Multi-Asset

Eenvoudige oplossingen in een complex klimaat:
BlackRock Multi-Asset fondsen

De markten zijn continu in beweging. Dit betekent dat uw beleggingsportefeuille zich steeds zou moeten aanpassen, om niet af te dwalen van uw beleggingsdoelen.

De multi-asset fondsen van BlackRock zijn ontwikkeld om u in het huidige complexe beleggingsklimaat eenvoudige oplossingen te bieden. Het brede aanbod is erop gericht u te helpen uiteenlopende doelen te verwezenlijken, binnen de marges van het risico dat u wenst aan te gaan.

Waarom BlackRock voor multi-asset beleggingen?

  • Profiteer van de expertise van BlackRock beleggingsprofessionals over de hele wereld.
  • Risicobeheer op de eerste plaats. Aladdin, ons ongeëvenaarde risicoplatform, biedt onze fondsbeheerders de mogelijkheid veelbelovende beleggingen zorgvuldig te screenen op verborgen risico’s, voordat er tot beleggen wordt overgaan.

Deze combinatie van expertise, ervaring, technologie en risicobeheer geeft ons het vertrouwen dat we alles in huis hebben om u te helpen beleggingen te vinden die in het huidige klimaat aan uw behoeften en risicotolerantie voldoen.

BlackRock’s Multi-Asset fondsenreeks: drie belangrijke vragen

Streven naar optimaal rendement met het BGF Global Allocation Fund

Ook als u naar maximale vermogensgroei streeft, kan het ongemakkelijk voelen om alleen in aandelen te beleggen. In het huidige volatiele klimaat kan dit tot grote onzekerheid leiden. De oplossing kan liggen in een wereldwijd gespreide, flexibele multi-asset strategie, gericht op een zo hoog mogelijk totaalrendement.

Het Global Allocation team van BlackRock heeft de flexibiliteit om wereldwijd, in alle beleggingscategorieën de beste beleggingsmogelijkheden te zoeken. De portefeuille omvat uitsluitend beleggingen die in de ogen van het team een aantrekkelijke verhouding tussen risico en rendement bieden, terwijl potentiële dreigingen (zoals valutaschommelingen, rentewijzigingen en aandelenrisico) kunnen worden afgedekt.

Voor wie is dit fonds geschikt?

Langetermijnbeleggers die streven naar vermogensgroei, met minder volatiliteit dan de wereldwijde aandelenmarkt.

Ontdek het BGF Global Allocation Fund

Andere multi-asset oplossingen voor vermogensgroei

 

Risk Indicator 4

Een hoger rendement uit Europese obligaties met het BSF European Select Strategies Fund

Hoewel traditionele staatsobligaties tegenwoordig niet meer voldoende opbrengen, schrikken obligatiebeleggers er vaak voor terug om meer risico te nemen. Een fonds dat uitzicht biedt op betere resultaten uit een Europese obligatieportefeuille, zonder dat u compromissen moet sluiten als het om kwaliteit, liquiditeit en consistentie gaat, kan een oplossing bieden.

Het BSF European Select Strategies Fund belegt in een hoogwaardige portefeuille van Europese effecten, met een flexibele verdeling over obligaties en hoogwaardige aandelen van ondernemingen die een hoog dividend uitkeren. Het zeer ervaren beleggingsteam bepaalt waar in de kapitaalstructuur van een onderneming extra risico het meest beloond kan worden. Deze relatieve waarde-strategie bepaalt zowel de selectie van obligaties als van aandelen.

Voor wie is dit fonds geschikt?

Beleggers die het rendement van hun Europese obligatieportefeuille willen verbeteren via een kernbelegging in hoogwaardige Europese effecten of beleggers die een hoogwaardige allocatie naar Europa willen.

Ontdek het BSF European Select Strategies Fund

 

Risk Indicator 4

Een hoger inkomstenpotentieel met het BGF Global Multi-Asset Income Fund

De dagen waarin veilige staatsobligaties een rendement van 5% opbrachten, liggen ver achter ons. Meer risico nemen is onvermijdelijk. Dit fonds geeft behoudende beleggers die naar inkomsten streven, de mogelijkheid te profiteren van een efficiënt evenwicht tussen risico en rendement.

Het BGF Global Multi-Asset Income Fund belegt wereldwijd in aandelen, staats- en bedrijfsobligaties, vastgoed en alternatieve bronnen van inkomsten, zoals preferente aandelen. Elke potentiële belegging wordt grondig geanalyseerd; als het risico te groot is, wordt de positie niet in de portefeuille opgenomen.

Voor wie is dit fonds geschikt?

Beleggers die op zoek zijn naar consistente, duurzame inkomsten zonder overmatig hoog risico.

Ontdek het BGF Global Multi-Asset Income Fund

 

Risk Indicator 4

 

De genoemde fondsen zijn subfondsen van BlackRock Strategic Funds (BSF) en BlackRock Global Funds (BGF). BSF en BGF zijn een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (WFT). BSF en de subfondsen daarvan (de “fondsen”) zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT.

Het beleggen in de fondsen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die door BSF en BGF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt.

BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde fondsen is deze pagina uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen.

Specifieke risico’s per fonds zijn te vinden op de website van de betreffende fondsen, in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie. Exemplaren van alle documenten (d.w.z. het prospectus, het/de supplement(en), de laatste en voorgaande jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van de fondsen en de voorwaarden van de fondsen) zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het bij deze belegging behorende prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie ('EBI') en het meest recente halfjaarverslag en de niet door een accountant goedgekeurde halfjaarrekening en/of het jaarverslag en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de specifieke risico’s van dit fonds, zoals deze in de EBI en in het door het fonds uitgegeven prospectus gespecificeerd zijn.
BlackRock® is een geregistreerd handelsmerk van BlackRock, Inc. © 2016 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD, INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.