Skip to content

Obligaties

BGF US Government Mortgage Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan dividenduitkeringen doen vanuit zowel het vermogen als vanuit het inkomen. Daarnaast is het mogelijk om inkomen te genereren volgens bepaalde beleggingsstrategieën. Hoewel dit het inkomstenniveau verhoogt verkleint dit de potentiële vermogensgroei. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 21/nov/2019 USD 113,38
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 02/aug/1985
Introductiedatum aandelenklasse 19/apr/2011
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie USD Government Bond
Index FTSE Mortgage Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,68%
ISIN LU0592702145
Bloomberg-code BGFGMD3
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B3X5057
Bloomberg-indexcode SBMT
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 100.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Posities

Posities

per 31/okt/2019
Naam Weging (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 38,04
GNMA2 30YR TBA(REG C) 22,91
FHLMC 30YR UMBS SUPER 11,65
FNMA 30YR 3.5% SHLB 175K 2019 6,71
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 6,16
Naam Weging (%)
FNMA 30YR 4% SHLB 175K 2019 4,13
FNMA 30YR 2017 PRODUCTION 3,87
UMBS 15YR TBA(REG B) 3,71
FNMA 30YR 2011 PRODUCTION 2,50
FGOLD 30YR 4% HLB 150K 2011 2,05
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 9,24 0,01 0,11 9,30 8,88 - LU0592702145 - -
KLASSE I2 USD - 10,21 0,01 0,10 10,23 10,00 - LU2011139206 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 20,55 0,02 0,10 20,59 18,98 - LU0424777026 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 19,83 0,02 0,10 19,87 18,38 - LU0096258446 - -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 9,22 0,01 0,11 9,28 8,86 - LU0172418690 - -
KLASSE I3 USD Uitkering maandelijks 9,41 0,01 0,11 9,48 9,04 - LU1456639035 - -
KLASSE X3 USD Uitkering maandelijks 9,40 0,00 0,00 9,47 9,03 - LU1246652132 - -
KLASSE A1 USD Uitkering dagelijks 9,20 0,01 0,11 9,28 8,83 - LU0035308682 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Documenten

Documenten