicator 4

 

Uitkomstgerichte fondsen focussen op meetbare uitkomsten. Het BGF Global Enhanced Equity Yield Fund richt zich volledig op inkomstenmaximalisatie voor beleggers. Het BSF Impact World Equity Fund focust op een uitkomst die een positieve impact teweegbrengt in de maatschappij.

 

 

Ontdek het BSF Impact World Equity Fund
Het BSF Impact World Equity Fund is een subfonds van BlackRock Strategic Funds (BSF)
Ontdek het BGF Global Enhanced Equity Yield Fund
Het BGF Global Enhanced Equity Yield Fund is een subfonds van BlackRock Strategic Funds (BSF)

Risk Indicator 5

Risk Indicator 5

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Specifieke risico’s per fonds zijn te vinden in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Deze vindt u op de fondspagina’s of via Beleggingsinformatie in het menu.

De opgenomen informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies door BlackRock en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om een bepaalde beleggingsstrategie te volgen.

BlackRock Global Funds (BGF) en BlackRock Strategic Funds (BSF) zijn open-end beleggingsmaatschappijen gevestigd in Luxemburg, die slechts in een beperkt aantal rechtsgebieden ter verkoop worden aangeboden. BGF en BSF zijn uitsluitend verkrijgbaar voor beleggers die geen staatsburger van de VS en ook geen ingezetene van de VS zijn. Productinformatie met betrekking tot BGF mag niet in de VS worden verspreid. BlackRock Investment Management (UK) Limited is de distributeur van BGF en BSF in het Verenigd Koninkrijk. Inschrijvingen in de collectieve beleggingen van BGF en BSF worden uitsluitend toegelaten op basis van het huidige prospectus, het meest recente jaarverslag en de Essentiële Beleggersinformatie, die op onze website beschikbaar zijn Prospectussen, Essentiële Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar de betreffende fondsen niet zijn toegelaten.

Uitgegeven in de EER door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 - 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website voor meer informatie: www.blackrock.com. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken gewoonlijk opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V.