Vooruitdenken: het obligatiespectrum van opkomende markten

In tijden waarin het rendement van inkomstenportefeuilles onder druk staat, kunnen obligaties van opkomende markten een welkome aanvulling bieden. De specifieke kenmerken van dit type beleggingen vragen echter om inzichten om obstakels te vermijden, expertise en een grote mate van flexibiliteit om optimaal te kunnen inspelen op de kansen die deze markt biedt.

Het is niet moeilijk om te zien wat obligaties van opkomende markten, ook wel Emerging Market Debt (EMD) genoemd, voor beleggers zo aantrekkelijk maakt. De rente is een stuk hoger dan wat in de ontwikkelde markten gebruikelijk is, terwijl het beleggingsuniversum een grote variatie kent. Maar die voordelen hebben ook een prijs. Dit type obligaties is gevoeliger voor wereldwijde risicovolle gebeurtenissen en de inkomsten kunnen sterker schommelen.

Om deze obstakels te omzeilen, doen beleggers er in onze ogen goed aan verder te kijken dan de traditionele beleggingsaanpak. Een flexibele, door technologie ondersteunde benadering van de portefeuillespreiding en het risicobeheer biedt goede mogelijkheden om portefeuilles op te bouwen. Portefeuilles kunnen op die manier profiteren van de hogere inkomsten van obligaties van opkomende markten, maar tegelijk de sterke schommelingen van dit type beleggingen afvlakken, zodat een stabieler rendement kan worden bereikt.

De unieke expertise van BlackRock

Vastrentende waarden van opkomende markten worden in het algemeen gekenmerkt door een hogere volatiliteit. Bovendien lopen de rendementen van de verschillende sectoren binnen dit universum sterker uiteen dan in ontwikkelde markten gebruikelijk is. Beleggen in deze markten vraagt daarom om een grote flexibiliteit van het beheerteam en een brede, thematisch benadering. BlackRock beschikt over de inzichten, het beleggingsplatform, de infrastructuur en een groot aantal instrumenten voor risicobeheer die nodig zijn om met succes greep te krijgen op het complexe en omvangrijke obligatie universum van opkomende markten. Met meer dan 175 wereldwijde obligatiespecialisten kan BlackRock een unieke visie op deze markt ontwikkelen én de beleggingsportefeuilles opbouwen die optimaal kunnen profiteren van de mogelijkheden die deze markt biedt.

Emerging Market Debt fondsenreeks

Het BGF Emerging Markets Bond Fund is een subfonds van BlackRock Global Funds (BGF). Dit gevarieerde, flexibele fonds is erop gericht alfa te vinden binnen het universum van in dollars genoteerde obligaties van opkomende markten, om beleggers de mogelijkheid te bieden extra rendement te genereren. Het kan een welkome spreiding bieden ten opzichte van obligatiefondsen die voornamelijk in ontwikkelde markten beleggen en het valutarisico van een bredere opkomende markten-portefeuille verkleinen. Dit fonds belegt in zowel staats- als bedrijfsobligaties.

Ontdek het BGF Emerging Markets Bond Fund

Risk Indicator 5

Het BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund is een subfonds van BlackRock Global Funds (BGF). Het fonds biedt goede mogelijkheden om te profiteren van de toenemende kracht van valuta’s van opkomende markten en een hoger rendement bieden in een tijd waarin de obligatierente in het algemeen laag is. Het fonds wordt actief en flexibel beheerd door een team dat de markten waarin het fonds belegt, van binnenuit kent. Het fonds kan bovendien de spreiding van valuta’s en bedrijfsobligaties binnen de opkomende markten-portefeuille vergroten. Dit fonds belegt in zowel staats- als bedrijfsobligaties.

Ontdek het BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Risk Indicator 4

Het BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund is een subfonds van BlackRock Global Funds (BGF). Nu de kredietkwaliteit van obligaties van opkomende markten verbetert, biedt dit fonds aantrekkelijke mogelijkheden om hogere inkomsten te genereren dan obligaties van ontwikkelde markten. Beleggers kunnen daarmee profiteren van een bijzonder liquide markt met een grote spreiding over landen, valuta’s en sectoren. Beleggers kunnen het fonds bovendien gebruiken om hun obligatieportefeuille breder te spreiden, zonder het kredietrisico al te veel te vergroten. Dit fonds belegt in bedrijfsobligaties.

Ontdek het BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

Risk Indicator 3

Het BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund is een subfonds van BlackRock Strategic Funds (BSF). Het fonds is erop gericht om met een flexibele beleggingsaanpak maximaal te profiteren van de mogelijkheden die de obligatiemarkten van opkomende markten bieden. Het fonds is niet gebonden aan een benchmark, zodat de beheerders de vrijheid hebben om de portefeuille te spreiden over staats- en bedrijfsobligaties, genoteerd in dollars en de lokale valuta’s. Met als oogmerk u een consistent rendement te bieden en de portefeuille te beschermen tegen scherpe marktdalingen.

Ontdek het BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Risk Indicator 5

Op deze pagina worden de actief beheerde fondsen weergegeven. BlackRock biedt ook indexfondsen voor EMD aan, zoals het iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU).

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen.

Specifieke risico’s per fonds zijn te vinden in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Deze vindt u op de fondspagina’s of via Beleggingsinformatie in het menu.

De genoemde fondsen zijn subfondsen van BlackRock Strategic Funds (BSF), BlackRock Global Funds (BGF) en BlackRock Global Index Funds (BGIF). BSF, BGIF en BGF zijn een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (WFT). BSF, BGF, BGIF en de subfondsen daarvan (de “fondsen”) zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT.

De opgenomen informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies door BlackRock en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. Voor meer informatie over de fondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Het prospectus en de EBI van de fondsen daarvan zijn beschikbaar op deze website.

BlackRock® is een geregistreerd handelsmerk van BlackRock, Inc. © 2017 BlackRock, Inc.

Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD, INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.