Verantwoord ondernemen bij BlackRock

Verantwoord ondernemen bij BlackRock

Ons belangrijkste doel is een groeiend aantal mensen te helpen zich financieel gezond te voelen.

Met het oog op die missie speelt duurzaamheid een centrale rol in al onze activiteiten. 

Belangrijke documenten

Onderscheidingen en vermeldingen
BlackRock is regelmatig in het nieuws vanwege zijn toonaangevende rol op het gebied van verantwoord ondernemen, Investment Stewardship, transparantie en inclusie en diversiteit.
Onderscheidingen en vermeldingen
Paragraph-2,Multi Column Teaser-1,Paragraph-3
Paragraph-4,Image Cta-3,Paragraph-5
Paragraph-6,Image Cta-4,Paragraph-7
Paragraph-8,Image Cta-5,Paragraph-9

BlackRock beheert beleggingen namens een grote groep cliënten van over de hele wereld. Het is onze fiduciaire verantwoordelijkheid om de waarde van de beleggingen van onze cliënten op de lange termijn zo goed mogelijk te beschermen en te laten groeien. Aandacht voor duurzaamheid is daarbij onmisbaar.

We integreren ESG-overwegingen in onze beleggingsprocessen

Integratie van ESG-factoren betekent dat bij beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met ESG-informatie om het risicogecorrigeerd rendement te verbeteren, ongeacht of de strategie past in een duurzaam beleggingsmandaat of niet. Er is niet één aanpak die we overal toepassen, maar bij BlackRock vinden we het belangrijk om ESG-onderzoek en -informatie aan al onze portefeuillebeheerders ter beschikking te stellen en samen met hen manieren te zoeken om onze beleggingsprocessen te verbeteren.

Meer over de integratie van ESG-criteria.

 


We beheren het vermogen van onze cliënten met zorg

Als fiduciaire belegger pleiten we voor goed ondernemingsbestuur en duurzame bedrijfspraktijken die op de lange termijn waarde creëren voor onze cliënten.

Investment stewardship

 

Via BlackRock Sustainable Investing bieden we meer keuzes

BlackRock beschikt over een breed platform van duurzame beleggingsstrategieën die financiële resultaten combineren met duurzaamheidscriteria. Deze strategieën variëren van brede ESG-beleggingen tot thematische en impactstrategieën. Tot dit platform behoren ook beleggingen in schone energie, voor cliënten die willen beleggen in groene energie en de energietransitie. Daarnaast zijn er strategieën die met behulp van screeningcriteria de blootstelling aan bepaalde sectoren of activiteiten uitsluiten.

Duurzame beleggingen

Selectieve screening
Selectieve screening
Uitsluiting van ondernemingen die actief zijn in controversiële sectoren, zoals fossiele brandstoffen, tabak en wapens.
ESG
ESG
Positieve keuze voor ondernemingen met een hoge score op het gebied van milieu, samenleving en goed beleid (ESG), om financiële doelen en ESG-prestaties te combineren.
Thematische strategieën
Thematische strategieën
Concentratie op specifieke aspecten op het gebied van milieu, samenleving en/of goed beleid, zorgvuldig gewogen en gecombineerd tot een thematische duurzame strategie.
Impact
Impact
Bewust beleggen in ondernemingen die een meetbare positieve impact hebben op vooraf gedefinieerde doelen op het gebied van de samenleving of het milieu.

We pleiten voor positief overheidsbeleid

In lijn met ons doel om meer mensen te helpen zich financieel gezond te voelen, pleiten we voor een overheidsbeleid dat de transparantie van de financiële markten vergroot, beleggers beschermt en een verantwoorde groei van de kapitaalmarkten voor alle beleggers mogelijk maakt.  

Overheidsbeleid

 


We bieden toonaangevend risicobeheer

Dankzij onze Aladdin-technologie beschikken we over gedetailleerde informatie van alle aspecten die van invloed (kunnen) zijn op de portefeuilles van BlackRock. Daarnaast houdt een aparte groep binnen de onderneming toezicht op investment management, identificeert en helpt portefeuillebeheerders bij het beheer van het tegenpartij- en ondernemingsrisico, coördineert normen om beleggingsresultaten in de hele onderneming te meten en stelt analyse- en informatieverzoeken op die verband houden met het risicobeheer. Dit omvat ook de cyberbeveiliging en informatiebeveiliging, waarbij we gebruik maken van een diepgaande, meerlagige strategie van controleprogramma's die het vertrouwelijke karakter, de integriteit en de beschikbaarheid van informatie beschermen.

We streven naar financieel rendement op de lange termijn

Door ons te richten op de belangrijkste elementen van onze activiteiten die we ook daadwerkelijk kunnen beheersen, streven we naar een gedifferentieerde en duurzame organische groei. Daarbij kunnen we profiteren van ons schaalvoordeel, door gebruik te maken van een operationele hefboomwerking en tegelijkertijd te investeren in de toekomstige groei van onze activiteiten. Het is bovendien ons principe dat we een consistente strategie voor kapitaalbeheer hanteren, om kapitaal uit te keren aan de aandeelhouders.

