Obligaties

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. De strategieën die gebruikt worden door het fonds bevatten ook het gebruik van complexe financiële derivaten om bepaalde beheerderstechnieken aan te kunnen wenden waaronder het creëren van zowel ‘long’ als ‘synthetic short’ posities en het creëren van een hefboom om het fonds economisch de nettowaarde van de vermogensbestanddelen te laten overstijgen. Het gebruik van derivaten op deze manier kan het algemene risicoprofiel van het fonds vergroten. Beleggers in dit fonds dienen te begrijpen dat het niet gegarandeerd is dat het fonds een positief rendement genereert en dat het mogelijk is dat de performance van dit absolute return-product zich anders ontwikkelt dan de aandelenmarkt in het algemeen, omdat zowel positieve als negatieve koersbewegingen de totale waarde van het fonds beïnvloeden. De beheerder hanteert een strikt risicobeheer om de blootstelling aan derivaten in het fonds te controleren. Het fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die hoger renderende obligaties uitgeven nemen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven, kan dit de waarde van uw belegging verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties. Het fonds belegt in bedrijfsobligaties, waarbij het risico dat de uitgever ervan niet kan voldoen aan zijn terugbetalings- of renteverplichtingen groter is dan bij staatsobligaties die door overheden gegarandeerd zijn. Het fonds belegt in staats- en/of bedrijfsobligaties, waarover een vaste of variabele rente wordt betaald (de ‘coupon’ genoemd) en die de kenmerken van een lening hebben. Deze effecten zijn daardoor gevoelig voor schommelingen van de rentevoet, die de waarde van de effecten in de portefeuille zullen beïnvloeden. Dit fonds streeft ernaar het valutarisico af te dekken (te “hedgen”). Het valutarisico is het risico dat ontstaat door valutaschommelingen tussen de valuta waarin het fonds genoteerd is (de “basisvaluta”) en de valuta’s waarin de onderliggende effecten worden verhandeld. Deze hedgingstrategie kan het fonds niet volledig tegen valutaschommelingen beschermen. Hedging wordt toegepast ongeacht of de basisvaluta stijgt of daalt ten opzichte van de andere valuta; dit kan een positief of een negatief effect hebben op de performance van het fonds.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2020

1,28 1,68 -1,57 -0,72 2,84
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
3,60 0,65 0,77 - 0,75
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
3,01 1,09 1,49 3,60 1,96 3,88 - 4,63

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in SEK en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 03/dec/2020 EUR 142,39
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 30/okt/2020 700
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 25/mei/2012
Introductiedatum aandelenklasse 29/okt/2014
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Alt - Long/Short Credit
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,59%
ISIN LU1129992647
Bloomberg-code BSGAI2S
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BRYFYV8
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg SEK 10.000.000,00
Minimale vervolginleg SEK 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Weighted Av YTM per 30/okt/2020 1,94%

Ratings

Posities

Posities

per 30/okt/2020
Naam Weging (%)
ISH EUR CORP BND 1-5 ETF EUR DIST 2,64
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 2,00
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,09
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89 06/22/2025 0,92
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1.75 06/21/2051 0,87
Naam Weging (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 09/01/2050 0,83
GNMA_17-127 IO 0,80
RMS_29 B RegS 0,79
HFHL_20-2 B RegS 0,77
AZURE_2 A RegS 0,75
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE I2 HEDGED SEK Niet uitkerend 1.046,78 0,10 0,01 1.046,78 927,82 - LU1129992647 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 104,44 0,01 0,01 104,48 93,34 - LU0783530669 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 116,06 0,02 0,02 116,06 102,86 - LU0783530743 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 113,22 0,02 0,02 113,23 100,29 - LU0972010309 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 101,91 -0,02 -0,02 101,93 90,27 - LU1311313644 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 105,17 0,01 0,01 105,18 93,54 - LU1129992563 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 108,77 0,01 0,01 108,79 96,88 - LU0802639707 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP - 105,26 0,01 0,01 105,26 93,31 - LU1834329234 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 1.020,63 0,08 0,01 1.020,83 909,89 - LU0884611699 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Ian Winship
Ian Winship
Simon Blundell
Simon Blundell
Joe Di Censo
Portfolio manager, BlackRock’s Global Fixed Income Group

     

Nuno Luis
Nuno Luis
Rekesh Varsani
Rekesh Varsani

Documenten

Documenten