Skip to content

Multi-asset

BlackRock Tactical Opportunities Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Vastrentende effecten kunnen worden beïnvloed door factoren zoals veranderende rentevoeten, kredietrisico en potentiële of feitelijke downgrades van een kredietrating. Vastrentende effecten die niet van beleggingskwaliteit zijn, kunnen hier gevoeliger voor zijn. Daarnaast kunnen door activa en door hypotheken gedekte effecten met heel wat uitstaande leningen gepaard gaan, en geven mogelijk niet de volledige waarde van de onderliggende activa weer. De waarde van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten wordt beïnvloed door de dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten, door de politieke en economische toestand, de bedrijfswinsten en belangrijke gebeurtenissen op bedrijfsvlak. Financiële derivaten zijn zeer gevoelig voor veranderingen in de waarde van de activa waarop ze gebaseerd zijn. De invloed van het fonds is groter wanneer op een uitvoerige of complexe manier gebruik wordt gemaakt van financiële derivaten. Wegens zijn gehanteerde beleggingsstrategie is het mogelijk dat een absoluutrendementfonds de markttendensen niet volgt of dat het niet ten volle van een positief marktklimaat profiteert. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 12/nov/2019 USD 49,68
Introductiedatum Fonds 25/jul/2018
Introductiedatum aandelenklasse 24/jul/2018
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Multi-asset
Morningstar-categorie USD Flexible Allocation
Index LIBOR 3 Month Index
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,14%
ISIN IE00BYVSKR72
Bloomberg-code -
Aankoopkosten (maximaal) -
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BYVSKR7
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 250.000,00
Minimale vervolginleg USD 250.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 28/jun/2019
Naam Weging (%)
UNITED STATES TREASURY 18,19
AMAZON.COM INC 2,32
HOME DEPOT INC 1,44
ALPHABET INC 1,38
JOHNSON & JOHNSON 1,17
Naam Weging (%)
APPLE INC 1,17
FACEBOOK INC 0,92
UNITED PARCEL SERVICE INC 0,83
PFIZER INC 0,83
MERCK & CO INC 0,79
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Class Flexible USD - 10,07 -0,03 -0,31 10,14 9,74 - IE00BYVSKR72 - -
Class Flexible Hedged AUD - 9,97 -0,03 -0,31 10,09 9,66 9,94 IE00BGLRKQ78 10,00 -
Class Flexible Hedged EUR - 9,68 -0,03 -0,31 9,75 9,42 - IE00BYVSKT96 - -
Class Institutional USD - 10,01 -0,03 -0,31 10,09 9,69 - IE00BYVSKS89 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Philip Green
Philip Green
Thomas Becker
Thomas Becker
Jeremy Ehrlich
Jeremy Ehrlich
Michael Pensky
Michael Pensky
Vidya Gunasekaran
Vidya Gunasekaran
Sam Young
Sam Young

Documenten

Documenten