Skip to content

Obligaties

BGF Euro Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in vastrentende waarden uitgegeven door ondernemingen waarbij vergeleken met obligaties uitgegeven of gegarandeerd door overheden een groter risico bestaat tot niet-nakoming door de onderneming van terugbetaling van het kapitaal verstrekt aan de onderneming en de opeisbare rentebetalingen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 17/okt/2019 EUR 5.507,01
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 31/mrt/1994
Introductiedatum aandelenklasse 16/jan/2013
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Other Bond
Index BBG Barc Euro Aggregate 500+
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,63%
ISIN LU0869640077
Bloomberg-code BEBD2DH
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B734S92
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 100.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar heeft dit fonds een gouden medaille gegeven, hun hoogste rating (Per 19/jul/2019)

Posities

Posities

per 30/sep/2019
Naam Weging (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 03/12/2021 2,43
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,63
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 1,53
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 1,52
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,30
Naam Weging (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 1,17
KFW MTN RegS 0.75 01/15/2029 0,94
SPAIN (KINGDOM OF) 4.4 10/31/2023 0,93
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,93
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021 0,89
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/sep/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/sep/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/sep/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 30/sep/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/sep/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/sep/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 14,30 0,00 0,00 14,48 12,78 - LU0869640077 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 24,21 0,17 0,71 26,13 22,54 - LU0827877712 - -
KLASSE A1 USD Uitkering maandelijks 23,05 0,14 0,61 23,46 21,64 - LU0171278889 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 11,22 -0,01 -0,09 11,44 10,26 - LU1376384365 - -
KLASSE A1 EUR Uitkering maandelijks 20,72 0,00 0,00 21,08 19,14 - LU0118259232 - -
KLASSE I4 HEDGED USD - 11,03 -0,01 -0,09 11,24 9,91 - LU1808491812 - -
KLASSE D3 EUR Uitkering maandelijks 20,75 0,00 0,00 21,11 19,17 - LU0827877555 - -
KLASSE I4 EUR - 10,57 -0,01 -0,09 10,82 9,77 - LU1808491655 - -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 23,08 0,14 0,61 23,49 21,68 - LU0827877639 - -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 24,15 0,17 0,71 25,99 22,46 - LU0204069685 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 32,04 -0,02 -0,06 32,59 29,48 - LU0297941469 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP Eens per jaar 11,25 0,00 0,00 11,48 10,28 - LU1376384282 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 27,77 -0,01 -0,04 28,29 25,66 - LU0430265933 - -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 23,04 0,14 0,61 23,46 21,65 - LU0172748641 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 112,05 -0,03 -0,03 113,67 101,70 - LU1499592381 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 15,37 0,00 0,00 15,62 14,11 - LU0368229703 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 35,65 0,22 0,62 36,26 33,34 - LU0827877472 - -
KLASSE A3 EUR Uitkering maandelijks 20,71 -0,01 -0,05 21,08 19,14 - LU0172396516 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 12,29 0,00 0,00 12,56 11,36 - LU0938162699 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 34,11 0,21 0,62 34,72 32,00 - LU0171279184 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 30,66 -0,01 -0,03 31,19 28,29 - LU0050372472 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY Niet uitkerend 1.084,00 0,00 0,00 1.102,00 996,00 - LU1668661629 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 34,33 -0,02 -0,06 34,89 31,42 - LU0298377911 - -
KLASSE I2 HEDGED USD Niet uitkerend 12,13 -0,01 -0,08 12,29 10,83 - LU1376384100 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY Niet uitkerend 1.072,00 -1,00 -0,09 1.091,00 990,00 - LU1668663914 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Niet uitkerend 11,00 0,00 0,00 11,19 10,16 - LU1180456292 - -
KLASSE A2 CZK Niet uitkerend 787,24 -2,14 -0,27 807,64 728,24 - LU1791174284 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 13,96 0,00 0,00 14,14 12,52 - LU0869650977 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 12,38 -0,01 -0,08 12,60 11,45 - LU1266592374 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Head, BlackRock’s Pan-European Fixed Income Team

     

Documenten

Documenten