Beleggen in China

De kernpunten

  • Veel wijst erop dat de Chinese obligatiemarkt binnen korte tijd snel kan veranderen
  • De binnenlandse Chinese aandelenmarkt biedt perspectieven die beleggers moeilijk kunnen negeren

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat je je oorspronkelijke inleg terugontvangt.

Beleggen in China gaat gepaard met specifieke aanvullende risico’s, met name wat betreft de mogelijkheid om in Chinese aandelen te handelen, als gevolg van liquiditeitsbeperkingen en de repatriëring van kapitaal.

Op weg naar verandering

Terwijl China uitgroeide tot de één na grootste economie ter wereld, na de VS, bleef het voor buitenlandse beleggers vaak moeilijk om voluit te profiteren van de groeikansen van deze markt, omdat de toegang voor buitenlandse partijen beperkt werd. Hier komt nu snel verandering in, doordat beleid ontwikkeld wordt om de toegang tot de Chinese aandelen- en obligatiemarkten te liberaliseren en beter af te stemmen op de internationale normen.Dit heeft grote gevolgen voor alle beleggers, zowel particulieren als grote institutionele beleggers. Er verandert veel in China en het kan – vooral op de langere termijn – te kostbaar blijken om deze groeiende kansen te negeren.

Er kan geen garantie worden gegeven dat beleggen in China tot positieve resultaten zal leiden.

Belangen van buitenlandse partijen in China
(als % van de binnenlandse markt)

Foreign investors’ holdings in China

Bronnen: Wind, maart 2020. Buitenlandse belangen in de binnenlandse aandelen- en obligatiemarkt van China geraamd op basis van beleggingen door Qualified Foreign Institutional Investors (QFII), tot 2013 obligatiebeleggingen via CIBM Direct en vanaf 2014 de door PBoC gepubliceerde buitenlandse belangen in de aandelen- en obligatiemarkt.

Obligatiebeleggers zijn welkom

De buitenlandse beleggingen in de groeiende Chinese obligatiemarkt zijn tot nu toe zeer beperkt: slechts 3% van de totale markt van USD 14.000 miljard is in buitenlandse handen. Wij verwachten dat dit redelijk snel kan veranderen, dankzij de betere toegangskanalen en betere afstemming op internationale normen.

Per april 2019 is de Bloomberg Barclays Global Aggregate Index, een belangrijke index voor de prestaties van wereldwijde obligaties, uitgebreid met Chinese staatsobligaties en obligaties van Chinese beleidsbanken. Volgens onze ramingen kan dit in de eerste 20 maanden na deze index-aanpassing (tot november 2020) tot een instroom van minimaal USD 150 miljard leiden, alleen al door aanpassing van de passieve strategieën die op deze index gebaseerd zijn. Tegen de huidige marktwaarde zou dit ca. 6% van de wereldwijde index vertegenwoordigen. Ontwikkelingen in de Chinese obligatiemarkt kunnen tot verandering van deze cijfers leiden. Deze raming houdt bovendien geen rekening met de mogelijke instroom uit actieve strategieën, die ook een aanzienlijke invloed kan hebben, maar moeilijker te voorzien is.

Aandelen van A-kwaliteit

In onze ogen biedt de binnenlandse Chinese aandelenmarkt kansen die beleggers steeds moeilijker kunnen negeren. Met meer dan 3.500 ondernemingen (A-aandelen), die genoteerd zijn aan de beurzen van Shanghai en Shenzhen, hebben beleggers nu toegang tot een markt die tot voor kort relatief afgeschermd was. Dankzij versoepeling van de beperkingen en voortschrijdende liberalisering van de markt hebben buitenlandse beleggers nu de mogelijkheid in A-aandelen te handelen en hun liquiditeit te beheren via het Stock Connect-programma van de beurzen van Hongkong, Shanghai en Shenzhen, dat is opgezet om de effectentransacties meer te stroomlijnen.

Dat Chinese A-aandelen steeds meer een internationaal georiënteerde beleggingscategorie vormen, blijkt onder meer uit de opname van deze aandelen in belangrijke indices van wereldwijde index-aanbieders. In 2018 besloot MSCI om A-aandelen in hun indices op te nemen. De Britse FTSE-index zal dit initiatief later dit jaar volgen. In veel gevallen zijn A-aandelen voor beleggers de enige manier om toegang te krijgen tot hoogwaardige Chinese ondernemingen met een duurzaam bedrijfsmodel, geringe gevoeligheid voor de beleidscyclus en hoog potentieel om te profiteren van de groeiende Chinese consumentenmarkt en technologische vooruitgang.