Skip to content

Multi-asset

BlackRock Dynamic Allocation Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging op middellange tot lange termijn via een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt wereldwijd in aandeleneffecten (bijv. aandelen), vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties), geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met korte looptijden), afgeleide financiële instrumenten (derivaten) (d.w.z. beleggingen waarvan de de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa), overige fondsen (inclusief exchange traded funds (ETF's), deposito's en cash. Het Fonds kan ook indirect blootstelling aan deze activacategorieën verkrijgen via derivaten en andere fondsen (inclusief ETF's). Het Fonds kan beleggen in het volledige scala aan vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten, waaronder beleggingen met een relatief lage kredietrating of zonder kredietrating.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 05/dec/2019 EUR 127,02
Introductiedatum Fonds 11/jan/2017
Introductiedatum aandelenklasse 11/jan/2017
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Multi-asset
Morningstar-categorie EUR Flexible Allocation - Global
Index Euro Overnight Index Average
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,56%
ISIN IE00BD3GHD73
Bloomberg-code BRDAFIA
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BD3GHD7
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 250.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

Gegevens niet beschikbaar.
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Inst EUR Niet uitkerend 11,17 0,00 0,02 11,25 10,17 11,17 IE00BD3GHD73 11,17 -
Flex EUR Niet uitkerend 11,21 0,00 0,02 11,29 10,18 11,21 IE00BD1F1G78 11,21 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rupert Harrison
Rupert Harrison

Documenten

Documenten