Obligaties

BlackRock Developed Markets Sovereign Screened Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 2 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%) 2,8 -4,0
Beperkende benchmark 1 (%) 3,9 -3,3
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-12,61 -5,15 - - -3,02
Beperkende benchmark 1 (%) -12,25 -4,40 - - -2,33
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-10,94 -3,36 -2,15 -8,35 -12,61 -14,67 - - -9,95
Beperkende benchmark 1 (%) -10,76 -3,26 -2,23 -8,28 -12,25 -12,64 - - -7,75
  Van
30/jun/2017
Tot
30/jun/2018
Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2022

- - 3,27 -3,35 -11,21
Beperkende benchmark 1 (%)

per 30/jun/2022

- - - -2,31 -10,55

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 29/sep/2022 EUR 94.795.695
Introductiedatum 29/mrt/2019
Introductie fonds 19/dec/2012
Valuta reeks EUR
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Obligaties
Beperkende benchmark 1 BBG Global Treasury ex CCY 100% EUR Hedged Index (40%), BBG Global Aggregate Euro Treasury Index (30%), BBG Global Treasury Japan Capped 100% EUR Hedged Index (10%), BBG Global Aggregate US Treasury 100% EUR Hedged Index (10%) and BBG Global Treasury UK 100% EUR Hedged Index (10%)
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) -
Doorlopende kosten 0,26%
Kostenratio -
Prestatievergoeding -
Minimale eerste inleg EUR 5.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie Wereldwijde obligaties
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
ISIN IE00B8QBCK68
SEDOL B8QBCK6

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/aug/2022 419
Standaarddeviatie (3j) per 31/aug/2022 4,74%
Bèta 3 jr. per 31/aug/2022 1,06
Yield to Maturity per 31/aug/2022 2,75%
Modified duration per 31/aug/2022 7,65
Weighted Av YTM per 31/aug/2022 2,75%
Effectieve duration per 31/aug/2022 7,68 jaar
Gewogen gem. looptijd per 31/aug/2022 9,68 jaar
WAL to Worst per 31/aug/2022 9,68 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. De beheerder van het Fonds heeft interne onderzoekssignalen ontwikkeld om bedrijfsemittenten te helpen beoordelen op het gebied van klimaat, governance en menselijk kapitaal. ESG-informatie kan afkomstig zijn uit zowel interne als externe bronnen. De beheerder van het Fonds voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Posities

Posities

per 31/aug/2022
Naam Weging (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 2,30
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1,89
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 6.5 07/04/2027 1,67
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 4.75 04/21/2027 1,66
TREASURY NOTE 2.25 11/15/2024 1,28
Naam Weging (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 09/01/2023 1,09
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.69 08/12/2026 1,06
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.75 02/15/2024 1,00
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.25 08/15/2028 0,89
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.5 07/15/2026 0,88
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/aug/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
Inst EUR - 8,70 -0,02 -0,23 29/sep/2022 10,22 8,66 IE00B8QBCK68 -
Flex EUR Niet uitkerend 9,91 -0,02 -0,23 29/sep/2022 11,63 9,87 IE00B89WFM95 -
Flex EUR Eens per kwartaal 9,25 -0,02 -0,19 11/okt/2021 9,92 9,25 IE00B8KNTT62 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Sid Swaminathan
Sid Swaminathan
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Documenten

Documenten