Obligaties

BGF European High Yield Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het Fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die hoger renderende obligaties uitgeven, brengen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven, kan dit de waarde van uw belegging verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties. Het Fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties, die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet, wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 15/feb/2019 EUR 61,05
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 23/jul/2015
Introductiedatum aandelenklasse 23/jul/2015
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie EUR High Yield Bond
Index BBG Barc Pan European HY 3% Issuer Constrained 100% EUR Hedged Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,09%
ISIN LU1264796209
Bloomberg-code BGEHX2E
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BYSGKV8
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 10.000.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
MULHACEN PTE LTD RegS 6.5 08/01/2023 1,15
SOFTBANK GROUP CORP RegS 4 04/20/2023 1,12
BNP PARIBAS SA MTN RegS 6.125 12/31/2049 1,07
ROSSINI SARL RegS 6.75 10/30/2025 0,99
TELENET FINANCE VI LUXEMBOURG SCA RegS 4.875 07/15/2027 0,98
Naam Weging (%)
LGE HOLDCO VI BV RegS 7.125 05/15/2024 0,90
BANCO BPM SPA MTN RegS 2.75 07/27/2020 0,86
EQUINIX INC 2.875 10/01/2025 0,85
AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS 4.75 01/30/2026 0,84
INTERTRUST GROUP BV RegS 3.375 11/15/2025 0,81
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 11,52 -0,01 -0,09 11,60 11,12 - LU1264796209 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,76 -0,01 -0,09 11,00 10,41 - LU1258857728 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 11,23 0,00 0,00 11,37 10,84 - LU1191877965 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 10,20 0,00 0,00 10,63 9,84 - LU1258858023 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 10,97 0,00 0,00 11,17 10,60 - LU1191877379 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 9,95 0,00 0,00 10,45 9,61 - LU1258857561 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 108,74 -0,03 -0,03 110,84 105,08 - LU1258857645 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Stephen Gough
Stephen Gough
Jose Aguilar
Jose Aguilar

Documenten

Documenten