Aandelen

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan blootstaan aan het risico van ondernemingen in de financiële sector die als leverancier van diensten of als tegenpartij in een financieel contract kunnen optreden. De liquiditeit in de financiële markten is ernstig ingeperkt waardoor een aantal ondernemingen zich uit de markt hebben teruggetrokken of in extreme gevallen insolvent zijn geworden. Dit kan een negatief effect hebben op de activiteiten van het fonds. De strategieën die gebruikt worden door het fonds bevatten ook het gebruik van complexe financiële derivaten om bepaalde beheerderstechnieken aan te kunnen wenden waaronder het creëren van zowel ‘long’ als ‘synthetic short’ posities en het creëren van een hefboom om het fonds economisch de nettowaarde van de vermogensbestanddelen te laten overstijgen. Het gebruik van derivaten op deze manier kan het algemene risicoprofiel van het fonds vergroten. Beleggers in dit fonds dienen te begrijpen dat het niet gegarandeerd is dat het fonds een positief rendement genereert en dat het mogelijk is dat de performance van dit absolute return-product zich anders ontwikkelt dan de aandelenmarkt in het algemeen omdat zowel positieve als negatieve koersbewegingen de totale waarde van het fonds beïnvloeden. De beheerder hanteert een strikt risicobeheer om de blootstelling aan derivaten in het fonds te controleren. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 5 jaar.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) 1,7 3,0 -2,1 9,3 5,3
Vergelijkende benchmark 1 (%) 2,1 2,6 1,1 0,2 2,0
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,58 2,17 1,95 - 2,93
Vergelijkende benchmark 1 (%) 3,86 1,46 1,85 - 1,80
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-1,42 -2,32 -4,26 -0,81 2,58 6,64 10,14 - 18,31
Vergelijkende benchmark 1 (%) 2,08 0,46 1,30 2,47 3,86 4,46 9,60 - 10,94
  Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2023

-0,29 1,81 -0,51 8,63 8,21
Vergelijkende benchmark 1 (%)

per 31/mrt/2023

2,48 2,38 0,64 0,20 3,09

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in USD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 08/jun/2023 USD 698.778.763
Introductiedatum 02/aug/2017
Introductie fonds 17/feb/2012
Valuta reeks USD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Vergelijkende benchmark 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 1,21%
Kostenratio 1,00%
Prestatievergoeding 20,00%
Minimale eerste inleg USD 10.000.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Equity Market Neutral USD
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BSADI2U
ISIN LU1653088168
SEDOL BDFBR07

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/mei/2023 3.515
Standaarddeviatie (3j) per 31/mei/2023 5,25%
Bèta 3 jr. per 31/mei/2023 -0,26
P/E-ratio per 31/mei/2023 -8,40
P/B-ratio per 31/mei/2023 0,67

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op in de onderzoeks- en besluitvormingsfasen van het beleggingsproces. Dit kan relevant, intern ESG-onderzoek omvatten dat, samen met meerdere andere onderzoeksinzichten, actieve portefeuilleweging bepaalt ten opzichte van een referentiebenchmark (of weging die wordt toegepast om een absoluut rendementsresultaat te behalen, indien van toepassing). De beheerder van het Fonds voert regelmatig portefeuilleherzieningen uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class I2, per 31/mei/2023, in vergelijking met 115 Equity Market Neutral USD fondsen.

Posities

Posities

per 28/apr/2023
Naam Weging (%)
PEPSICO INC 2,60
METLIFE INC 2,50
DTE ENERGY COMPANY 2,46
PPL CORPORATION 2,21
ELEVANCE HEALTH INC 2,11
Naam Weging (%)
GRACO INC. 1,94
ECOLAB INC 1,87
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 1,81
CMS ENERGY CORPORATION 1,73
AECOM 1,71
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 120,96 0,46 0,38 08/jun/2023 125,03 111,58 LU1653088168 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 146,18 0,55 0,38 08/jun/2023 151,29 135,53 LU0725887540 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 132,66 0,49 0,37 08/jun/2023 137,72 125,08 LU0725892383 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 106,61 0,47 0,44 08/jun/2023 111,12 100,89 LU1238068594 -
KLASSE I2 HEDGED SEK - 102,72 0,41 0,40 08/jun/2023 106,41 96,04 LU1873114208 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 109,24 0,51 0,47 08/jun/2023 113,26 102,54 LU1323999489 -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 130,79 0,60 0,46 08/jun/2023 136,07 123,05 LU0765562458 -
KLASSE A2 GBP Niet uitkerend 185,29 0,34 0,18 08/jun/2023 207,43 176,56 LU0784324112 -
KLASSE A2 EUR - 114,00 0,21 0,18 08/jun/2023 124,07 109,62 LU1991022069 -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 186,19 0,86 0,46 08/jun/2023 193,70 169,92 LU0849781678 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 126,62 0,48 0,38 08/jun/2023 130,93 117,05 LU1238068321 -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 10.425,83 36,52 0,35 08/jun/2023 10.895,32 9.933,42 LU1791183780 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 120,56 0,56 0,47 08/jun/2023 125,29 112,67 LU1246651910 -
KLASSE A2 AUD Niet uitkerend 219,57 0,95 0,43 08/jun/2023 230,41 192,78 LU0840974975 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 127,24 0,58 0,46 08/jun/2023 132,37 119,92 LU0725892466 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000,00
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.760 USD
-12,4%
7.460 USD
-5,7%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.570 USD
-4,3%
10.380 USD
0,7%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.350 USD
3,5%
11.550 USD
2,9%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.160 USD
11,6%
12.870 USD
5,2%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten