Trap met een geverfde regenboog
GLOBAL OUTLOOK 2022

Goed inspelen op een nieuw marktklimaat

2021 was het jaar van het "nieuwe nominaal". De krachten die in dit jaar aandelen omhoog stuwden en obligaties omlaag duwden zullen in onze ogen ook in 2022 van invloed zijn, terwijl de inflatie langdurig hoger zal blijven dan voor covid.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

Beleggingsthema’s

01

Leven met inflatie

Wij verwachten dat de inflatie voor langere tijd hoger zal blijven dan voor covid. Daarnaast verwachten we dat de centrale banken de rente zullen verhogen, maar soepeler zullen reageren op prijsdruk. Hierdoor zal de reële rente naar verwachting historisch laag blijven. Dit klimaat is gunstig voor risicobeleggingen.

02

Door de verwarring heen kijken

We beleven een unieke combinatie van gebeurtenissen: de economische herstart, nieuwe virusstammen, aanbodgestuurde inflatie en een nieuw beleid van centrale banken. Hierdoor kunnen markten en beleidsmakers de inflatie verkeerd inschatten. Wij concentreren ons op het grote beeld, maar houden ook scherp zicht op de risico's rondom onze kernvisie.

03

Op weg naar netto nul

Klimaatrisico is onderdeel van het inflatieverhaal. Wij denken dat een soepele transitie het minst inflatoire scenario is, maar zelfs dit kan gepaard gaan met aanbodschokken die zich over tientallen jaren kunnen uitstrekken.

Dit materiaal is niet bedoeld als prognose, onderzoek of beleggingsadvies en er dient niet als zodanig op vertrouwd te worden. Het vormt geen aanbeveling, aanbod of uitnodiging om enige effecten of financiële producten te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De hier geuite meningen zijn van december 2021 en kunnen veranderen als de onderliggende omstandigheden wijzigen.

Karim: Welkom bij deze 'Around the World 2022 Outlook and Implementation Guide' special. Ik zit hier tegenover Natalie Gill van het Portfolio Research-team van het BlackRock Investment Institute. Wij zullen het gaan hebben over de belangrijkste beleggingsthema's voor 2022 en hoe deze in portefeuilles geïmplementeerd kunnen worden
Natalie:
•  Ons eerste thema is 'Leven met inflatie'. We zitten in een periode van stijgende inflatie. Doordat vraag en aanbod in de economische herstart van het afgelopen jaar niet goed op elkaar aansloten, is de inflatie omhoog gesprongen. Zelfs als de aanboddruk afneemt en de inflatie tot rust komt, zal deze naar verwachting langere tijd boven het pre-covid niveau blijven.
• Het tweede is: 'Door de verwarring heen kijken'. Gebeurtenissen die niet eerder in de geschiedenis gelijktijdig zijn opgetreden - de economische herstart, nieuwe virusstammen, aanbodgestuurde inflatie en nieuw beleid van de centrale banken - hebben tot verwarring geleid. Het risico dat markten of beleidsmakers de huidige prijsstijgingen verkeerd interpreteren groeit. Wij zien een breed scala van mogelijke uitkomsten.
• Ons financiële thema is 'Op weg naar netto nul'. Die transitie is niet alleen iets voor de lange termijn, het gebeurt hier en nu. Wij zien nu al tekenen dat de kapitaalkosten van sectoren met een lage koolstofuitstoot dalen, waardoor de rendementen stijgen. Bedrijven én landen moeten zich aanpassen. Dit schept kansen voor beleggers die deze transitie verder willen helpen.
 
Karim: Dankjewel, Natalie. Hoe kunnen beleggers zich op deze thema's richten?
• Voor het thema 'Leven met inflatie' zijn wij voorstander van een multi-asset benadering, met een combinatie van inflatiegevoelige aandelen (zoals waarde-aandelen), alternatieve beleggingen zoals infrastructuur en inflatiegerelateerde en floating rate obligaties. Daarmee kunnen portefeuilles goed voorbereid zijn op een langdurig hogere inflatie, terwijl ook de duration in het oog wordt gehouden.
• We zien twee manieren om door de verwarring heen te kijken en positie te kiezen voor het brede scala van mogelijke uitkomsten. 1: zorgvuldige selectie van effecten waar we sterk in geloven, zoals DM-aandelen, en een gespreide exposure naar opkomende markten via beleggingen in China en opkomende markten buiten China. 2: de portefeuille bestand maken tegen elk weertype door ons te focussen op beleggingen die spreiding kunnen brengen.
• Op weg naar netto nul geven we de voorkeur aan beleggingen die kunnen profiteren van de groeiende vraag naar duurzaamheid. In 2021 zagen we een groeiende trend van beleggers die beleggingen in de kern van hun portefeuille vervingen door duurzame equivalenten. Ook kwaliteitssectoren als technologie en gezondheidszorg lijken goed afgestemd op de groene transitie. 

Karim Chedid, hoofd van EMEA iShares Investment Strategy en Natalie Gill, lid van het Portfolio Research-team van het BlackRock Investment Institute, bespreken onze thema's en vooruitzichten voor 2022. 

Download de BII Global Outlook 2022
Lees de actuele visie van het BlackRock Investment Institute (BII) op de verschillende beleggingscategorieën. Ontdek welke implicaties recente ontwikkelingen kunnen hebben voor de tactische en strategische assetallocatie.
Yellow arrow
Download de EMEA Outlook Implementation Guide 2022
In dit paper leest u hoe beleggers positie kunnen kiezen voor 2022, op basis van de resultaatgerichte visie op de belangrijkste beleggingsthema's in de Global Outlook 2022 van het BlackRock Investment Institute.
2022 EMEA Implementation guide

Producten

Ontdek hoe de fondsen van BlackRock u kunnen helpen uw beleggingsdoelen te bereiken. Bekijk het volledige aanbod van iShares en BlackRock.

Bekijk alle fondsen