MARKT & ECONOMIE - FOR PROFESSIONAL INVESTORS

Positie kiezen in de markt in 2017

28/feb/2017
By BlackRock

Belangrijke data

Gebeurtenissen om in 2017 in het oog te houden

Gebeurtenissen om in 2017 in het oog te houden

Bron: BlackRock Investment Institute, november 2016
Opmerking: de genoemde vergaderingen van de Fed en ECB zijn de vergaderingen waarvoor een persconferentie is aangekondigd. De genoemde vergaderingen van de Bank van Japan worden gevolgd door de publicatie van de kwartaalprognose.

De financiële markten zijn in onze ogen op een cruciaal keerpunt beland, wat betreft groei, inflatie en beleid. De wereldwijde groei kan in 2017 voor positieve verrassingen zorgen. Onze research wijst voor de komende maanden op een stijgende lijn, ondersteund door bemoedigende cijfers uit de wereldwijde productiesector. Over de hele wereld neemt ook de inflatiedruk toe en vindt een verschuiving plaats van monetair naar begrotingsbeleid, wat gunstig is voor de wereldeconomie. Op dit keerpunt zien we drie kernthema’s voor 2017.

1. Reflatie

Over de hele wereld lijkt de strijd tegen deflatie eindelijk achter de rug. De verbeterende groei en de vooruitzichten op een soepeler begrotingsbeleid wakkeren de verwachting dat de inflatie zal stijgen aan. De VS lopen hierin voorop, met een krappere arbeidsmarkt die tot hogere uurlonen leidt, waardoor ook het prijspeil stijgt. Ook in China is de producentenprijsindex uit het dal van vijf jaar deflatie geklommen en in de eurozone is het algemene inflatiepeil het hoogste sinds twee jaar. Deze wereldwijde reflatietrend draagt bij tot een golf van veranderingen in de financiële markten.

Hoe past u uw portefeuille aan om u optimaal in te spelen op deze reflatiedynamiek?

Lees meer

2. Lagere verwachte rendementen

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de economie opnieuw zulke grote pieken zal vertonen als voorheen. Vergrijzing, een zwakke groei van de productiviteit en spaaroverschotten lijken de economie in veel landen te beroven van de grondstoffen die ze nodig hebben om een flinke sprong te kunnen maken. Hoewel onze economische verwachtingen relatief optimistisch zijn, lijkt het vermogen tot snelle groei van de wereldeconomie ernstig aangetast. Dit zal onherroepelijk een rem zetten op de potentiële beleggingsrendementen.

Welke markten zullen in 2017 het beste rendementspotentieel bieden?

Lees meer

3. Grotere verschillen

Het lijkt erop dat de traditionele verhoudingen tussen de beleggingscategorieën op de helling gaan. De negatieve relatie tussen aandelen en obligaties (een belangrijk mechanisme in evenwichtige portefeuilles) is al duidelijk verzwakt, wat het moeilijker maakt om zich te wapenen tegen sterke schommelingen op de aandelenmarkt. Voor beleggers die een conventionele gespreide portefeuille willen opbouwen, betekent dit dat ze misschien afscheid moeten nemen van enkele bekende axioma’s.

Daarnaast worden de verschillen in de markt duidelijk groter. In de wekelijkse beursresultaten zijn grotere extremen te zien, met een grotere kloof tussen de winnaars en de verliezers. Deze trend zou nog kunnen verscherpen doordat zowel in de VS als in andere markten een verschuiving plaatsvindt van monetair naar begrotingsbeleid.

Is uw portefeuille ook in dit veranderende klimaat, waarin de correlatie tussen beleggingen minder vast wordt, nog altijd goed gespreid? Welk effect hebben de grotere verschillen op uw rendement?

Lees meer

 

Download de Outlook 2017

(uitsluitend voor professionele beleggers, document in het Engels)

Op zoek naar meer onderzoek en insights?

BEKIJK ONDERWERPEN

Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA). Geregistreerd adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N2DL. Tel: +44 (0)20 7743 3000. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. Dit document is uitsluitend bestemd ter informatie; het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod. Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. De waarde van beleggingen en de gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en zijn niet gegarandeerd. Het is mogelijk dat u het oorspronkelijk geïnvesteerde geld niet terug ontvangt. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen.

© 2017 BlackRock Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BOUW MET BLACKROCK (BUILD ON BLACKROCK), MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.