Aandelen

BSF European Absolute Return Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan blootstaan aan het risico van ondernemingen in de financiële sector die als leverancier van diensten of als tegenpartij in een financieel contract kunnen optreden. De liquiditeit in de financiële markten is ernstig ingeperkt waardoor een aantal ondernemingen zich uit de markt hebben teruggetrokken of in extreme gevallen insolvent zijn geworden. Dit kan een negatief effect hebben op de activiteiten van het fonds. Het fonds kan in het kader van complexe beleggingsstrategieën intensief gebruik maken van derivaten. Dit omvat onder meer het creëren van short-posities waarbij de beheerder kunstmatig een effect verkoopt dat het fonds op dat moment niet in bezit heeft. Derivaten kunnen ook gebruikt worden om een exposure te creëren die groter is dan de netto-vermogenswaarde van het fonds. Beheerders duiden dit aan als “een hefboom creëren” of ook als “leverage” of “gearing”. Als gevolg hiervan zal een kleine positieve of negatieve schommeling op de beurs een groter effect hebben op de waarde van deze derivaten dan wanneer uitsluitend belegd zou zijn in het fysieke effect. Het gebruik van derivaten op deze manier kan het algemene risicoprofiel van het fonds vergroten. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
31/mrt/2014
Tot
31/mrt/2015
Van
31/mrt/2015
Tot
31/mrt/2016
Van
31/mrt/2016
Tot
31/mrt/2017
Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 31/mrt/2019

0,32 3,59 -5,55 4,81 4,02
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
4,02 0,98 1,36 - 3,26
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
1,13 1,13 1,13 4,02 2,96 6,99 - 37,50

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 18/apr/2019 EUR 1.700,70
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 27/feb/2009
Introductiedatum aandelenklasse 30/apr/2009
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Alt - Market Neutral - Equity
Index 3 Month Euro Libor Rate
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,38%
ISIN LU0414666189
Bloomberg-code BLEURD2
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 20,00%
SEDOL B595DQ7
Bloomberg-indexcode ECC0TR03
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 100.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 29/mrt/2019
Naam Weging (%)
NOVO NORDISK A/S 3,01
SIKA AG 2,53
LONZA GROUP AG 2,44
SAFRAN SA 2,30
RELX PLC 2,27
Naam Weging (%)
STRAUMANN HOLDING AG 2,21
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 2,15
DSV A/S 2,08
DCC PLC 1,56
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 1,54
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/mrt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Long Short Totale
per 29/mrt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Long Short Totale
per 29/mrt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Long Short Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 137,58 0,15 0,11 139,05 131,43 - LU0414666189 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 135,34 0,15 0,11 136,78 129,24 - LU0827970921 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 132,50 0,18 0,14 133,86 126,77 - LU0411704413 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 139,75 0,16 0,11 141,22 133,28 - LU0776931064 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 134,32 0,19 0,14 135,65 128,54 - LU0748867792 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 132,35 0,18 0,14 133,81 126,62 - LU0414668557 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 143,62 0,16 0,11 145,07 135,77 - LU0802637750 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

David Tovey
David Tovey
Stefan Gries
Stefan Gries

Documenten

Documenten