Obligaties

BGF Emerging Markets Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan dividenduitkeringen doen vanuit zowel het vermogen als vanuit het inkomen. Daarnaast is het mogelijk om inkomen te genereren volgens bepaalde beleggingsstrategieën. Hoewel dit het inkomstenniveau verhoogt verkleint dit de potentiële vermogensgroei. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Het fondsen belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Vooral sommige ontwikkelingslanden zijn grote schuldenaren van handelsbanken en buitenlandse overheden. Beleggen in schuldpapieren (van soevereine staten) uitgegeven of gegarandeerd door overheden van ontwikkelingslanden of hun overheidsdiensten houden een hoog risico in. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 09/apr/2020 USD 1.696,46
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 01/okt/2004
Introductiedatum aandelenklasse 19/feb/2015
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Bond
Index J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,72%
ISIN LU1180455567
Bloomberg-code BGEBI2U
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BVFMF57
Bloomberg-indexcode JPGCCOMP
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 10.000.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 25/sep/2019)

Posities

Posities

per 31/mrt/2020
Naam Weging (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,97
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,50
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1,34
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 1,22
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,16
Naam Weging (%)
CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 01/27/2032 1,05
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6.5 02/15/2048 1,04
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 1,00
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045 0,93
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 16.95 04/03/2020 0,90
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/mrt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/mrt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/mrt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 31/mrt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/mrt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/mrt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 15,87 0,09 0,57 18,92 14,47 - LU1180455567 - -
KLASSE A1 USD Uitkering dagelijks 8,33 0,05 0,60 10,02 7,61 - LU0200680436 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 17,60 0,10 0,57 20,98 16,04 - LU0297941386 - -
KLASSE A3 EUR Uitkering maandelijks 7,88 0,01 0,13 9,53 7,30 - LU0200684008 - -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 8,61 0,05 0,58 10,37 7,88 - LU0200680782 - -
KLASSE A1 EUR Uitkering dagelijks 7,62 0,01 0,13 9,20 7,04 - LU0200683703 - -
KLASSE I4 HEDGED EUR - 8,66 0,05 0,58 10,41 7,91 - LU2075911060 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 10,98 0,02 0,18 13,20 10,13 - LU1072326561 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH - 89,92 0,50 0,56 109,20 82,36 - LU1919856051 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Uitkering maandelijks 80,38 0,50 0,63 98,35 73,95 - LU1109561420 - -
Class X5 Hedged CHF - 8,63 0,05 0,58 10,75 7,89 - LU1904800973 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP - 8,77 0,05 0,57 10,60 8,02 - LU1806518533 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 7,94 0,05 0,63 9,84 7,25 - LU1323999216 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 16,62 0,09 0,54 19,97 15,18 - LU0343170543 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP - 8,64 0,05 0,58 10,44 7,91 - LU2075910922 - -
KLASSE I4 USD - 8,69 0,05 0,58 10,57 7,92 - LU1806518293 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 19,25 0,12 0,63 22,92 17,54 - LU0200682721 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 14,86 0,08 0,54 17,87 13,58 - LU0827877399 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 14,22 0,08 0,57 17,11 12,99 - LU0413376566 - -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 8,63 0,05 0,58 10,39 7,90 - LU0827876821 - -
KLASSE D3 EUR Uitkering maandelijks 7,89 0,01 0,13 9,56 7,31 - LU0827877126 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 14,93 0,02 0,13 17,94 13,77 - LU0200683885 - -
Class X5 Hedged EUR Eens per kwartaal 7,64 0,04 0,53 9,49 6,98 - LU1722865000 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 55,52 0,31 0,56 67,93 50,92 - LU0764619960 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 16,10 0,02 0,12 19,34 14,85 - LU0827877043 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 7,60 0,04 0,53 9,52 6,99 - LU1408527916 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Niet uitkerend 8,43 0,05 0,60 10,12 7,70 - LU1618350562 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 14,52 0,02 0,14 17,44 13,40 - LU1048586868 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 7,46 0,05 0,67 9,11 6,84 - LU0764617162 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 16,32 0,10 0,62 19,46 14,88 - LU0200680600 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 7,93 0,04 0,51 9,81 7,28 - LU1408528054 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 7,17 0,04 0,56 8,92 6,59 - LU0871639893 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 17,61 0,03 0,17 21,13 16,24 - LU0988581723 - -
KLASSE A2 CZK Niet uitkerend 401,49 -3,21 -0,79 452,50 382,21 - LU1791181735 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,09 0,06 0,60 12,13 9,22 - LU1057294727 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 7,95 0,05 0,63 9,85 7,29 - LU1408528138 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 10,07 0,05 0,50 12,19 9,22 - LU1057296771 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Documenten

Documenten