Skip to content

Obligaties

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan dividenduitkeringen doen vanuit zowel het vermogen als vanuit het inkomen. Daarnaast is het mogelijk om inkomen te genereren volgens bepaalde beleggingsstrategieën. Hoewel dit het inkomstenniveau verhoogt verkleint dit de potentiële vermogensgroei. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Vooral sommige ontwikkelingslanden zijn grote schuldenaren van handelsbanken en buitenlandse overheden. Beleggen in schuldpapieren (van soevereine staten) uitgegeven of gegarandeerd door overheden van ontwikkelingslanden of hun overheidsdiensten houden een hoog risico in. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 18/okt/2019 USD 3.855,62
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 26/jun/1997
Introductiedatum aandelenklasse 18/dec/2009
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Other Bond
Index JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,79%
ISIN LU0474536231
Bloomberg-code BGFLE2H
Aankoopkosten (maximaal) 3,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B50RW76
Bloomberg-indexcode ELMIPLUS
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Ratings

Ratings

Posities

Posities

per 30/sep/2019
Naam Weging (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,54
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,89
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,73
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 1,72
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,71
Naam Weging (%)
RUSSIAN FEDERATION 7.7 03/23/2033 1,69
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2022 1,60
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 12/05/2024 1,52
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,52
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 1,52
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/sep/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/sep/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/sep/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 30/sep/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/sep/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/sep/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE E2 HEDGED EUR Niet uitkerend 7,35 0,02 0,27 7,49 6,71 - LU0474536231 - -
KLASSE X2 AUD Niet uitkerend 10,63 0,00 0,00 10,72 8,88 - LU1554267051 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 25,81 0,06 0,23 26,03 22,64 - LU0383940458 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 6,91 0,01 0,14 7,11 6,50 - LU0995345831 - -
KLASSE I5 USD Eens per kwartaal 9,68 0,02 0,21 9,89 8,96 - LU1495982867 - -
KLASSE C2 USD Niet uitkerend 20,74 0,04 0,19 21,01 18,51 - LU0278476923 - -
KLASSE A3 HKD Uitkering maandelijks 30,74 0,06 0,20 31,29 28,33 - LU0388349754 - -
KLASSE I5 EUR Eens per kwartaal 8,69 0,01 0,12 8,86 7,91 - LU0995350831 - -
KLASSE A2 CHF Niet uitkerend 24,01 0,05 0,21 24,23 21,55 - LU0938162186 - -
KLASSE D2 CHF Niet uitkerend 25,49 0,05 0,20 25,69 22,77 - LU1065150267 - -
Class S3 Hedged GBP - 10,48 0,02 0,19 10,78 10,00 - LU1911699996 - -
KLASSE A1 EUR Uitkering dagelijks 3,49 0,00 0,00 3,56 3,17 - LU0278461065 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP Niet uitkerend 10,17 0,02 0,20 10,30 9,05 - LU1505939139 - -
KLASSE X2 GBP Niet uitkerend 5,65 -0,01 -0,18 5,95 4,94 - LU1688375267 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 23,19 0,02 0,09 23,33 19,99 - LU1559746307 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 7,04 0,02 0,28 7,26 6,70 - LU1133072774 - -
KLASSE D5 GBP Eens per kwartaal 8,90 -0,02 -0,22 9,53 8,28 - LU1694209807 - -
KLASSE I3 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 6,94 0,01 0,14 7,14 6,53 - LU0995336418 - -
Class AI5 EUR - 10,41 0,01 0,10 10,53 10,27 - LU1960220660 - -
