Bouwen aan portefeuilles met meer veerkracht

Integratie van ESG (milieu, samenleving en goed bestuur) betekent dat bij beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met ESG-informatie om het risicogewogen rendement te verbeteren.

Er zijn veel manieren om dit te doen. Bij BlackRock vinden we het belangrijk om ESG-cijfers en -inzichten aan al onze portefeuillebeheerders ter beschikking te stellen en op basis daarvan samen te met hen te onderzoeken hoe we onze beleggingsprocessen kunnen verbeteren.

Risico. Deze informatie dient niet te worden opgevat als beleggingsadvies of aanbeveling van specifieke producten of strategieën. De hier genoemde ESG-criteria (milieu, samenleving en goed bestuur) kunnen op enig moment van invloed zijn op de beslissing van een beleggingsteam om in bepaalde ondernemingen of sectoren te beleggen. De resultaten kunnen verschillen van portefeuilles met een beleggingsproces dat niet gebaseerd is op deze ESG-criteria.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de belangrijkste ESG-factoren van invloed kunnen zijn op de resultaten van ondernemingen op de lange termijn. Om die reden zoeken steeds meer beleggers naar manieren om duurzaamheid te integreren in hun portefeuilles.

Pictogram van een blad
Milieu
Heeft onder meer betrekking op klimaatrisico's, schaarste van natuurlijke hulpbronnen, vervuiling en afval, maar ook de kansen die dit kan scheppen.
Pictorgram van drie mensen
Samenleving
Bijvoorbeeld arbeidskwesties, productaansprakelijkheid, risico in verband met gegevensbeveiliging en maatschappelijke actie waarmee bedrijven te maken kunnen krijgen.
Pictogram van gebouw
Goed bestuur
Heeft te maken met de manier waarop bedrijven zich op bestuurlijk niveau gedragen, met name de kwaliteit en effectiviteit van het beleid.

ESG-integratie bij BlackRock

In januari 2020 verklaarde BlackRock duurzaamheid voortaan centraal te zullen stellen in zijn beleggingsproces. Deze beslissing was gebaseerd op de overtuiging dat integratie van informatie over duurzaamheid in het beleggingsproces onze portefeuillebeheerders kan helpen risico’s beter te beheren en beter gefundeerde beleggingsbeslissingen te nemen.

Omdat wij ervan overtuigd zijn dat klimaatrisico ook beleggingsrisico is, willen de beheerders van onze actieve portefeuilles zo goed mogelijk doorgronden hoe ze gebruik kunnen maken van informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) om helderder zicht te krijgen op nieuwe risico’s én kansen. Dat stelt hen in staat portefeuilles op te bouwen met meer veerkracht. Dit is wat wij bedoelen met “ESG-integratie”.

Onze aanpak van ESG-integratie draait vooral om het verzamelen van duurzaamheidsinformatie die in onze ogen van invloed kan zijn op de financiële prestaties van de beleggingen van onze klanten. We combineren deze inzichten met het grotere geheel van financiële informatie dat we gebruiken om onze portefeuilles doelgericht te beheren.

Welke ESG-factoren in aanmerking worden genomen, hoe ze worden beoordeeld en hoe ze van invloed zijn op de samenstelling van een portefeuille, is afhankelijk van de doelstellingen van elke klant afzonderlijk, de beleggingsstijl en beleggingscategorie. Maar alle actieve beleggingsteams volgen in principe dezelfde aanpak als het om ESG-integratie gaat. Deze aanpak omvat onder meer regelmatige monitoring van de ESG-risico’s waaraan de portefeuille blootstaat, waarbij gebruik wordt gemaakt van een groot scala van ESG-informatie en -analyses uit diverse bronnen. De beleggingsteams geven hierbij duidelijk inzicht in de manier waarop deze duurzaamheidsinformatie van invloed is op het portefeuillebeheer. Bij indexproducten (waarbij het beleggingsdoel eruit bestaat het resultaat van een bepaalde index te weerspiegelen), wordt ESG-integratie bereikt via stewardship en engagement, en transparante rapportage van de duurzaamheidskenmerken.

Risico. Deze informatie dient niet te worden opgevat als beleggingsadvies of aanbeveling van specifieke producten of strategieën. De hier genoemde ESG-criteria (milieu, samenleving en goed bestuur) kunnen op enig moment van invloed zijn op de beslissing van een beleggingsteam om in bepaalde ondernemingen of sectoren te beleggen. De resultaten kunnen verschillen van portefeuilles met een beleggingsproces dat niet gebaseerd is op deze ESG-criteria.

ESG-integratie in de praktijk

  • Aladdin bevat innovatieve tools voor modelportefeuilles, die gebruik maken van ruim 1.200 KPI's1 op het gebied van duurzaamheid, om bruikbare beleggingsinzichten te genereren en de duurzaamheid van portefeuilles doelgericht te verbeteren.

    1 BlackRock, juni 2021.

  • Risico's die samenhangen met duurzaamheid worden nu op dezelfde gestructureerde manier in kaart gebracht en gemonitord als traditionele risico's zoals krediet- of liquiditeitsrisico.

  • In deze rapporten beschrijven we hoe en wanneer portefeuillebeheerders duurzaamheidsfactoren beoordelen en welke invloed deze op het strategische beheer van portefeuilles hebben.

Meer lezen

Duurzaamheid wordt onze standaard (Engelstalig)