Obligaties

BlackRock Developed Markets Sovereign Screened Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 07/apr/2020 EUR 198,86
Introductiedatum Fonds 19/dec/2012
Introductiedatum aandelenklasse 19/dec/2012
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Wereldwijde obligaties
Index BBG Barc 40% Global Tsy ex CCY; 30% EUR Tsy; 10% USD GBP JPY Tsy
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,06%
ISIN IE00B89WFM95
Bloomberg-code BRDMSFA
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B89WFM9
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 5.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Ratings

Posities

Posities

per 28/feb/2020
Naam Weging (%)
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 4.75 04/21/2027 1,50
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.69 03/07/2022 1,34
KOREA (REPUBLIC OF) 4.25 06/10/2021 1,27
KOREA (REPUBLIC OF) 2.375 03/10/2023 1,15
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.25 09/04/2021 1,11
Naam Weging (%)
UK CONV GILT 3.75 09/07/2021 1,10
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 1,06
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 09/01/2023 1,05
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2 01/04/2022 1,03
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 5.5 04/21/2023 0,97
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Flex EUR Niet uitkerend 11,79 -0,05 -0,44 12,19 11,22 11,78 IE00B89WFM95 11,80 -
Inst EUR - 10,39 -0,05 -0,44 10,74 9,90 10,38 IE00B8QBCK68 10,40 -
Flex EUR Eens per kwartaal 9,84 -0,04 -0,44 10,23 9,59 9,84 IE00B8KNTT62 9,85 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Sid Swaminathan
Sid Swaminathan
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Documenten

Documenten