De nieuwste inzichten voor een efficiënte portefeuille-opbouw
VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Samen
op weg naar
doelgerichte
portefeuilles

De nieuwste inzichten voor een efficiënte portefeuille-opbouw.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat je je oorspronkelijke inleg terugontvangt.

Dit materiaal is niet bedoeld als basis voor een prognose, onderzoek of beleggingsadvies en is geen aanbeveling, aanbod of verzoek om een financieel instrument of product te kopen of verkopen of om een beleggingsstrategie te volgen. De hier geuite meningen zijn van 15 september 2020 en kunnen veranderen wanneer de onderliggende omstandigheden veranderen.

Wereldwijd

Onze actuele visie op macro-economische gebeurtenissen en de impact ervan op de portefeuilles van onze cliënten.
Actuele marktvisie
Lees het laatste beleggingscommentaar van het BlackRock Investment Institute (BII).
Portefeuilleperspectieven
Lees de visie van het BII op de ontwikkeling van portefeuilles.

Verlies strategische asset allocatie niet uit het oog

2 min video

De wereld is veranderd: dat heeft invloed op de rol van obligaties in je portefeuille

De recente marktverschuiving kan niet volledig worden toegeschreven aan een natuurlijke ontwikkeling van de conjunctuur. Daarom zijn de tactische aanpassingen die doorgaans worden gebruikt om van dergelijke veranderingen te profiteren, in dit geval niet voldoende.

In onze ogen gaat het om een strategische visie op de portefeuille-opbouw, met verregaande gevolgen voor alle beleggingscategorieën, maar vooral voor obligaties.

1 De aanhoudende lage rente roept vragen op over de rol van obligaties in het genereren van inkomsten en hun vermogen om bescherming te bieden tegen marktdalingen wanneer aandelen opnieuw massaal in de uitverkoop zouden gaan.
2 Een nieuw macro-klimaat met een andere ontwikkeling van de groei en andere inflatieverwachtingen schept een grotere rol voor inflatiegerelateerde obligaties.
3 Doordat obligaties minder spreidingsvoordelen bieden dan voorheen, worden beleggers gedwongen breder te kijken dan traditionele obligaties. We zien dat Chinese beleggingen een groter spreidingspotentieel bieden, ondanks de geopolitieke spanningen.
4 De toegenomen onzekerheid vereist een selectievere houding, omdat niet alle obligaties veiligheid kunnen bieden. ESG-obligatiefondsen bevatten vaak meer obligaties van hogere kwaliteit, waardoor ze gebruikt kunnen worden om de veerkracht van een portefeuille te vergroten.

Download hieronder praktische hulpmiddelen voor de herpositionering van obligaties in de wereld na Covid19.

Risico: er kan niet worden gegarandeerd dat deze aanpak succesvol zal zijn; de waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen.

De laatste trends in Europese portefeuilles

Ontdek hoe goed je portefeuille gepositioneerd is en vraag een consulterend gesprek aan.
Spreiding van het obligatierisico: ontdek wat het beste werkt voor je portefeuille.
Assetallocatie en trends in EMEA-portefeuilles.

Europese Aandelenbarometer

De geschiedenis kan vaak helpen om het heden beter te begrijpen. Maar de huidige crisis is anders dan wat we ooit eerder hebben meegemaakt. Niet alleen vanwege de enorme invloed op de markt, maar ook doordat de effecten op de rol van overheden, financiële systemen en de gezondheidsuitgaven waarschijnlijk nog lang zullen aanhouden. In Europa zien we een sterk, gecoördineerd fiscaal beleid dat zowel op de korte als de langere termijn voordelen kan opleveren voor de regio, waardoor Europese aandelen een grotere rol kunnen gaan spelen in portefeuilles. We zien hier drie belangrijke ontwikkelingen:

  • Het bijna bereikte akkoord over een Europees herstelfonds plaveit de weg naar een grotere Europese eenheid en mogelijk een effectiever beleid.
  • Het feit dat de gezamenlijke schuld via het nieuwe Europese herstelfonds gedeeld wordt, kan het toch al snelle herstel van de regio ondersteunen.
  • In het aandelengedeelte van portefeuilles zien we factoren die gunstig zijn voor Europese banken, cyclische ondernemingen en gezondheidszorg.

Lees meer over beleggen in actieve aandelen bij BlackRock.

Download het paper om alle inzichten te lezen.
BlackRock biedt fundamentele en systematische strategieën die menselijke expertise en technologie combineren om het rendement te optimaliseren.

Beleggen in de toekomst: themafondsen in je portefeuille

De groeiende populariteit van thematische strategieën roept bij beleggingsbeheerders de vraag op hoe ze er bij de opbouw van hun portefeuilles en de bepaling van de assetallocatie optimaal gebruik van kunnen maken. Om hen te ondersteunen analyseerden we zowel de effectiviteit als de effecten op de portefeuilleopbouw. Hoewel we ervan overtuigd zijn dat thematische strategieën beleggers kunnen helpen om op een efficiënte manier toegang te krijgen tot megatrends, zoals technologische doorbraken, is het nog moeilijk om de effectiviteit ervan te meten, aangezien de meeste succesvolle thema’s nog maar net tot ontwikkeling komen. Maar een backtest-analyse van twee thema’s met een lage correlatie wijst erop dat het opnemen van thematische strategieën er inderdaad toe kan bijdragen dat een portefeuille op de lange termijn beter presteert dan de markt. Het is echter zaak de juiste thema’s te kiezen. Wij zien grofweg drie manieren om thematische fondsen in een bredere portefeuille op te nemen, afhankelijk van het beleggingsdoel en de voorkeuren van de belegger:

1 Als aanvulling op de kernportefeuille
2 Als alternatief voor wereldwijde aandelenfondsen
3 Als bouwstenen in de kernportefeuille
Lees meer over de 3 manieren van aanpak
De rol van themafondsen in portefeuilles.
Megatrends: de krachten die onze toekomst vormgeven
Een studie naar structurele verschuivingen in de wereldeconomie en de invloed ervan op onze ideeën over beleggen.
Megatrends Tool
Gebruik onze eenvoudige tool om te ontdekken hoe je met BlackRock en iShares kunt beleggen in megatrends.
Aladdin van BlackRock
Onzekere tijden vragen om heldere inzichten.

Aladdin® is veel meer dan een softwaretechnologie voor portefeuillebeheer. Het is een zeer veelzijdig en toegankelijk platform dat beleggingsprofessionals kunnen gebruiken om meer inzicht te krijgen in hun portefeuille, de risico’s diepgaand te begrijpen en met precisie hun aanpak te bepalen.
Waterval
Hoe kunnen wij helpen?
Bij BlackRock begrijpen we dat elke belegger eigen behoeften heeft. Wij bieden daarbij ondersteuning, in de vorm van technologie, portefeuille-analyse of maatwerk-portefeuilles.
Portfolio Solutions

DIT MATERIAAL IS BEDOELD VOOR VERSPREIDING ONDER PROFESSIONELE CLIËNTEN EN ER MAG NIET OP WORDEN VERTROUWD DOOR ANDERE PERSONEN.

De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

Uitgegeven in de EER door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 - 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website voor meer informatie: www.blackrock.com. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken gewoonlijk opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V.

MKTGM0820E-1309884-1/7