Skip to content

Aandelen

BGF China Flexible Equity Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Aandelen in kleinere bedrijven worden gewoonlijk in kleinere volumes verhandeld en vertonen grotere koersschommelingen dan die van grotere bedrijven. Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten. Het Fonds kan via het Shanghai-Hong Kong Stock Connect-programma beleggen in Chinese A-aandelen. Dit kan het Fonds aan extra risico's blootstellen, waaronder quota-beperkingen, onzekerheid rond het wettelijke en regelgevingskader, in sommige gevallen beperkingen op verkopen en clearing- afrekenings- en bewaarrisico's waardoor het Fonds aan financiële verliezen kan worden blootgesteld. Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen. Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan te kopen of te verkopen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 06/dec/2019 USD 18,71
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 31/okt/2017
Introductiedatum aandelenklasse 31/okt/2017
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie China Equity
Index MSCI EM China 10/40 Net TR Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,23%
ISIN LU1688375424
Bloomberg-code BGCFED2
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BD95Q75
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 100.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 29/nov/2019
Naam Weging (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,97
TENCENT HOLDINGS LTD 9,07
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4,48
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 4,02
BANK OF CHINA LTD 3,83
Naam Weging (%)
MOMO INC 3,70
TRIP.COM GROUP LTD 3,29
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 3,15
MEITUAN DIANPING 2,89
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD 2,85
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 9,09 0,00 0,00 10,19 7,91 - LU1688375424 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 9,30 0,01 0,11 10,35 8,01 - LU1688375770 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 8,95 0,00 0,00 10,08 7,84 - LU1688375341 - -
KLASSE Z2 USD Niet uitkerend 9,14 0,00 0,00 10,23 7,94 - LU1688375853 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 8,35 0,00 0,00 9,61 7,53 - LU1697837646 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 9,16 0,01 0,11 10,24 7,95 - LU1688375697 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Matt Colvin
Matt Colvin
Lucy Liu
Lucy Liu

Documenten

Documenten