Aandelen

BSF Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2021

- -1,35 1,17 6,68 13,89
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
13,89 7,12 - - 4,59
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
16,33 -1,71 -0,82 13,89 22,92 - - 22,22

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 19/okt/2021 USD 34,10
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities 2.128
Basisvaluta U.S. Dollar
Introductiedatum Fonds 22/feb/2017
Introductiedatum aandelenklasse 12/apr/2017
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Equity Market Neutral Other
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,93%
ISIN LU1586024074
Bloomberg-code BSAPZ2G
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 20,00%
SEDOL BYXPR31
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg GBP 5.000,00
Minimale vervolginleg GBP 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op in de onderzoeks- en besluitvormingsfasen van het beleggingsproces. Dit kan relevant, intern ESG-onderzoek omvatten dat, samen met meerdere andere onderzoeksinzichten, actieve portefeuilleweging bepaalt ten opzichte van een referentiebenchmark (of weging die wordt toegepast om een absoluut rendementsresultaat te behalen, indien van toepassing). De beheerder van het Fonds voert regelmatig portefeuilleherzieningen uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Posities

Posities

per 30/sep/2021
Naam Weging (%)
CHIPBOND TECHNOLOGY CORP 2,52
BNK FINANCIAL GROUP INC 2,04
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 1,70
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 1,60
SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,54
Naam Weging (%)
BANGKOK CHAIN HOSPITAL PCL 1,53
AP THAILAND PCL 1,51
MACRONIX INTERNATIONAL CO LTD. 1,46
TAIWAN BUSINESS BANK 1,44
PRIMAX ELECTRONICS LTD. 1,40
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Gegevens niet beschikbaar.
Allocaties aan verandering onderhevig
per 30/sep/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
per 30/sep/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE Z2 HEDGED GBP Niet uitkerend 119,27 0,50 0,42 125,04 101,68 - LU1586024074 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 120,67 0,51 0,42 126,45 103,58 - LU1508157978 - -
KLASSE Z2 USD Niet uitkerend 126,21 0,53 0,42 132,14 107,17 - LU1508158356 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 122,92 0,52 0,42 128,82 105,57 - LU1508158190 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 111,79 0,47 0,42 117,58 96,40 - LU1593227850 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 110,64 0,46 0,42 116,23 95,41 - LU1508158430 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 134,63 0,57 0,43 141,34 110,60 - LU1508158273 - -
KLASSE Z2 HEDGED EUR Niet uitkerend 115,91 0,48 0,42 121,65 99,09 - LU1508158604 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Jeff Shen
Jeff Shen

Documenten

Documenten