Aandelen

BSF European Diversified Equity Absolute Return Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan blootstaan aan het risico van ondernemingen in de financiële sector die als leverancier van diensten of als tegenpartij in een financieel contract kunnen optreden. De liquiditeit in de financiële markten is ernstig ingeperkt waardoor een aantal ondernemingen zich uit de markt hebben teruggetrokken of in extreme gevallen insolvent zijn geworden. Dit kan een negatief effect hebben op de activiteiten van het fonds. De strategieën die gebruikt worden door het fonds bevatten ook het gebruik van complexe financiële derivaten om bepaalde beheerderstechnieken aan te kunnen wenden waaronder het creëren van zowel ‘long’ als ‘synthetic short’ posities en het creëren van een hefboom om het fonds economisch de nettowaarde van de vermogensbestanddelen te laten overstijgen. Het gebruik van derivaten op deze manier kan het algemene risicoprofiel van het fonds vergroten. Beleggers in dit fonds dienen te begrijpen dat het niet gegarandeerd is dat het fonds een positief rendement genereert en dat het mogelijk is dat de performance van dit absolute return-product zich anders ontwikkelt dan de aandelenmarkt in het algemeen omdat zowel positieve als negatieve koersbewegingen de totale waarde van het fonds beïnvloeden. De beheerder hanteert een strikt risicobeheer om de blootstelling aan derivaten in het fonds te controleren.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
31/dec/2013
Tot
31/dec/2014
Van
31/dec/2014
Tot
31/dec/2015
Van
31/dec/2015
Tot
31/dec/2016
Van
31/dec/2016
Tot
31/dec/2017
Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 31/dec/2018

3,73 4,59 -11,82 1,22 -19,88
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-8,03 -7,34 -3,99 - 0,25
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
7,15 0,02 11,60 -8,03 -20,45 -18,42 - 2,20

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 21/mrt/2019 EUR 45,21
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 06/aug/2010
Introductiedatum aandelenklasse 06/aug/2010
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Alt - Market Neutral - Equity
Index 3 Month Euro Libor Rate
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,96%
ISIN LU0525202155
Bloomberg-code BSEDA2E
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 20,00%
SEDOL B461Q28
Bloomberg-indexcode ECC0TR03
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 28/feb/2019
Naam Weging (%)
SANOFI SA 4,89
SAP SE 4,85
AVIVA PLC 4,81
TAG IMMOBILIEN AG 4,50
EXPERIAN PLC 4,12
Naam Weging (%)
VOLVO AB 4,11
CARLSBERG A/S 4,00
FERGUSON PLC 3,99
ADMIRAL GROUP PLC 3,90
LOREAL SA 3,49
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Long Short Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 102,58 -0,11 -0,11 120,33 91,38 - LU0525202155 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 105,04 -0,10 -0,10 123,25 93,53 - LU0539767862 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 105,29 -0,10 -0,09 123,01 93,61 - LU0525202312 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 109,74 -0,11 -0,10 127,99 97,52 - LU0525202585 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 99,32 -0,10 -0,10 116,89 88,59 - LU0589446961 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 111,53 -0,09 -0,08 127,50 98,25 - LU0526378483 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 130,28 -0,13 -0,10 150,81 115,42 - LU0525202742 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 112,46 -0,09 -0,08 130,09 99,32 - LU0526377089 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 107,16 -0,09 -0,08 124,91 95,09 - LU0526376511 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 77,71 -0,08 -0,10 91,13 69,22 - LU1238068677 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Robert Fisher
Robert Fisher
Simon Weinberger
Simon Weinberger

Documenten

Documenten