Obligaties

IMBS

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het Fonds belegt in vastrentende waarden zoals obligaties die een vaste of variabele rente uitkeren. Daarom is de waarde van deze effecten gevoelig voor veranderingen in rentetarieven; als de rente stijgt, daalt de marktwaarde van obligaties doorgaans dienovereenkomstig. Het fonds belegt in vastrentende effecten uitgegeven door bedrijven die door de Amerikaanse overheid worden ondersteund zoals Ginnie Mae, Fannie Mae en Freddie Mac. Er bestaat een wanbetalingsrisico, wat betekent dat de uitgevende onderneming op de vervaldatum geen rente of aflossingen aan het fonds betaalt. Door hypotheken gedekte effecten kunnen onderhevig zijn aan liquiditeitsrisico's (als er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het fonds in staat te stellen beleggingen vlot te kopen of te verkopen); de leenniveaus kunnen hoog zijn en de effecten weerspiegelen misschien niet volledige de waarde van de onderliggende activa.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

 • Rendement

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 18/feb/2019 USD 373.976.966
Net Assets of Fund per 18/feb/2019 USD 942.311.664,97
Basisvaluta USD
Valuta reeks USD
Introductiedatum Fonds 23/mei/2016
Introductiedatum aandelenklasse 23/mei/2016
Beleggingscategorie Obligaties
Domicilie Ierland
Index Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index
Herwegingsfrequentie Uitkering maandelijks
ISIN IE00BZ6V7883
Bloomberg-code IMBS LN
Uitgevende onderneming iShares IV plc
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Bewaarder State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Gebruik van winst Uitkerend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Uitgegeven aandelen per 18/feb/2019 78.343.896
Indexniveau per 18/feb/2019 USD 2.117,42
Index-code LUMSTRUU
Einde boekjaar 31/mei/2018

Geregistreerde landen

Geregistreerde landen

 • België

 • Chili

 • Denemarken

 • Duitsland

 • Finland

 • Frankrijk

 • Ierland

 • Italië

 • Luxemburg

 • Nederland

 • Noorwegen

 • Oostenrijk

 • Portugal

 • Singapore

 • Spanje

 • Verenigd Koninkrijk

 • Zweden

 • Zwitserland

Posities

Posities

per 15/feb/2019
Productcode ISIN Naam Naam emittent Sector Land Beleggingscategorie Nominaal Marktwaarde Weging (%) Koers Beurs Looptijd Coupon Beursvaluta Duration Nominale waarde
per 15/feb/2019
Gem. marktkapitalisatie Weging (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 41,81
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 26,77
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 19,26
Gem. marktkapitalisatie Weging (%)
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 8,29
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 1,08
Beurscode emittent Naam Naam emittent Beleggingscategorie Weging (%) Koers Nominaal Marktwaarde Nominale waarde Sector ISIN Coupon Looptijd Beurs Land Beursvaluta Duration
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 15/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 15/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De geografische verdeling is primair gebaseerd op de landen waar de emittenten van de effecten in de portefeuille van het fonds gevestigd zijn, bij elkaar genomen en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale activa van het fonds. In sommige gevallen is deze verdeling echter gebaseerd op het land waar een emittent van een effect voornamelijk zakelijk actief is.
per 15/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 15/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 15/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De ratings van de kredietkwaliteit van de onderliggende effecten van het fonds zijn afkomstig van S&P, Moody’s en Fitch en zijn om een vergelijking mogelijk te maken omgezet naar de equivalente ratingcategorieën van S&P. Deze verdeling is opgesteld door BlackRock, op basis van de gemiddelde rating van de drie ratingbureaus., wanneer alle drie de ratingsbureaus een effect een rating hebben gegeven; hebben twee bureaus een rating gegeven, dan is de laagste van de twee genomen; heeft slechts een bureau een rating gegeven, dan is deze gebruikt. Wanneer voor een effect geen rating is gegeven, betekent dit niet altijd dat dit effect een lage kwaliteit heeft. Effecten onder investment-grade worden aangeduid met een BB-rating of lager. De ratings en de kredietkwaliteit van de portefeuille kunnen in de loop der tijd wijzigen.

De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta (volledige naam) Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS Uitkeringsrendement
USD USD Halfjaarlijks 4,77 0,00 0,01 4,81 4,67 - IE00BZ6V7883 - - -
USD USD Niet uitkerend 5,13 0,00 0,01 5,14 4,94 - IE00BYXYYN70 - - -

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange IMBS USD 25/mei/2016 BYZJCH0 IMBS LN IMBS.L - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -
Deutsche Boerse Xetra QDVP EUR 27/mei/2016 BZ6V788 QDVP GY QDVP.DE - - IE00BZ6V7883 A2AGYT - - -
London Stock Exchange SMBS GBP 25/mei/2016 BYZJCG9 SMBS LN SMBS.L - - IE00BZ6V7883 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IMBS MXN 07/apr/2017 - IMBSN MM - - - IE00BZ6V7883 - - - -
SIX Swiss Exchange IMBS USD 22/aug/2016 BZC0HS9 IMBS SW IMBS.S - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -

Documenten

Documenten