Duurzame beleggingsstrategieën

Duurzaam beleggen kan verschillende vormen aannemen. Afhankelijk van hun overtuiging en de doelstellingen kunnen beleggers kiezen uit een breed scala van duurzame beleggingsstrategieën.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat je je oorspronkelijke inleg terugontvangt.

Verschillende duurzame beleggingsstijlen

Bij BlackRock plaatsen we de motieven van onze cliënten op een schaal van "Vermijden" tot "Stimuleren" om tot verschillende duurzame beleggingsresultaten te komen.

Sustainable solutions icon-Avoid.

"Vermijden" betekent geen posities nemen in ondernemingen of sectoren met negatieve ESG-kenmerken die reputatie- of andere risico's inhouden, of die niet stroken met de waarden van de belegger.

In 2019 heeft BlackRock basis-screeningprocedures ingevoerd die (voor zover mogelijk) zullen worden toegepast voor alle nieuw te introduceren fondsen. Deze screeningprocedures zijn ontwikkeld na overleg met een groot aantal cliënten in de EMEA-regio.

Bekijk de basis-screeningsprocedures

Sustainable solutions icon - Advance.

"Stimuleren" betekent de blootstelling aan positieve ESG-kenmerken vergroten. Dat kan bijvoorbeeld door het klassieke proces van de samenstelling van de portefeuille of index uit te breiden met een ESG-rating of door een specifiek thema op het gebied van milieu of samenleving te benadrukken.

Duurzame beleggingen en strategieën die ESG-factoren in aanmerking nemen, gaan zoals elke andere belegging gepaard met risico's. Niettemin zien wij bemoedigende signalen dat beleggers hun portefeuilles duurzamer kunnen maken zonder hun financiële doelstellingen te veronachtzamen.

BlackRock helpt je op weg

BlackRock heeft een uitgebreid aanbod van duurzame beleggingsstrategieën, van groene obligaties en hernieuwbare infrastructuur tot thematische strategieën waarmee cliënten hun beleggingen op specifieke doelen kunnen richten, zoals de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties.

Paragraph-4
Paragraph-5
Paragraph-6
Paragraph-7

BlackRock Advantage-fondsen

De fondsen in deze reeks worden systematisch gescreend op de maatschappelijke en ecologische voetafdruk van alle ondernemingen waarin ze beleggen. Voor de hele reeks worden uitsluitingscriteria gehanteerd, die zich voornamelijk toespitsen op ondernemingen die inkomsten genereren uit kern- of andere wapens, die rechtstreekse belangen hebben in de winning en productie van thermische steenkool of die het Global Compact van de VN schenden.

Andere aandelenfondsen:

Lees de Essentiële Beleggersinformatie en bekijk de risico’s van de genoemde fondsen op de productpagina’s.

Obligaties opkomende markten:

BlackRock biedt beleggers de keuze uit obligatiefondsen die het hele spectrum van "Vermijden" tot "Stimuleren" bestrijken, om duurzame beleggingsresultaten na te streven die aansluiten bij de visie en de normen van verschillende groepen beleggers. Enkele voorbeelden van onze BlackRock Global Funds (BGF) ESG-fondsen:

Andere obligatiefondsen:

Lees de Essentiële Beleggersinformatie en bekijk de risico’s van de genoemde fondsen op de productpagina’s.

BlackRock’s duurzame Multi-Asset fondsen:

Lees de Essentiële Beleggersinformatie en bekijk de risico’s van de genoemde fondsen op de productpagina’s.

iShares biedt het breedste assortiment duurzame indexfondsen in de sector, die toegang geven tot een groot aantal beleggingscategorieën en markten, in uiteenlopende risiconiveaus.

Meer informatie

Dit document is niet bedoeld als prognose, onderzoek of beleggingsadvies en vormt geen aanbeveling, aanbod of verzoek om instrumenten of financiële producten te kopen of verkopen of om enige beleggingsstrategie te volgen.

MKTGM012E-1051968