Totaalrendement sinds de beursintroductie van BlackRock
In de afgelopen vijf jaar bedroeg het totaalrendement voor onze aandeelhouders 40%. Sinds onze beursintroductie in 1999 bedraagt dat percentage zelfs ruim 3.800%.
Totaalrendement sinds de beursintroductie van BlackRock

Bron: BlackRock, per 31 december 2018.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat je je oorspronkelijke inleg terugontvangt.

We hanteren een effectief governance-beleid

Een sterk bestuurskader is essentieel om verantwoord te ondernemen. Bij BlackRock bestaat dit kader uit een reeks principes, richtlijnen en praktijken die ten grondslag liggen aan consequente financiële prestatie en waardecreatie op de lange termijn voor onze aandeelhouders.

Corporate governance

Menselijk kapitaal is onze hoogste prioriteit

Als vermogensbeheerder is de duurzaamheid van ons bedrijf op de lange termijn sterk afhankelijk van onze mensen. We leveren bewuste inspanningen om een gemeenschappelijke bedrijfscultuur tot stand te brengen, innovatie aan te moedigen, het beste talent te werven, ontwikkelen en behouden, te zorgen dat de voordelen en risico’s voor onze medewerkers op één lijn liggen met die van onze onderneming en inclusie en diversiteit op alle niveaus van onze organisatie te bevorderen. Daarnaast zetten we ons in voor de bescherming van mensenrechten, door een beleid dat gericht is op gelijke behandeling en een veilige en gezonde werkomgeving voor alle medewerkers.

Menselijk kapitaal

We bevorderen inclusie en diversiteit

We willen diversiteit in alle vormen aanmoedigen en bevorderen, omdat we van oordeel zijn dat een breed scala aan standpunten en talenten cruciaal is om voor onze medewerkers een rijkere cultuur tot stand te brengen, en om voor onze zeer uiteenlopende cliënten over de hele wereld betere resultaten te kunnen behale.

Inclusie en diversiteit

Concrete initiatieven
In het VK zijn we transparant over loonverschillen tussen onze mannelijke en vrouwelijke medewerkers. Alle organisaties met meer dan 250 werknemers moeten salarisgegevens bekendmaken. In ons verslag beschrijven we maatregelen om het aantal vrouwen in hogere functies en in de onderneming te vergroten
Concrete initiatieven

We hechten waarde aan het welzijn van onze medewerkers

Het fysieke, emotionele en financiële welzijn van onze medewerkers is belangrijk voor ons en streven ernaar deze te bevorderen. Een ideale medewerker is een energiek, betrokken en geïnspireerd. Daarom bieden we een breed scala aan voordelen, zoals een solide pensioenregeling, steun voor werkende ouders en flexibele vakantiedagen.

Beloningen en voordelen

We bieden medewerkers de mogelijkheid zich te ontplooien

We bieden medewerkers een diverse mogelijkheden om hun vaardigheden te ontwikkelen en hun carrière te bevorderen. Naast zowel virtuele als klassikale cursussen die we voor alle medewerkers organiseren, zijn er ook selectieve programma's voor de ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten om de leiders van morgen te identificeren en te laten groeien.

Leren en ontwikkelen

Ethiek en integriteit staan voor ons voorop

Onze reputatie is een van onze belangrijkste activa. We leggen onszelf normen op die niet alleen voldoen aan de eisen van de geldende wet- en regelgeving, maar die ook overeenkomen met onze principes, met als uitgangspunt: de verwachtingen van onze cliënten overtreffen.

Ethiek en integriteit

We willen een positieve rol spelen in de samenleving

In samenwerking met non-profitorganisaties, start-ups, maatschappelijke organisaties en onze medewerkers willen we een positieve rol spelen, zowel in de gemeenschappen waarin we actief zijn als wereldwijd. Dit sluit aan bij onze missie om een groeiend aantal mensen te helpen financiële zekerheid te bereiken en meer financiële kansen te bieden.

Maatschappelijke impact

Milieubeleid

Een goed milieubeleid is essentieel voor BlackRock, omdat het van groot belang is voor onze medewerkers, onze cliënten en de toekomst van de samenleving als geheel. In al onze activiteiten willen we ervoor zorgen dat onze economische groei geen negatieve invloed heeft op onze ecologische prestaties, door efficiënter en veerkrachtiger te werken.

Ecologische prestaties

Impact op het milieu
In 2018 gebruikten we in de VS 100% hernieuwbare energie en hebben we 100% van onze wereldwijde uitstoot in verband met reizen – onze grootste bron van CO2-uitstoot – gecompenseerd met behulp van koolstofkredieten uit het Garcia River Forest, eigendom van en beheerd door The Conservation Fund*.
Impact op het milieu

*BlackRock steunt dit initiatief via toelagen vanuit de BlackRock Charitable Trust, een fonds op naam dat wordt gefinancierd door donoren.

MKTGM012E-1051968