Obligaties

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (US Dollar Hedged) (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 03/dec/2021 EUR 1.036
Net Assets of Fund per 01/dec/2021 USD 1.031.194.793,42
Introductiedatum aandelenklasse 08/nov/2021
Introductiedatum Fonds 11/apr/2008
Valuta reeks EUR
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
SFDR-classificatie Overige
Index BBG World Gov Inflation Linked Bond Index USD Hedged
Index Ticker -
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,03%
Kostenratio 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg EUR 500.000,00
Minimale vervolginleg EUR 5.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code -
ISIN IE000KD5RQM5
SEDOL BNSMC35

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 30/nov/2021 150
Gewogen gem. YTM per - -
Effectieve duration per 30/nov/2021 12,49 jaar
Gewogen gem. looptijd per 30/nov/2021 13,13 jaar
Standaarddeviatie (3j) per - -

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar. Er zijn momenteel geen MSCI-ratings beschikbaar voor dit fonds.

Ratings

Posities

Posities

per 30/nov/2021
Naam Weging (%)
UK I/L GILT 0.125 03/22/2068 1,74
UK I/L GILT 1.25 11/22/2055 1,64
UK I/L GILT 0.375 03/22/2062 1,62
TREASURY (CPI) NOTE 3.875 04/15/2029 1,42
UK I/L GILT 0.5 03/22/2050 1,41
Naam Weging (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 1,41
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,40
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1,38
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,37
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,34
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/nov/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
Class Flexible Acc EUR - 10,37 0,06 0,62 03/dec/2021 10,37 10,00 IE000KD5RQM5 -
Flex USD Niet uitkerend 19,49 0,05 0,28 03/dec/2021 19,49 17,43 IE00B2PPWQ36 -
Class Flexible USD - 10,04 0,03 0,28 03/dec/2021 10,04 10,00 IE0004XHE738 -
KLASSE D USD Niet uitkerend 13,08 0,04 0,28 03/dec/2021 13,08 11,71 IE00BD0NC367 -
Inst USD Niet uitkerend 16,64 0,05 0,28 03/dec/2021 16,64 14,89 IE00B3C8NT28 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Documenten

Documenten