Beleggen volgens risicoprofiel

BlackRock Managed Index Portfolios - zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk beleggen maar u weet niet waar u moet beginnen? U begrijpt dat een gespreide portefeuille van belang is om uw risico te beperken maar u heeft niet de tijd om u te verdiepen in verschillende fondsen en beleggingscategorieën of de juiste verhouding ertusen? U wilt de kosten beperkt houden maar bent wél op zoek naar een professional met ervaring die uw portefeuille in de gaten kan houden? Of u heeft al een portefeuille maar u bent nog op zoek naar een stabiele kernbelegging als basis?

In één klap een gespreide portefeuille

Wellicht zijn dan de BlackRock Managed Index Portfolios iets voor u. Deze fondsen nemen het ingewikkelde werk uit handen. Elk fonds biedt een gespreide combinatie van beleggingscategorieën. Daarbij kunt u kiezen uit drie verschillende risicostijlen, van risicomijdende tot ambitieuze beleggingsportefeuilles. De fondsen worden actief beheerd door de professionals van vermogensbeheerder BlackRock. Zij controleren regelmatig of de spreiding nog optimaal is. Bovendien blijven de kosten laag doordat ze de indexfondsen en ETF's van iShares als basis gebruiken.

De BlackRock Managed Index Portfolios zijn onder meer te verkrijgen via

 


Zoekt u meer informatie over de BlackRock Mix Fondsen 1-5?

Klanten van de Rabobank konden in het verleden de BlackRock Mix Fondsen 1-5 aanschaffen. Belegt u in deze fondsen? Dan vindt u hier de meest actuele informatie over deze fondsen.

BlackRock managed index portfolios

 • De BlackRock Managed Index Portfolios zijn opgebouwd met de indexfondsen en ETF's van iShares als basis.

  ETF's zijn beleggingsfondsen die een specifieke index, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse AEX of de Amerikaanse S&P500, passief volgen. Dat betekent dat het fonds de beleggingen waar die index uit bestaat in dezelfde verhouding koopt als de index. Er worden dus geen kosten gemaakt om de samenstelling van het fonds actief te bepalen (zoals een actief fonds wel doet). Door de lage kosten is uw inleg hoger, en daardoor profiteert u van maximaal rendement.

Maak uw eigen keuze tussen risico en rendement

 • Er bestaan drie varianten van de BlackRock Managed Index Portfolios:defensief (Defensive), risicomijdende beleggingen met een lager verwacht rendement maar ook minder kans op uitschieters naar beneden
 • gematigd (Moderate)
 • groei (Growth), ambitieuze beleggingen met een hoger verwacht rendement, maar ook meer kans op uitschieters naar beneden

De samenstelling van elk fonds wordt afgestemd op meer - of juist minder - beleggingen met een hoger risico en potentieel rendement. Zo kunt u eenvoudig bepalen welk fonds het beste aansluit bij uw doelen op de lange termijn.

In een notendop

 • Het beste van BlackRock in een reeks actief beheerde profielfondsen met lage kosten
 • Keuze uit drie risicoprofielen van risicomijdend tot ambitieus
 • Verdeling over verschillende beleggingscategorieën zoals aandelen en obligaties
 • Actief beheerde beleggingen
 • Indexfondsen en ETF's van iShares als bouwblokken
 • Een ervaren team met een lang trackrecord
 • Volledige transparantie en regelmatige rapportage

Defensive, Moderate & Growth: waar bestaan de fondsen uit?

Defensive Fonds

Moderate Fonds

Growth Fonds

Obligaties 84,9% 43,6% 14,0%
Aandelen 15,1% 55,4% 84,0%
Alternatieve beleggingen 0,0% 1,0% 2,0%

Verdeling beleggingscategorieën per 14 augustus 2017

Risk indicator 3 Risk indicator 4 Risk indicator 5

Waarom BlackRock?

BlackRock is ’s werelds grootste vermogensbeheerder en heeft een uitstekende reputatie op het gebied van risicobeheer. BlackRock geniet het vertrouwen van grote instellingen over de hele wereld, zoals overheden, banken en pensioenfondsen, én van een groot aantal particuliere beleggers. BlackRock beheert wereldwijd in totaal USD 5.700 miljard* aan vermogen voor cliënten. Hiermee is BlackRock de vermogensbeheerder waaraan beleggers wereldwijd het meeste geld toevertrouwen.

*Totaal beheerd vermogen (AUM) per 30 juni 2017.

Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA). Geregistreerd adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N2DL. Tel: +44 (0)20 7743 3000. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. Dit document is uitsluitend bestemd ter informatie; het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod. Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. De waarde van beleggingen en de gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en zijn niet gegarandeerd. Het is mogelijk dat u het oorspronkelijk geïnvesteerde geld niet terug ontvangt. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen.

 De genoemde fondsen zijn subfondsen van BlackRock Strategic Funds (BSF). BSF is een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (WFT). BSF en de subfondsen daarvan (de “fondsen”) zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT.

Het beleggen in de fondsen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die door BSF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt.

Specifieke risico’s per fonds zijn te vinden op de website van de betreffende fondsen, in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie. Exemplaren van alle documenten (d.w.z. het prospectus, het/de supplement(en), de laatste en voorgaande jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van de fondsen en de voorwaarden van de fondsen) zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het bij deze belegging behorende prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie ('EBI') en het meest recente halfjaarverslag en de niet door een accountant goedgekeurde halfjaarrekening en/of het jaarverslag en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de specifieke risico’s van dit fonds, zoals deze in de EBI en in het door het fonds uitgegeven prospectus gespecificeerd zijn.

© 2017 BlackRock Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BOUW MET BLACKROCK (BUILD ON BLACKROCK), MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.