Aandelen

BSF BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund Aggregate

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
31/mrt/2016
Tot
31/mrt/2017
Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2021

6,54 -12,19 15,25 -16,84 2,03
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,41 -3,42 -2,17 - -1,40
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
9,17 -1,35 11,55 -0,41 -9,92 -10,40 - -9,91

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 14/mei/2021 USD 12,95
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 30/apr/2021 77
Basisvaluta U.S. Dollar
Introductiedatum Fonds 14/nov/2012
Introductiedatum aandelenklasse 04/dec/2013
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Long/Short Equity - Other
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,98%
ISIN LU0995223301
Bloomberg-code BSEA4RF
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 20,00%
SEDOL BGLCFR8
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg GBP 5.000,00
Minimale vervolginleg GBP 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen in combinatie met andere informatie op in de onderzoeks- en besluitvormingsfasen van het beleggingsproces. Dit kan relevante inzichten van derden omvatten, evenals opmerkingen over interne betrokkenheid en input van Investment Stewardship van BlackRock over governancekwesties. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige portefeuillebeoordelingen met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Posities

Posities

per 30/apr/2021
Naam Weging (%)
NK LUKOIL PAO 4,57
EMAAR PROPERTIES PJSC 4,30
ICICI BANK LTD 3,11
BAIDU INC 3,08
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2,87
Naam Weging (%)
CEMEX SAB DE CV 2,51
BANCO BRADESCO SA 2,45
NATIONAL BANK OF GREECE SA 2,32
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 2,27
FERREXPO PLC 2,25
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/apr/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Long Short Totale
per 30/apr/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Long Short Totale
Gegevens niet beschikbaar.
per 30/apr/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Long Short Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A4 HEDGED GBP Eens per jaar 94,37 1,57 1,69 94,37 74,36 - LU0995223301 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 90,51 1,51 1,70 90,51 71,44 - LU0997362594 - -
KLASSE I4 GBP Eens per jaar 109,98 1,92 1,78 114,70 92,54 - LU1033658722 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 102,43 1,73 1,72 102,43 80,30 - LU0944773521 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 98,83 1,65 1,70 98,83 77,61 - LU0965649881 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend - - - - - - LU0852339042 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 98,62 1,65 1,70 98,62 77,63 - LU0852336535 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 97,13 1,64 1,72 97,13 75,83 - LU1033658136 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 110,26 1,85 1,71 110,26 86,23 - LU0852332542 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 128,84 1,72 1,35 130,09 103,05 - LU1033658300 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Documenten

Documenten