Obligaties

BGF Global Corporate Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in vastrentende waarden uitgegeven door ondernemingen waarbij vergeleken met obligaties uitgegeven of gegarandeerd door overheden een groter risico bestaat tot niet-nakoming door de onderneming van terugbetaling van het kapitaal verstrekt aan de onderneming en de opeisbare rentebetalingen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 18/apr/2019 USD 1.958,86
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 19/okt/2007
Introductiedatum aandelenklasse 19/okt/2007
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Global Corporate Bond - EUR Hedged
Index BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,11%
ISIN LU0297942434
Bloomberg-code MLCHEGA
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B24CY47
Bloomberg-indexcode LGCPTRUH
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 08/apr/2019)

Posities

Posities

per 29/mrt/2019
Naam Weging (%)
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 5,76
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS 5.125 12/31/2049 0,89
BAWAG GROUP AG MTN RegS 2.375 03/26/2029 0,89
SAP SE RegS 0.25 03/10/2022 0,70
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.905 07/24/2023 0,68
Naam Weging (%)
JPMORGAN CHASE & CO 4.452 12/05/2029 0,66
MORGAN STANLEY 3.737 04/24/2024 0,60
TELEFONICA EUROPE BV RegS 4.375 12/31/2049 0,60
ING GROEP NV RegS 6.75 12/31/2049 0,59
UNICREDIT SPA RegS 7.5 12/31/2049 0,57
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/mrt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/mrt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/mrt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 29/mrt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/mrt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/mrt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 12,67 0,01 0,08 12,68 12,12 - LU0297942434 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 14,58 0,01 0,07 14,59 13,75 - LU0326960662 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 10,77 0,01 0,09 10,78 10,29 - LU0788109634 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 13,92 0,01 0,07 13,92 13,15 - LU0297942194 - -
KLASSE A3 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 11,79 0,01 0,08 11,79 11,23 - LU0803752475 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Uitkering maandelijks 97,67 0,08 0,08 97,98 93,61 - LU1220227653 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 14,09 0,01 0,07 14,10 13,43 - LU0414062249 - -
KLASSE A5 USD Eens per kwartaal 10,64 0,01 0,09 10,64 10,14 - LU0825403933 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 9,51 0,00 0,00 9,53 9,11 - LU1149717313 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,01 0,00 0,00 10,02 9,56 - LU1625162489 - -
KLASSE A3 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 10,67 0,01 0,09 10,67 10,17 - LU0816460157 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 10,81 0,01 0,09 10,83 10,35 - LU0871639976 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 9,87 0,01 0,10 9,88 9,39 - LU1222731728 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP Niet uitkerend 10,12 0,01 0,10 10,12 9,73 - LU1814255474 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 8,95 0,01 0,11 9,08 8,56 - LU0303846876 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 13,26 0,01 0,08 13,27 12,66 - LU0326951752 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 80,46 0,05 0,06 81,24 77,22 - LU0788109550 - -
Class X4 Hedged GBP Eens per jaar 9,35 0,00 0,00 9,40 8,88 - LU0414062165 - -
KLASSE A3 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 10,29 0,01 0,10 10,32 9,86 - LU0816460231 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 100,58 0,04 0,04 100,69 96,18 - LU1162516634 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 11,17 0,00 0,00 11,18 10,53 - LU1181254019 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 11,66 0,01 0,09 11,67 11,11 - LU0816460074 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 9,62 0,01 0,10 9,68 9,22 - LU1435395121 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 15,45 0,01 0,06 15,46 14,52 - LU0434566104 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP Eens per jaar 9,97 0,00 0,00 10,01 9,48 - LU1403442228 - -
KLASSE I2 HEDGED CAD Niet uitkerend 11,08 0,01 0,09 11,08 10,48 - LU1153585614 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Michael Krautzberger
Head, BlackRock’s Pan-European Fixed Income Team

     

Documenten

Documenten