Scientific Active Equity

Alles draait tegenwoordig om data.
Maar hoe gebruiken we data in een beleggingsportefeuille?


De hoeveelheid informatie die online beschikbaar is wordt vaak aangeduid als “Big Data”. Analyse van Big Data kan ons helpen economische signalen beter en sneller op te pikken, zodat we meer inzicht krijgen in de vooruitzichten voor bijvoorbeeld marktsectoren.

Aandelenstrategieën die op dit soort analyses gebaseerd zijn, duiden we aan als “Scientific Active Equity” (SAE). Met dergelijke strategieën houden we ons al sinds 1985 bezig, met een team van meer dan 100 gespecialiseerde beleggingsprofessionals.

SAE maakt gebruik van kwantitatieve technieken om fundamentele inzichten op een systematische en methodische manier om te zetten in betere beleggingsbeslissingen, met als doel de markt consequent te overtreffen.

Bradley Betts, PhD, over het gebruik van Big Data

Scientific Active Equity - Brad Betts

BlackRock’s Scientific Active Equity (SAE) fondsenreeks

 

Benchmarkgerichte fondsen proberen de benchmark op een consistente manier te verslaan.

 

Ontdek het BSF Systematic Global Equity Fund Ontdek het BSF Systematic European Equity Fund

Risk Indicator 5

Risk Indicator 6

 

Absolute return fondsen proberen een positief rendement voor beleggers te behalen, onafhankelijk van de bewegingen en ontwikkelingen in de aandelenmarkt.

 

Ontdek het BSF European Diversified Equity
Absolute Return Fund
Ontdek het BSF Global Long/Short Equity Fund

Risk Indicator 4

Risk Indicator 4

 

Uitkomstgerichte fondsen focussen op meetbare uitkomsten. Het BGF Global Enhanced Equity Yield Fund richt zich volledig op inkomstenmaximalisatie voor beleggers. Het BSF Impact World Equity Fund focust op een uitkomst die een positieve impact teweegbrengt in de maatschappij.

 

 

Ontdek het BSF Impact World Equity Fund Ontdek het BGF Global Enhanced Equity Yield Fund

Risk Indicator 5

Risk Indicator 5

De genoemde fondsen zijn subfondsen van BlackRock Strategic Funds (BSF) en BlackRock Global Funds (BGF). BSF en BGF zijn een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (WFT). BSF en de subfondsen daarvan (de “fondsen”) zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT.

Het beleggen in de fondsen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die door BSF en BGF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt.

BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde fondsen is deze pagina uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen.

Specifieke risico’s per fonds zijn te vinden op de website van de betreffende fondsen, in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie. Exemplaren van alle documenten (d.w.z. het prospectus, het/de supplement(en), de laatste en voorgaande jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van de fondsen en de voorwaarden van de fondsen) zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het bij deze belegging behorende prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie ('EBI') en het meest recente halfjaarverslag en de niet door een accountant goedgekeurde halfjaarrekening en/of het jaarverslag en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de specifieke risico’s van dit fonds, zoals deze in de EBI en in het door het fonds uitgegeven prospectus gespecificeerd zijn.

BlackRock® is een geregistreerd handelsmerk van BlackRock, Inc. © 2016 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD, INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.