BlackRock Defensive Yield Fund

risk-image-2

BlackRock Defensive Yield Fund

De economie van vandaag vraagt om nieuwe oplossingen

Voor veel obligatiesectoren blijven de rendementsverwachtingen laag, terwijl de inflatie naar verwachting zal stijgen. Wij begrijpen dat beleggers in dit klimaat behoefte hebben aan een oplossing die bij een gematigd risico toch een positief rendement kan opleveren. Daarom hebben we het BlackRock Defensive Yield Fund ontwikkeld. Het BlackRock Defensive Yield Fund is een subfonds van BlackRock UCITS Funds (BUF).

 


Waarom dit fonds?

Onze Defensive Yield-strategie is erop gericht beleggers een positief rendement te bieden, gecombineerd met vermogensbehoud, door voornamelijk te beleggen in Europese en wereldwijde obligaties. Het fonds combineert het BGF Euro Short Duration Bond Fund, een subfonds van BlackRock Global Funds (BGF), met op kredietrisico gescreende bedrijfsobligatie-strategieën om het rente- en kredietrisico van het fonds zo laag mogelijk te houden.

Het tail-risico wordt beperkt door ons unieke screening- en optimalisatieproces, waarin alle effecten die voor het fonds in aanmerking komen, zorgvuldig geanalyseerd worden om de obligaties waarvan de prestaties waarschijnlijk zullen verslechteren, buiten de portefeuille te houden.

Dit fonds kan aantrekkelijk zijn voor beleggers die:

  • op zoek zijn naar een gespreide belegging in bedrijfsobligaties met een lage duration en strikt risicobeheer, als aanvulling op hun bredere asset-mix;
  • bereid zijn om een zeker risico te accepteren, in ruil voor uitzicht op een relatief aantrekkelijk rendement;
  • geen genoegen willen nemen met een lage of zelfs negatieve spaar-/depositorente.

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen.

Specifieke risico’s van het fonds zijn te vinden in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Deze vindt u op de fondspagina of via Beleggingsinformatie in het menu.

Fondsdocumentatie

 

Koersen en performance


Koersen en performanceLees meer>

Het beleggingsteam


Michael Harper

Michael Harper


Hoofd EMEA Fixed Income Portfolio Solutions binnen de Model-Based Fixed Income Portfolio Management Group van BlackRock

Riyadh Ali

Riyadh Ali


Fondsbeheerder binnen de Model-Based Fixed Income Portfolio Management Group van BlackRock

Lauritz Ringdal

Lauritz Ringdal


Hoofd van het Model-Based Fixed Income Credit team van BlackRock

Het BlackRock Defensive Yield Fund is een subfonds van BlackRock UCITS Funds (BUF). BUF is een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (WFT). BUF en de subfondsen daarvan (de “fondsen”) zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT.

De opgenomen informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies door BlackRock en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. Voor meer informatie over de fondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Het prospectus en de EBI van de fondsen daarvan zijn beschikbaar op deze website.

BlackRock® is een geregistreerd handelsmerk van BlackRock, Inc. © 2017 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden.

BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD, INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

De afgebeelde risicwijzer, heeft betrekking op aandelenklasse D van het fonds. Voor andere aandelenklassen kan een hoger of lager risico van toepassing zijn.