PENSIOEN

Hoe millennials de wereld kunnen redden terwijl ze sparen voor hun pensioen

10/mei/2017
By BlackRock

Omdat duurzame beleggingsstrategieën aan populariteit winnen, legt Anne Ackerley, Head of BlackRock’s U.S. & Canada Defined Contribution Group, alles uit wat u hierover moet weten en hoe u ze kunt inpassen in uw ‘pensioenplan’.

Bent u een beleggende millennial – of denkt u als deze doelgroep – dan heeft u wellicht hele andere opvattingen over beleggen dan oudere generaties. BlackRock heeft een enquête uitgevoerd en een van de uitkomsten was dat 67 procent van de millennials wil dat zijn beleggingen zijn sociale en milieuwaarden weerspiegelen (voor vrouwen is dit 76 procent).

Beleggen met een maatschappelijke impact is meer dan enkel een goed gebaar of een investering waar je je goed bij voelt. Het is een volwassen sector geworden. Vandaag de dag zijn meer mensen werkzaam in de schone-energiesector dan in de fossiele-brandstoffenindustrie (bron: Impact Alpha). Dat betekent dat de keuze om te investeren in een betere wereld een tastbaar effect kan opleveren.

De laatste enquête van BlackRock wees uit dat 72 procent van de millennials op koers denkt te liggen met zijn pensioenpotje. Dat is een mooi aantal vindt Ackerley. Maar dat percentage zou volgens haar hoger moeten kunnen liggen. Door voor de pensioenbelegging misschien een duurzame beleggingsstrategie te kiezen die investeert op basis van sociale of milieucriteria.

Maak nu het verschil

Deze aanpak is niet nieuw; pensioenverzekeraars en pensioenfondsen hanteren al decennialang soortgelijke strategieën. Wat nieuw is, is dat duurzame strategieën veel minder duur worden en beter verkrijgbaar dan ooit tevoren.

Er zijn diverse varianten. Sommige industrieën zijn in strijd met sociale of milieudoelstellingen. Andere evalueren potentiële beleggingen op basis van hun Environmental Social Governance (ESG), waarbij een de fondsbeheerder aan de hand van een scoresysteem de best gewaardeerde bedrijven selecteert. En weer andere richten zich op positieve sociale en milieuresultaten door pure duurzame beleggingsstrategieën.

Dit biedt interessante mogelijkheden. Door voor een pensioenplan te kiezen voor een duurzame strategie, kan de belegger nu iets goeds doen dat zich hopelijk later weer uitbetaalt. Ackerley: ‘Bent u 30 jaar, dan kunnen de euro’s die u opzij zet voor uw pensioen nog decennialang worden gebruikt om de wereld te bouwen waar u in wilt leven. Dat alleen al moet u voldoende prikkelen om voor uw pensioen te “sparen”, ongeacht hoe ver dat nog van uw bed is.’

Een klein beetje extra

Idealiter zou duurzaam beleggen een belegger moeten inspireren om een additionele bijdrage te leveren aan zijn of haar pensioen, bovenop en naast het geld dat deze belegger al op gepaste wijze opzij zet in een gespreide belegging. Ackerley: ‘Goed doen zou u moeten inspireren iets extra’s te doen voor uzelf.’

Het kan zijn dat het pensioenplan via een werkgever geen duurzame optie herbergt. Maar dat verandert wellicht. De jaarlijkse groei in deze strategieën bedraagt ongeveer 33 procent de afgelopen jaren (bron: Global Sustainable Investment Alliance). Dat groeipercentage neemt in de Verenigde Staten wellicht verder toe als gevolg van de richtlijnen van het Amerikaanse ministerie van werkgelegenheid op het gebied van duurzaam beleggen, die ertoe moet leiden dat meer Amerikaanse pensioenplannen die optie wel bieden. Een werknemer kan ook bij zijn werkgever vragen om een optie toe te voegen voor beleggen met maatschappelijke impact.

Voor diegene die al bezig zijn met pensioenplanning en daarvoor geld opzij zetten, kan vastberadenheid om duurzaam te beleggen het verschil maken. Ackerley: ‘Door uw passie voor sociale en milieudrijfveren te combineren met de noodzaak om aan uw financiële toekomst te bouwen, kan nieuw elan geven aan uw pensioenpotje. En dat geldt ongeacht of u een milliennial bent, van de generatie X, een babyboomer of welke leeftijd dan ook.’

Op zoek naar meer onderzoek en insights?

BEKIJK ONDERWERPEN

Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA). Geregistreerd adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N2DL. Tel: +44 (0)20 7743 3000. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. Dit document is uitsluitend bestemd ter informatie; het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod. Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. De waarde van beleggingen en de gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en zijn niet gegarandeerd. Het is mogelijk dat u het oorspronkelijk geïnvesteerde geld niet terug ontvangt. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen.

© 2017 BlackRock Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BOUW MET BLACKROCK (BUILD ON BLACKROCK), MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.