Windmolens aan de horizon van een woestijn.
DUURZAAMHEID BIJ BLACKROCK

Onze duurzaamheidsacties in 2020

In januari van dit jaar schreef BlackRock in een brief aan cliënten dat duurzaamheidsrisico – en met name het klimaatrisico – in onze ogen beleggingsrisico inhoudt. We deden de toezegging duurzaamheid een kernpunt te zullen maken van de manier waarop BlackRock risico beheert, portefeuilles construeert, producten ontwerpt en de dialoog met ondernemingen aangaat.

Hier volgen enkele belangrijke stappen die we dit jaar hebben gezet:

Ons duurzaamheidsonderzoek
We hebben onlangs een onderzoek naar duurzaam beleggen uitgevoerd onder 425 klanten in 27 landen, met een gezamenlijk belegd vermogen van ca. USD 25.000 miljard. Zij deelden hun meningen, verwachtingen en toekomstvisie met ons.
Boot vaart over kalm water langs een groen woud.

Bronnen:

1 Per 30 september 2020