Beleggen in grondstoffen

Grondstoffen vormen in onze ogen een interessante beleggingscategorie voor beleggers die een gespreide, dynamische portefeuille willen opbouwen, met de variatie die in het huidige beleggingsklimaat noodzakelijk is.


Door aan een evenwichtige portefeuille één of meer gespecialiseerde beleggingsfondsen in grondstoffen toe te voegen, kunnen beleggers hun spreiding vergroten en hun potentiële rendement een positieve impuls geven. De fondsen in deze reeks beleggen in aandelen van ondernemingen die vooral actief zijn in de grondstoffensector, zoals mijnbouw- en energiebedrijven.

 • De vraag- en aanboddynamiek kan tot aantrekkelijke koersontwikkelingen in de grondstoffensector zorgen
 • Grondstoffen hebben doorgaans een lage of negatieve correlatie met de algemene aandelen- en obligatiemarkten
 • Grondstoffen kunnen door hun aard een bescherming tegen inflatie bieden, aangezien grondstoffenprijzen in tijden van stijgende inflatie doorgaans mee-ontwikkelen

Waarom BlackRock?

Het Natural Resources team van BlackRock is één van de grootste en meest ervaren teams in de branche. De teamleden hebben een zeer gevarieerde achtergrond en beschikken samen over een onovertroffen expertise, ondersteund door een omvangrijke researchcapaciteit. De teamleden zijn in de eerste plaats beleggingsexperts, maar beschikken ook over een brede technische achtergrond. Zo telt het team onder meer geologen en analisten die hun carrière begonnen bij ondernemingen waarin wij beleggen. Die diepe betrokkenheid bij de sector is in onze ogen onontbeerlijk om in deze sector de beste beleggingsideeën te vinden.

Paragraph-2
Paragraph-3
Paragraph-4

Goud

Goud biedt een welkome spreiding in de portefeuille en wordt gezien als een "veilige haven". Het edelmetaal kan vaak goed stand houden wanneer de aandelenmarkt volatiel of onzeker is. Daarnaast wordt goud gezien als een goede bescherming tegen inflatie op de langere termijn. De positie van geld is bovendien verzwakt doordat de centrale banken steeds weer geld hebben bijgedrukt in een poging de economie te stimuleren, waardoor goud des te meer als een alternatieve valuta wordt gezien.

Belangrijkste kenmerken

 • Lage correlatie met de obligatie- en aandelenmarkten, zowel op middellange als op de lange termijn
 • De aantrekkingskracht van een "veilige haven"
 • Wordt vaak gezien als alternatieve valuta
 • Potentiële bescherming tegen inflatie
 • Het fonds belegt niet in fysiek goud maar in aandelen van goud-mijnbouwondernemingen

Ontdek het BGF World Gold Fund

het BGF World Gold Fund is een subfonds van BlackRock Global Funds (BGF)

 

Risk Indicator 7

Mijnbouw

De vraag naar "harde grondstoffen" is de afgelopen tien jaar voor een groot deel gevoed door de infrastructuurbestedingen ten behoeve van de industrialisatie en urbanisatie in opkomende landen. Er zijn enorme hoeveelheden materialen nodig om nieuwe steden te bouwen, wegen aan te leggen en industriegebieden te ontginnen. En die behoefte aan materialen neemt alleen maar toe, waardoor deze sector ook op de langere termijn aantrekkelijke perspectieven biedt.

Belangrijkste kenmerken

 • Potentiële bescherming tegen inflatie
 • Profiteren van economische groei
 • Gespreide portefeuille die toegang biedt tot de beste ideeën in de sector

Ontdek het BGF World Mining Fund

het BGF World Mining Fund is een subfonds van BlackRock Global Funds (BGF)

 

Ontdek het BGF World Mining Fund

Energie

Eenvoudig gezegd: de wereld heeft behoefte aan energie, of deze nu op conventionele of op alternatieve wijze wordt opgewekt. In de opkomende markten is energie nodig om het tempo van de industrialisatie en verstedelijking op peil te houden of zelfs te versnellen. De ontwikkelde markten moeten er hard aan werken om hun concurrentiepositie te behouden en meer zelfstandig in hun eigen energiebehoefte te voorzien. De inspanningen om betere technieken te ontwikkelen voor de winning van conventionele energie en het zoeken naar alternatieve energiebronnen blijft van groot belang, zowel voor de ontwikkelde landen als de opkomende markten.

Belangrijkste kenmerken

 • Profiteren van de groei van de opkomende markten
 • Gunstige ontwikkelingen in hernieuwbare energie
 • Het tij is gunstig voor alternatieve brandstoffen

 

Ontdek het BGF World Energy Fund
het BGF World Energy Fund is een subfonds van BlackRock Global Funds (BGF)
Ontdek het BGF New Energy Fund
het BGF New Energy Fund is een subfonds van BlackRock Global Funds (BGF)

BGF World Energy Fund

BGF New Energy Fund Fund

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen.

Specifieke risico’s per fonds zijn te vinden in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Deze vindt u op de fondspagina’s of via Beleggingsinformatie in het menu.

De genoemde fondsen zijn subfondsen van BlackRock Global Funds (BGF). BGF is een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (WFT). BGF en de subfondsen daarvan (de “fondsen”) zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT.

De opgenomen informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies door BlackRock en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. Voor meer informatie over de fondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Het prospectus en de EBI van de fondsen daarvan zijn beschikbaar op deze website.

BlackRock® is een geregistreerd handelsmerk van BlackRock, Inc. © 2016 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD, INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.