MARKT & ECONOMIE - FOR PROFESSIONAL INVESTORS

Het is tijd om risico’s te zoeken

31/jul/2017
By BlackRock

De groei van de wereldeconomie houdt nog wel een tijdje aan. Zelfs nu de inflatie niet echt aantrekt. In zo’n omgeving is beleggen in relatief risicovolle beleggingscategorieën aantrekkelijk.

Neem de waardering van Amerikaanse aandelen. Beleggers kennen de koers/winstverhouding van aandelen. Het omgekeerde daarvan is de earnings yield, oftewel het nettorendement van een aandeel: de winst per aandeel gedeeld door de aandelenkoers. Met dit nettorendement van aandelen kan de belegger een goede vergelijking maken met het rendement van een obligatie. Richard Turnill, beleggingsstrateeg van BlackRock, wijst erop dat Amerikaanse aandelen nu historisch gezien tamelijk duur zijn, als je bijvoorbeeld kijkt naar de gemiddelde k/w verhoudingen. Maar vergeleken met de huidige obligatieyields leveren aandelen een hoger rendement op.

Een nieuwe tijd

De wereldeconomie groeit nog steeds, schetst Turnill. In de eurozone accelereert de groei, en over de groei in China hoeven beleggers zich op korte termijn geen zorgen te maken: de sombere verwachtingen ten aanzien van de tweede economie ter wereld lijken ongegrond, nu de Chinese groei niet afvlakt. Feit is wel dat we, historisch gezien, in een periode zitten van relatief lage groeicijfers en lage rentestanden. Een ander tijdsgewricht dus, daarom moeten beleggers oppassen om huidige cijfers en ratio’s klakkeloos te vergelijken met die uit het verleden; dat geldt ook voor extrapolaties richting de toekomst.

Markten kalm omhoog

De economische groei in de VS is al flinke tijd bezig, en de vraag is of de groeicyclus alweer bijna ten einde is; aan iedere cyclus komt immers vroeg of laat een eind. Maar dat laatste verwacht Turnill voorlopig niet. De markten gaan kalm omhoog, wat hand in hand gaat met een lage marktvolatiliteit. Centrale bankiers kunnen echter roet in het eten gooien. De Fed wil haar balans gaan verkleinen en de ECB heeft het voornemen om de maandelijkse steunaankopen van Europese staatsobligaties (ter waarde van zestig miljard euro) af te bouwen. Een sterke stijging van de obligatierendementen zou de positie van risicovolle beleggingscategorieën kunnen ondermijnen, maar zover zal het waarschijnlijk niet komen.

Aandelen boven obligaties

Wat betekent dit voor beleggers? Turnill geeft de voorkeur aan relatief risicovolle beleggingen, en verkiest aandelen boven obligaties; met de nadruk op aandelen uit Europa, Japan en opkomende markten. Hij is negatiever over staatsobligaties. Wie toch in staatspapier wil beleggen, zou kunnen overwegeninflatiegerelateerde obligaties te kopen.

Op zoek naar meer onderzoek en insights?

BEKIJK ONDERWERPEN