KLASSE A1 USD Uitkering dagelijks 3,89 0,01 0,26 3,97 3,59 - LU0278477574 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 8,49 0,02 0,24 8,59 7,55 - LU0358998713 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 9,01 0,01 0,11 9,16 8,19 - LU1688375184 - -
KLASSE I2 GBP - 20,04 -0,04 -0,20 21,15 17,62 - LU1741217027 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 7,71 0,02 0,26 7,84 7,01 - LU0359002093 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 7,87 0,02 0,25 8,00 7,12 - LU0622213642 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 14,03 0,01 0,07 14,91 12,79 - LU0827885145 - -
KLASSE I2 CHF - 25,52 0,05 0,20 25,71 22,76 - LU1781817694 - -
KLASSE A3 EUR Uitkering maandelijks 3,52 0,00 0,00 3,59 3,19 - LU0278457469 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 24,31 0,05 0,21 24,55 21,43 - LU0278470058 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 14,70 0,03 0,20 14,91 13,17 - LU0827885491 - -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 16,21 0,03 0,19 16,58 14,94 - LU0523291242 - -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 3,92 0,01 0,26 4,01 3,61 - LU0278470132 - -
KLASSE C2 EUR Niet uitkerend 18,62 0,02 0,11 18,82 16,35 - LU0278457972 - -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 15,60 0,03 0,19 16,55 14,45 - LU0548402170 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 21,82 0,01 0,05 21,99 18,93 - LU0278457204 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 23,16 0,01 0,04 23,32 20,00 - LU0329592702 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 91,53 0,18 0,20 93,09 83,26 - LU1715605868 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 8,11 0,01 0,12 8,24 7,33 - LU0473186707 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 8,70 0,01 0,12 8,94 8,22 - LU1408528211 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 7,97 0,01 0,13 8,22 7,60 - LU1676225185 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Niet uitkerend 10,37 0,02 0,19 10,49 9,21 - LU0827884684 - -
Class E5 Hedged EUR Eens per kwartaal 6,55 0,01 0,15 6,78 6,26 - LU1062843260 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 14,00 0,01 0,07 14,82 12,76 - LU0478974834 - -
KLASSE D3 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 6,55 0,01 0,15 6,72 6,10 - LU0827884841 - -
KLASSE D3 EUR Uitkering maandelijks 14,55 0,01 0,07 14,85 13,19 - LU0827884924 - -
KLASSE E2 USD Niet uitkerend 22,82 0,05 0,22 23,07 20,21 - LU0374975414 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 25,84 0,06 0,23 26,05 22,63 - LU0520955575 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 8,81 0,02 0,23 8,90 7,80 - LU0827884767 - -
Class C1 USD Uitkering dagelijks 3,88 0,00 0,00 3,97 3,59 - LU0278478119 - -
KLASSE D3 HKD Uitkering maandelijks 127,14 0,24 0,19 129,46 117,15 - LU0827885061 - -
KLASSE E2 EUR Niet uitkerend 20,48 0,01 0,05 20,66 17,85 - LU0278459671 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 7,28 0,02 0,28 7,33 6,34 - LU0344905624 - -
KLASSE A2 CZK Niet uitkerend 560,11 0,12 0,02 566,91 489,84 - LU1791177113 - -
Class AI2 EUR - 10,55 0,01 0,09 10,63 9,83 - LU1960220587 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 6,55 0,01 0,15 6,73 6,10 - LU0575500318 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 6,53 0,00 0,00 6,57 5,60 - LU0531082021 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 86,69 0,17 0,20 89,42 82,64 - LU1408528484 - -
Class X5 Hedged GBP - 10,06 0,06 0,60 10,36 9,76 - LU1954752702 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 10,01 0,02 0,20 10,14 8,93 - LU0480535052 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 8,75 0,02 0,23 9,02 8,33 - LU1408528724 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 8,65 0,02 0,23 8,94 8,26 - LU1408528641 - -
KLASSE D4 USD Eens per jaar 15,63 0,03 0,19 16,65 14,48 - LU0827885228 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 7,53 0,01 0,13 7,67 6,88 - LU0623004180 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 8,19 0,02 0,24 8,52 7,90 - LU1408528302 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Documenten

Documenten