Aandelen

BSF Total Advantage Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. De waarde van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten wordt beïnvloed door de dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten, politieke factoren, economisch nieuws, bedrijfswinsten en belangrijke gebeurtenissen op bedrijfsvlak. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.
Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 07/dec/2018 EUR 32,01
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 11/dec/2017
Introductiedatum aandelenklasse 11/dec/2017
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Alt - Multistrategy
Index 3 Month Euribor Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,38%
ISIN LU1669033943
Bloomberg-code BSTAA2E
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding -
SEDOL 255708
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
N/A Issuer Name 110,30
CAC 6,40
AEXENXTCP 6,09
IBEX35CG 4,31
SMI 3,71
Naam Weging (%)
FT_UK100PX 3,48
SPEASX200 3,04
NQOMXS30 2,14
HSCHINAENT 2,03
FTSEUREMIB 0,72
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 EUR - - - - - - - LU1669033943 - -
KLASSE X2 EUR - - - - - - - LU1669035567 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP - - - - - - - LU1669034677 - -
KLASSE I2 EUR - - - - - - - LU1669035211 - -
KLASSE D2 HEDGED USD - - - - - - - LU1669034917 - -
KLASSE D2 EUR - - - - - - - LU1669034248 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Ked Hogan
Ked Hogan

Documenten

Documenten