Multi-asset

BlackRock Style Advantage Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 5 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) -8,2 -5,2 -23,6 13,8 1,1
Vergelijkende benchmark 1 (%) 2,1 2,6 1,1 0,2 2,0
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
1,14 -4,22 -5,21 - -5,08
Vergelijkende benchmark 1 (%)

per 31/dec/2022

1,97 1,07 1,58 - 1,54
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
1,14 -0,44 -2,95 0,82 1,14 -12,12 -23,47 - -25,33
Vergelijkende benchmark 1 (%)

per 31/dec/2022

1,97 0,38 1,00 1,63 1,97 3,25 8,14 - 8,91
  Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2022

-8,16 -5,18 -23,62 13,76 1,14
Vergelijkende benchmark 1 (%)

per 31/dec/2022

2,08 2,60 1,08 0,18 1,97

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in SEK en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 03/feb/2023 USD 123.411.039
Introductiedatum 24/mei/2017
Introductie fonds 29/feb/2016
Valuta reeks SEK
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Multi-asset
Vergelijkende benchmark 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 1,54%
Kostenratio 1,10%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg SEK 5.000,00
Minimale vervolginleg SEK 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Multistrategy Other
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BSSA2SH
ISIN LU1609299281
SEDOL BZ4THX9

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op in de onderzoeks-, selectie-, bewakings- en rapporteringsfasen van het beleggingsproces. Dit kan belangrijke externe en interne overwegingen omvatten, zoals bepaald door het beleggingsteam, van ESG-criteria. De beheerder van het Fonds ondergaat een rigoureuze onderzoeksfase bij de constructie van interne ESG-onderzoekssignalen, die criteria als menselijk kapitaal of de kwaliteit van het beheer benadrukken. Als onderdeel van dit onderzoek verricht de beheerder van het Fonds due diligence bij leveranciers van ESG-gegevens. Zodra deze signalen voldoen aan de criteria om in de portefeuille te worden opgenomen, worden ze voortdurend beschouwd als onderdeel van de beleggingsbeslissingen, als onderdeel van een bredere reeks signalen. De beheerder van het Fonds gebruikt daarnaast gestandaardiseerde ESG-criteria (belangrijkste ESG-ratings, CO2-emissie-intensiteit) tijdens de rapportagefase. Deze kunnen intern worden bekomen of rechtstreeks afkomstig zijn van externe gegevensleveranciers en worden opgenomen in de interne portefeuilleanalyse. De beheerder van het Fonds voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 75,03 0,43 0,58 03/feb/2023 78,49 68,71 LU1609299281 -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD Niet uitkerend 68,22 -1,21 -1,74 03/feb/2023 69,44 57,77 LU1718790519 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 72,21 0,40 0,56 03/feb/2023 75,63 66,56 LU1352906025 -
KLASSE Z2 USD Niet uitkerend 95,95 0,55 0,58 03/feb/2023 99,63 86,81 LU1363273308 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 90,37 0,52 0,58 03/feb/2023 94,01 82,20 LU1352905993 -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 100,68 0,58 0,58 03/feb/2023 104,32 90,60 LU1352906371 -
KLASSE I2 HEDGED GBP Niet uitkerend 82,80 0,47 0,57 03/feb/2023 86,05 74,74 LU1532729727 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 85,12 0,48 0,57 03/feb/2023 88,96 78,00 LU1352906538 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 83,98 0,47 0,56 03/feb/2023 87,81 77,08 LU1352906298 -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 97,16 1,21 1,26 03/feb/2023 112,70 86,28 LU1373035317 -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 91,83 0,53 0,58 03/feb/2023 95,52 83,52 LU1394251976 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 95,05 0,55 0,58 03/feb/2023 98,71 86,05 LU1373035408 -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 81,60 0,46 0,57 03/feb/2023 85,47 75,24 LU1394254640 -
KLASSE IPF2 HEDGED CHF Niet uitkerend 77,52 0,44 0,57 03/feb/2023 81,39 71,29 LU1706559660 -
KLASSE X2 HEDGED AUD Niet uitkerend 101,23 1,09 1,09 03/feb/2023 104,81 91,67 LU1352906454 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 82,51 0,47 0,57 03/feb/2023 85,79 74,55 LU1572169370 -
KLASSE I2 HEDGED CHF Niet uitkerend 75,51 0,43 0,57 03/feb/2023 79,30 69,51 LU1640627243 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 74,57 0,42 0,57 03/feb/2023 78,38 68,78 LU1640627169 -
KLASSE X2 HEDGED EUR - 81,16 0,45 0,56 03/feb/2023 84,68 74,01 LU1781817777 -
KLASSE X2 HEDGED NZD Niet uitkerend 103,83 0,57 0,55 03/feb/2023 108,17 92,59 LU1485749367 -
KLASSE I2 HEDGED JPY Niet uitkerend 8.626,78 47,99 0,56 03/feb/2023 9.075,52 7.950,94 LU1484781551 -
KLASSE X2 HEDGED GBP Niet uitkerend 98,48 0,57 0,58 03/feb/2023 102,17 88,39 LU1423753034 -
KLASSE IPF2 HEDGED EUR Niet uitkerend 85,44 0,48 0,56 03/feb/2023 89,26 78,21 LU1469409517 -
KLASSE Z2 HEDGED EUR Niet uitkerend 84,98 0,48 0,57 03/feb/2023 88,83 77,92 LU1363273480 -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 84,47 0,48 0,57 03/feb/2023 87,67 76,36 LU1640626609 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Philip Hodges
Philip Hodges
He Ren
He Ren

Documenten

Documenten