Aandelen

BGF World Healthscience Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2020

7,68 16,38 20,21 0,61 21,64
Index (%)

per 30/sep/2020

5,33 12,41 14,17 -1,83 20,81
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
10,55 11,92 10,44 - 7,93
Index (%)

per 31/okt/2020

9,45 9,28 7,53 - 5,53
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,84 -4,76 -4,56 10,55 40,19 64,31 - 49,75
Index (%)

per 31/okt/2020

1,07 -4,88 -4,26 9,45 30,50 43,77 - 32,93

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in CNH en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 26/nov/2020 USD 10.443,89
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 30/okt/2020 131
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 06/apr/2001
Introductiedatum aandelenklasse 15/jul/2015
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Other Equity
Index MSCI World Health Care Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,81%
ISIN LU1254117382
Bloomberg-code BGWHA2C
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BYM6PT7
Bloomberg-indexcode NDWUHC
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg RMB 5.000,00
Minimale vervolginleg RMB 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële, belangrijke duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 01/nov/2020 AA
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 01/nov/2020 7,28
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 01/nov/2020 88,89
MSCI ESG % Dekking per 01/nov/2020 98,83
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 01/nov/2020 Equity Sector Healthcare
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/miljoen USD OMZET) per 01/nov/2020 20,57
Fondsen in peergroup per 01/nov/2020 324
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 01/nov/2020, op basis van posities vanaf 30/apr/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van de ESG-ratings van MSCI.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van het bedrijf

Betrokkenheid van het bedrijf

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Transparantie over de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven is niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 30/okt/2020 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 30/okt/2020 0,00%
MSCI – Kernwapens per 30/okt/2020 0,00%
MSCI – Ketelkool per 30/okt/2020 0,00%
MSCI – Civiele vuurwapens per 30/okt/2020 0,00%
MSCI – Oliezand per 30/okt/2020 0,00%
MSCI – Tabak per 30/okt/2020 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 30/okt/2020 95,25%
Percentage niet-gedekt Fonds per 30/okt/2020 4,75%
De bovenstaande blootstellingen inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend en vermeld voor emittenten binnen het fonds die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit de winning van ketelkool of oliezand zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling aan emittenten binnen het fonds die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend met behulp van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van dit onderzoek om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een Fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid.

Ratings

Posities

Posities

per 30/okt/2020
Naam Weging (%)
ABBOTT LABORATORIES 5,00
UNITEDHEALTH GROUP INC 4,95
SANOFI SA 3,74
ROCHE HOLDING PAR AG 3,63
JOHNSON & JOHNSON 3,44
Naam Weging (%)
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3,22
BOSTON SCIENTIFIC CORP 2,51
PFIZER INC 2,47
STRYKER CORP 2,23
MEDTRONIC PLC 1,95
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 HEDGED CNH Niet uitkerend 160,19 0,18 0,11 165,35 111,34 - LU1254117382 - -
KLASSE I2 USD - 12,71 0,01 0,08 13,13 8,89 - LU1960219225 - -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 10,60 0,01 0,09 10,95 7,46 - LU2112291526 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 10,98 0,01 0,09 11,34 9,90 - LU2178160680 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 68,20 0,06 0,09 70,41 47,45 - LU0462856898 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 12,92 0,01 0,08 13,36 9,18 - LU1822774284 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 52,05 0,07 0,13 54,43 40,19 - LU0827889485 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 19,16 0,02 0,10 19,80 13,56 - LU1057294990 - -
KLASSE D4 USD Eens per jaar 14,13 0,02 0,14 14,59 9,91 - LU1728553774 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 61,96 0,06 0,10 63,99 43,41 - LU0329593007 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 56,13 0,05 0,09 57,99 39,52 - LU0122379950 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 18,97 0,02 0,11 19,60 13,45 - LU1023059063 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY Niet uitkerend 1.213,00 1,00 0,08 1.253,00 859,00 - LU1948809360 - -
KLASSE I2 EUR - 10,68 0,01 0,09 11,15 8,23 - LU1960219571 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 193,30 0,16 0,08 199,75 136,00 - LU1061106388 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 8,90 0,01 0,11 9,37 6,91 - LU2112291799 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR - 10,96 0,01 0,09 11,33 9,90 - LU2168656341 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 47,15 0,06 0,13 49,59 36,59 - LU0171307068 - -
KLASSE D5 GBP Eens per kwartaal 10,80 0,03 0,28 11,37 8,70 - LU2112292763 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Erin Xie
Erin Xie
Xiang Liu
Xiang Liu
Jeff Lee
Jeff Lee

Documenten

Documenten