MARKT & ECONOMIE - FOR PROFESSIONAL INVESTORS

Grotere verschillen

Samenvatting

We zien een grotere kloof tussen winnende en verliezende aandelen, waardoor aandelenselectie des te meer waarde kan toevoegen. De onstabielere relatie tussen obligaties en aandelen maakt het lastiger portefeuilles op de traditionele wijze te spreiden.

Wat verandert er?

Het lijkt erop dat de traditionele verhoudingen tussen de beleggingscategorieën op de helling gaan. Voor beleggers met een traditionele gespreide portefeuille betekent dit dat ze misschien afscheid moeten nemen van enkele bekende axioma’s. Zo is de negatieve relatie tussen aandelen en obligaties (een belangrijk mechanisme in evenwichtige portefeuilles) duidelijk verzwakt, wat het moeilijker maakt om zich te wapenen tegen sterke schommelingen op de aandelenmarkt. En ook beleggingen die voorheen veelal hand in hand bewogen, zoals olie en Amerikaanse largecaps, hebben elkaar nu losgelaten. Als gevolg hiervan zien we een grotere rol weggelegd voor aandelen en alternatieve beleggingen om het risico in portefeuilles af te remmen.

 

Ongeordende correlatie

De correlatie tussen enkele typen beleggingen, 2010–2016

De correlatie tussen enkele typen beleggingen, 2010–2016

Bronnen: BlackRock Investment Institute en Thomson Reuters, november 2016.
Opmerking: De lijnen tonen de correlatie van de dagelijkse rendementen over een voortschrijdende periode van 90 dagen. Aandelen opkomende markten worden vertegenwoordigd door de MSCI Emerging Markets Index, grondstoffen door de Goldman Sachs Spot Commodity Index, aandelen VS door de S&P 500 Index, olie door de Brent-prijs voor ruwe olie en Amerikaanse staatsobligaties door de Bloomberg Barclays U.S. Treasury Index.

Daarnaast worden de verschillen in de markt duidelijk groter. In de wekelijkse beursresultaten zijn de laatste tijd grotere extremen te zien. Het verschil tussen de grote winnaars en de grote verliezers in de S&P 500 was kort na de Amerikaanse verkiezingen zelfs korte tijd het grootste sinds 2008. Deze trend zou nog kunnen verscherpen doordat zowel in de VS als in andere markten een verschuiving plaatsvindt van monetair naar begrotingsbeleid. Hierdoor kan de toegevoegde waarde van een actieve beheerder ook van groter belang worden.

 

Beleggingsideeën om adequaat te reageren op grotere verschillen in de markt: een nieuwe kijk op de spreiding van uw portefeuille

Obligaties Aandelen
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund BGF Global Equity Income Fund
Risk Indicator 5 Risk Indicator 5
Multi-asset Alternatives
BGF Global Multi-Asset Income Fund BSF Multi-Manager Alternative Strategies Fund
Risk Indicator 4 Risk Indicator 5

 


Positie kiezen in de markt in 2017

BEKIJK ONDERWERPEN

Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA). Geregistreerd adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N2DL. Tel: +44 (0)20 7743 3000. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. Dit document is uitsluitend bestemd ter informatie; het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod. Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. De waarde van beleggingen en de gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en zijn niet gegarandeerd. Het is mogelijk dat u het oorspronkelijk geïnvesteerde geld niet terug ontvangt. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen.

© 2017 BlackRock Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BOUW MET BLACKROCK (BUILD ON BLACKROCK), MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.