Een nieuwe bijdrage aan de oplossing van dringende maatschappelijke problemen

Bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen

Door de oprichting van de BlackRock Foundation en de bijdrage van 15,6 miljoen aandelen in PennyMac Financial Services (huidige marktwaarde USD 589 miljoen), verbreden we onze filantropische investeringen in economische mobiliteit, financiële veerkracht en duurzaamheid.
Quotation start

De samenleving van vandaag heeft behoefte aan bedrijven die werken aan economische groei waarvan alle betrokkenen kunnen profiteren. Met de bijdrage die wij vandaag doen, in lijn met de purpose van BlackRock, vergroten we onze inzet om het financiële welzijn van mensen en de duurzaamheid te bevorderen.

Quotation end
Laurence Fink CEO & Chairman

Onze inzet:

Bij BlackRock beschouwen we het als onze verantwoordelijkheid om met ons kapitaal bij te dragen aan oplossingen voor dringende maatschappelijke problemen. Deze filantropische investering biedt ons de mogelijkheid nieuwe, innovatieve ideeën te bevorderen die buiten onze core business vallen, om een groeiend aantal mensen over de hele wereld maatschappelijk en economisch vooruit te helpen. Via ons Social Impact team financieren we organisaties die mensen kunnen helpen beter betaald werk te vinden en te sparen. De komende maanden zullen wij onze inzet op dit gebied uitbreiden door samen te werken met organisaties die zich richten op de onevenredige gevolgen van de klimaatverandering voor kwetsbare gemeenschappen.

Quotation start

Bij Laboratoria werken we aan de vergroting van de diversiteit in de digitale economie van Zuid-Amerika, door vrouwen uit kansarme groepen op te leiden tot websitebouwer en andere IT-functies. Daarnaast verzorgen we trainingen voor medewerkers van bedrijven om ze te helpen met succes de transformatie naar het digitale tijdperk door te maken. De steun van BlackRock is van groot belang voor ons, omdat deze ons in staat stelt onze trainingen uit te breiden naar andere regio’s en onze aanpak en invloed stelselmatig te verbeteren.

Quotation end
Marisol Alarcón Partner en Chief Partnerships Officer
Lees ons hele bericht.
Lees ons hele bericht
Wij hebben de BlackRock Foundation opgericht en aandelen in PennyMac Financial Services bijgedragen, om een meer inclusieve en duurzame economie te bevorderen.
Sociale impact bij BlackRock.
Sociale impact bij BlackRock
Samen met non-profit organisaties, start-ups, stichtingen en onze eigen medewerkers willen we de samenleving vooruit helpen – dichtbij én wereldwijd.
BlackRock’s Emergency Savings Initiative.
BlackRock’s Emergency Savings Initiative
BlackRock heeft een investering toegezegd om mensen met lage inkomens te helpen een spaarrekening te openen, als een essentieel vangnet voor onverwachte uitgaven.