Aandelen

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 22/feb/2019 USD 382,59
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 24/okt/2012
Introductiedatum aandelenklasse 24/okt/2012
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Asia-Pacific ex-Japan Equity
Index MSCI PACIFIC ex JAPAN Net (Custom 4pm LUX)
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,09%
ISIN LU0826446956
Bloomberg-code BGIXJX2
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B88NVG9
Bloomberg-indexcode NDDUPXJ
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 10.000.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
AIA GROUP LTD 6,60
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5,41
BHP GROUP LTD 4,51
CSL LTD 3,87
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 3,71
Naam Weging (%)
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 3,16
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2,87
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 2,24
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1,90
WOOLWORTHS GROUP LTD 1,70
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 140,77 1,35 0,97 140,77 112,98 - LU0826446956 - -
KLASSE N7 EUR Halfjaarlijks 119,46 0,05 0,04 123,13 112,33 - LU0852473361 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 113,48 0,05 0,04 115,15 104,90 - LU0938202826 - -
KLASSE D2 USD - 99,86 0,16 0,16 102,33 87,62 - LU1811364725 - -
KLASSE F2 USD Niet uitkerend 139,48 1,33 0,96 139,48 112,15 - LU0836515717 - -
KLASSE N2 USD Niet uitkerend 139,68 1,34 0,97 139,68 112,27 - LU0836514314 - -
KLASSE N7 USD Halfjaarlijks 149,67 1,44 0,97 149,67 124,84 - LU0960942059 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 130,62 0,88 0,68 133,70 113,96 - LU0836512961 - -
KLASSE D2 EUR - 104,53 0,14 0,13 104,53 91,59 - LU1811364998 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Documenten

Documenten