Duurzame beleggingsproducten

BlackRock biedt een breed scala van producten om duurzaam te beleggen, afgestemd op verschillende portefeuilledoelen.


Toegankelijke oplossingen voor elk type duurzame portefeuille

Ons brede aanbod geeft beleggers ruime mogelijkheden om hun hele portefeuille om te zetten naar duurzame producten, wat hun financiële en duurzaamheidsdoelstellingen ook zijn.

Bepaalde beleggingen uitsluiten of uw portefeuille concentreren op bedrijven die voorop lopen in de transitie naar een koolstofarme economie: er zijn veel manieren om duurzaam beleggen in de kern van uw portefeuille te integreren.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

Pictogram van vergrootglas
Screened
Fondsen die op basis van bepaalde ESG-criteria bedrijfsactiviteiten die het risico vergroten en/of in strijd zijn met de normen van de klant, uitsluiten.
Pictogram van twee mensen in een kringloopsymbool
ESG Broad
Fondsen met een brede ESG-aanpak die erop gericht is het totale ESG-profiel van de portefeuille ten opzichte van de benchmark te verbeteren.
Pictogram van schietschijf
ESG Thematisch
Fondsen die gericht zijn op sectoren en bedrijven die door hun ESG-kenmerken het beste kunnen profiteren van bepaalde thema's.
Pictogram van rolmaat
Impact
Fondsen die gericht zijn op het bereiken van een duidelijk omschreven, meetbaar duurzaam resultaat, naast een financieel rendement.

Risico. Deze informatie dient niet te worden opgevat als beleggingsadvies of aanbeveling van specifieke producten of strategieën. De hier genoemde ESG-criteria (milieu, samenleving en goed bestuur) kunnen op enig moment van invloed zijn op de beslissing van een beleggingsteam om in bepaalde ondernemingen of sectoren te beleggen. De resultaten kunnen verschillen van portefeuilles met een beleggingsproces dat niet gebaseerd is op deze ESG-criteria.

 Ontdek onze duurzame fondsen