BlackRock Defensive Yield Fund

risk-image-2

BlackRock Defensive Yield Fund

De economie van vandaag vraagt om nieuwe oplossingen

Voor veel obligatiesectoren blijven de rendementsverwachtingen laag, terwijl de inflatie naar verwachting zal stijgen. Wij begrijpen dat beleggers in dit klimaat behoefte hebben aan een oplossing die bij een gematigd risico toch een positief rendement kan opleveren. Daarom hebben we het BlackRock Defensive Yield Fund ontwikkeld.

 


Waarom dit fonds?

Onze Defensive Yield-strategie is erop gericht beleggers een positief rendement te bieden, gecombineerd met vermogensbehoud, door voornamelijk te beleggen in Europese en wereldwijde obligaties. Het fonds combineert het BGF Euro Short Duration Bond Fund met op kredietrisico gescreende bedrijfsobligatie-strategieën om het rente- en kredietrisico van het fonds zo laag mogelijk te houden.

Het tail-risico wordt beperkt door ons unieke screening- en optimalisatieproces, waarin alle effecten die voor het fonds in aanmerking komen, zorgvuldig geanalyseerd worden om de obligaties waarvan de prestaties waarschijnlijk zullen verslechteren, buiten de portefeuille te houden.

Dit fonds kan aantrekkelijk zijn voor beleggers die:

  • op zoek zijn naar een gespreide belegging in bedrijfsobligaties met een lage duration en strikt risicobeheer, als aanvulling op hun bredere asset-mix;
  • bereid zijn om een zeker risico te accepteren, in ruil voor uitzicht op een relatief aantrekkelijk rendement;
  • geen genoegen willen nemen met een lage of zelfs negatieve spaar-/depositorente.

Fondsdocumentatie

 

Flyer


BlackRock Defensive Yield Fund

Voor professionele beleggers
(inhoud in het Engels)

Lees meer>

Flyer


BlackRock Defensive Yield Fund


Voor particuliere beleggers

Lees meer>

Koersen en performance


Koersen en performanceLees meer>

Het beleggingsteam


Michael Harper

Michael Harper


Hoofd EMEA Fixed Income Portfolio Solutions binnen de Model-Based Fixed Income Portfolio Management Group van BlackRock

Riyadh Ali

Riyadh Ali


Fondsbeheerder binnen de Model-Based Fixed Income Portfolio Management Group van BlackRock

Lauritz Ringdal

Lauritz Ringdal


Hoofd van het Model-Based Fixed Income Credit team van BlackRock

In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.

BlackRock Investment Management (UK) Limited is in het Verenigd Koninkrijk geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority, geregistreerd onder nummer 2020394 en gevestigd op het adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen EC2N 2DL, Telefoon: +44 (0)20 7743 3000, en houdt onder meer een vergunning als beheerder van icbe's en voor het verlenen van beleggingsdiensten als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited.

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Uw oorspronkelijke inleg is niet gegarandeerd.

Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen.

De informatie opgenomen in dit artikel is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies door BlackRock en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om een bepaalde beleggingsstrategie te volgen.

Het BlackRock Defensive Yield Fund is een subfonds van BlackRock UCITS Funds (BUF). BUF is een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (WFT). BUF en de subfondsen daarvan (de “fondsen”) zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT.

Fondsspecifieke risico’s:

Het fonds belegt in obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven. Dit type obligaties staat bloot aan het risico dat het bedrijf dat de obligatie heeft uitgegeven, niet in staat is om de verschuldigde rente te betalen of de hoofdsom terug te betalen. Het is mogelijk dat de effecten waarin het fonds belegt van tijd tot tijd minder liquide zijn, waardoor de waarde van deze beleggingen minder voorspelbaar is. In extreme gevallen is het mogelijk dat het fonds een bepaald effect niet voor de laatste genoteerde koers of tegen een als redelijk beschouwde koers kan kopen of verkopen. Gebrek aan solvabiliteit van instellingen die diensten aan het fonds verlenen, zoals het bewaren van effecten of het optreden als tegenpartij in een derivatencontract of ten aanzien van andere instrumenten, kan voor het fonds tot financiële verliezen leiden. Het fonds belegt in high-yield obligaties. Ondernemingen die high-yield obligaties uitgeven vertegenwoordigen in het algemeen een hoger risico om in gebreke te blijven. Hierdoor kan de waarde van de belegging dalen. Ook economische omstandigheden en renteschommelingen kunnen van aanzienlijke invloed zijn op de waarde van high-yield obligaties.

De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta’s, kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Het fonds kan beleggen in gestructureerde schuldproducten, zoals Asset Backed Securities (‘ABS’), waarin hypotheken en andere schulden worden samengevoegd tot één of meer kredietproducten, die vervolgens aan beleggers worden aangeboden, doorgaans in ruil voor een rente die betaald wordt over de kasstromen van de onderliggende activa. Deze effecten hebben in grote lijnen dezelfde kenmerken als bedrijfsobligaties, maar dragen een groter risico, omdat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn, hoewel doorgaans leningen met dezelfde condities worden samengevoegd. De stabiliteit van rendementen uit ABS wordt niet alleen beïnvloed door verandering van de rentevoet, maar ook door veranderingen in de afbetaling van de onderliggende leningen, als gevolg van veranderende economische omstandigheden of de persoonlijke situatie van een leningnemer. Deze effecten kunnen daardoor gevoeliger zijn voor economische ontwikkelingen, kunnen blootstaan aan heftige koersschommelingen en kunnen moeilijker en/of tegen hogere kosten te verkopen zijn in moeilijke markten.

Het fonds kan meer dan 30% van het fondsvermogen beleggen in obligaties met een rating onder investment-grade. Daarom zou dit subfonds geen substantieel deel van de beleggingsportefeuille moeten vormen en kan het fonds niet voor alle beleggers geschikt zijn.

Voor meer informatie over het fonds en de subfondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Het prospectus en de EBI van het fonds en de subfondsen zijn beschikbaar op deze website.

De afgebeelde risicwijzer, heeft betrekking op aandelenklasse D van het fonds. Voor andere aandelenklassen kan een hoger of lager risico van toepassing zijn.

BlackRock® is een geregistreerd handelsmerk van BlackRock, Inc.

© 2017 BlackRock Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BOUW MET BLACKROCK (BUILD ON BLACKROCK), MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Red Oak ID: 181202