Gespreid beleggen

Eenvoudige oplossingen in een complex klimaat:
BlackRock Multi-Asset fondsen

De markten zijn continu in beweging. Dit betekent dat uw beleggingsportefeuille zich steeds zou moeten aanpassen, om niet af te dwalen van uw beleggingsdoelen.

De multi-asset fondsen van BlackRock zijn ontwikkeld om u in het huidige complexe beleggingsklimaat eenvoudige oplossingen te bieden. Het brede aanbod is erop gericht u te helpen uiteenlopende doelen te verwezenlijken, binnen de marges van het risico dat u wenst aan te gaan.

Waarom BlackRock voor multi-asset beleggingen?

  • Profiteer van de expertise van BlackRock beleggingsprofessionals over de hele wereld.
  • Risicobeheer op de eerste plaats. Aladdin, ons ongeëvenaarde risicoplatform, biedt onze fondsbeheerders de mogelijkheid veelbelovende beleggingen zorgvuldig te screenen op verborgen risico’s, voordat er tot beleggen wordt overgaan.

Deze combinatie van expertise, ervaring, technologie en risicobeheer geeft ons het vertrouwen dat we alles in huis hebben om u te helpen beleggingen te vinden die in het huidige klimaat aan uw behoeften en risicotolerantie voldoen.

BlackRock’s Multi-Asset fondsenreeks: drie belangrijke vragen

Streven naar vermogensgroei met het BGF Global Allocation Fund

Ook als u naar maximale vermogensgroei streeft, kan het ongemakkelijk voelen om alleen in aandelen te beleggen. In het huidige klimaat kan dit tot grote onzekerheid leiden. De oplossing kan liggen in een wereldwijd gespreide, flexibele multi-asset strategie, gericht op een zo hoog mogelijk totaalrendement.

Het Global Allocation team van BlackRock heeft de flexibiliteit om wereldwijd, in alle beleggingscategorieën de beste beleggingsmogelijkheden te zoeken. De portefeuille omvat uitsluitend beleggingen die in de ogen van het team een aantrekkelijke verhouding tussen risico en rendement bieden, terwijl potentiële dreigingen (zoals valutaschommelingen, rentewijzigingen en aandelenrisico) kunnen worden afgedekt. Het BGF Global Allocation Fund is een subfonds van BlackRock Global Funds (BGF).

Voor wie kan dit fonds geschikt zijn?

Langetermijnbeleggers die streven naar vermogensgroei, met minder volatiliteit dan de wereldwijde aandelenmarkt.

Ontdek het BGF Global Allocation Fund

Andere multi-asset oplossingen voor vermogensgroei

 

Risk Indicator 4

Een hoger rendement uit Europese obligaties met het BSF European Select Strategies Fund

Hoewel traditionele staatsobligaties tegenwoordig niet meer voldoende opbrengen, schrikken obligatiebeleggers er vaak voor terug om meer risico te nemen. Een fonds dat uitzicht biedt op betere resultaten uit een Europese obligatieportefeuille, zonder dat u compromissen moet sluiten als het om kwaliteit, liquiditeit en consistentie gaat, kan een oplossing bieden.

Het BSF European Select Strategies Fund belegt in een hoogwaardige portefeuille van Europese effecten, met een flexibele verdeling over obligaties en hoogwaardige aandelen van ondernemingen die een hoog dividend uitkeren. Het zeer ervaren beleggingsteam bepaalt waar in de kapitaalstructuur van een onderneming extra risico het meest beloond kan worden. Deze relatieve waarde-strategie bepaalt zowel de selectie van obligaties als van aandelen. Het BSF European Select Strategies Fund is een subfonds van BlackRock Strategic Funds (BSF).

Voor wie kan dit fonds geschikt zijn?

Beleggers die het rendement van hun Europese obligatieportefeuille willen verbeteren via een kernbelegging in hoogwaardige Europese effecten of beleggers die een hoogwaardige allocatie naar Europa willen.

Ontdek het BSF European Select Strategies Fund

 

Risk Indicator 4

Een hoger inkomstenpotentieel met het BGF Global Multi-Asset Income Fund

De dagen waarin veilige staatsobligaties een rendement van 5% opbrachten, liggen ver achter ons. Meer risico nemen is onvermijdelijk. Dit fonds geeft behoudende beleggers die naar inkomsten streven, de mogelijkheid te profiteren van een efficiënt evenwicht tussen risico en rendement.

Het BGF Global Multi-Asset Income Fund belegt wereldwijd in aandelen, staats- en bedrijfsobligaties, vastgoed en alternatieve bronnen van inkomsten, zoals preferente aandelen. Elke potentiële belegging wordt grondig geanalyseerd; als het risico te groot is, wordt de positie niet in de portefeuille opgenomen. Het BGF Global Multi-Asset Income Fund is een subfonds van BlackRock Global Funds (BGF).

Voor wie kan dit fonds geschikt zijn?

Beleggers die op zoek zijn naar consistente, duurzame inkomsten zonder overmatig hoog risico.

Ontdek het BGF Global Multi-Asset Income Fund

 

Risk Indicator 4

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen.
Specifieke risico’s per fonds zijn te vinden in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Deze vindt u op de fondspagina’s of via Beleggingsinformatie in het menu.

De genoemde fondsen zijn subfondsen van BlackRock Strategic Funds (BSF) en BlackRock Global Funds (BGF). BSF en BGF zijn een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (WFT). BSF en de subfondsen daarvan (de “fondsen”) zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT.

De opgenomen informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies door BlackRock en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. Voor meer informatie over de fondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Het prospectus en de EBI van de fondsen daarvan zijn beschikbaar op deze website.

BlackRock® is een geregistreerd handelsmerk van BlackRock, Inc. © 2016 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden.

BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD, INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.