ESG-integratie

Beleggers worden zich er meer en meer van bewust dat de prestaties van een onderneming op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) van invloed zijn op het rendement dat deze onderneming op de lange termijn kan opleveren. Daarom willen steeds meer beleggers duurzaamheidscriteria en -informatie in hun bestaande beleggingsprocessen integreren. Door meer informatie en inzichten met betrekking tot ESG-risico’s en -kansen te verzamelen en toegankelijk te maken voor beleggers, kunnen we beleggers helpen om hun resultaten op de lange termijn te verbeteren.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat je je oorspronkelijke inleg terugontvangt.

Wat is ESG?

ESG wordt vaak gebruikt in combinatie met of als synoniem voor “duurzaam beleggen.” Wij beschouwen duurzaam beleggen als een "overkoepelend" begrip en ESG als een geheel van gegevens die ons helpen om met kennis van zaken te beslissen.

ESG-informatie wordt vaak als "niet-financiële" informatie bestempeld, omdat het om gegevens gaat die weliswaar belangrijk zijn voor de waarderingen, maar die tot voor kort vaak niet werden gerapporteerd. Ondernemingen waarderen is moeilijker geworden, doordat immateriële activa een steeds grotere invloed op de waarde krijgen. ESG-cijfers werpen licht op die immateriële activa, zoals de waarde en reputatie van de merknaam, en geven weer hoe de beslissingen van het management de operationele efficiëntie en toekomstige bedrijfsstrategie beïnvloeden.

Milieu (M)
Milieu (M)
Hieronder vallen thema's zoals klimaatrisico's, grondstoffenschaarste, vervuiling en afval, maar ook milieugerelateerde kansen.
Samenleving (S)
Samenleving (S)
Dit aspect houdt verband met arbeid en de betrouwbaarheid van producten, risico's zoals gegevensbescherming en acties van belangengroepen.
Goed beleid (G)
Goed beleid (G)
Deze categorie gaat over de kwaliteit van het bestuur, hoe de onderneming zich intern en extern gedraagt en hoe goed de onderneming erin slaagt haar doelen te bereiken.

Welke ESG-criteria in aanmerking worden genomen, varieert naar gelang van de beleggingsstijl, de sector, de markttrends en de doelstellingen van onze cliënten.

Integratie van ESG-factoren betekent dat we onderzoek, gegevens en inzichten als basis gebruiken voor onze beleggingsbeslissingen.
Positieve ESG-prestaties van een onderneming kunnen bijdragen tot betere financiële prestaties op de lange termijn. Daarom is het des te waardevoller om ESG-criteria te integreren in beleggingsonderzoek, portefeuillesamenstelling en onze inspanningen op het gebied van 
Investment Stewardship omdat dit voor onze beleggers kan bijdragen tot een beter risicogecorrigeerd rendement op de lange termijn.

ESG-integratie

Bron: BlackRock Sustainable Investing en BlackRock Investment Institute, december 2018.
Uitsluitend bedoeld ter illustratie.

Integratie van ESG-criteria bij BlackRock

De manieren waarop wij duurzaamheidscriteria in onze beleggingsprocessen integreren zijn even divers als onze cliënten en ons aanbod van beleggingsstrategieën en -categorieën. Bij BlackRock hebben alle beleggingsteams toegang tot gegevens en informatie die hen kunnen helpen om duurzaamheidscriteria in hun beleggingsbeslissingen te integreren.

Elk beleggingsteam heeft de verantwoordelijkheid om ESG-criteria toe te passen conform het betreffende beleggingsmandaat en dient te rapporteren en te motiveren welke aanpak het team hierbij volgt. Onze portefeuillebeheerders beschikken over uitvoerige informatie en tools om ESG te integreren in hun beleggingsprocessen en laten deze informatie, net zoals alle financiële gegevens, meer of minder doorwegen bij de samenstelling van hun portefeuilles.

Bekijk het beleid inzake ESG-integratie van BlackRock

Dit document is niet bedoeld als prognose, onderzoek of beleggingsadvies en vormt geen aanbeveling, aanbod of verzoek om instrumenten of financiële producten te kopen of verkopen of om enige beleggingsstrategie te volgen.

MKTGM012E-1051968