Markt & Economie

Economie en markten: 3 mythes ontkracht

16/aug/2017
By BlackRock

Er gaan enkele hardnekkige mythes de ronde over de financiële markten en de economie. In dit blog gaan we dieper op deze beweringen in.

 


Verschillende mythes over economische gebeurtenissen en de financiële markten steken de laatste tijd de kop op, zo constateert Rick Rieder, Chief Investment Officer of Global Fixed Income bij vermogensbeheerder BlackRock. Rieder bespreekt de belangrijkste drie mythes en probeert op deze manier beleggers meer inzicht te geven in de manier waarop macro-economische gebeurtenissen en de markten werken.

Paragraph-2
Paragraph-3
Paragraph-4

De VS heeft last van een zwak en teleurstellend herstel en dat
heeft geleid tot een traag
groeiende economie

Deze mythe heeft weinig oog voor de huidige economische cyclus. Bovendien wordt hierbij ook niet gekeken naar de kracht die de Amerikaanse arbeidsmarkt vertoont na een aantal jaar van magere groei na de crisis. Volgens de gegevens van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics zijn tussen begin 2010 en juni 2017 in de VS ongeveer 16,4 miljoen mensen in dienst genomen. Daarnaast heeft de Amerikaanse economie sinds 1970 slechts 4% van de tijd een werkloosheidsniveau van lager dan 4,3% gehad (van maart 1999 tot februari 2001) terwijl de komende maanden de werkeloosheid waarschijnlijk weer tot onder dat niveau zal dalen.

Dit herstel van de arbeidsmarkt is vooral indrukwekkend, meent Rieder, als het wordt bekeken in de context van de structurele lagere economische groei als gevolg van de vergrijzing van de bevolking en de technologische veranderingen die in veel sectoren plaatsvinden.

De afgelopen halve eeuw is de demografie in de VS drastisch verschoven naar een oudere bevolking waardoor de potentiële economische groei structureel lager is vandaag de dag, zelfs bij het aannemen van een groot aantal werknemers (en het inzetten van steeds meer robots).

Beleggers zullen beleggingen in vastrentende waarden afbouwen omdat deze beleggingen minder aantrekkelijk zijn

Deze opvatting kan misschien in essentie wel kloppen, maar het heeft geen oog voor de enorme behoefte aan winstgevende activa in het huidige investeringslandschap en het gebrek aan aanbod.

Dit jaar is alleen al tot en met mei 200 miljard dollar in vastrentende fondsen gestoken, zo heeft EPFR Global bekend gemaakt. En alleen dit jaar al zullen centrale banken waarschijnlijk ongeveer 1.400 miljard dollar aan vastrentende activa kopen op een markt die slechts 1.900 miljard dollar groot is. Deze dynamiek heeft geleid tot een zeer grote onbalans tussen vraag en aanbod op de markt voor vastrentende waarden. Het zal waarschijnlijk heel wat tijd kosten voordat die onbalans weer rechtgetrokken is.

Lagere werkloosheid leidt altijd tot sterkere loongroei en inflatie

Er bestaat een wijdverbreid misverstand over hoe de Phillips curve in deze cyclus heeft gewerkt. De Philips curve geeft aan hoe inflatie en werkeloosheid zich tot elkaar verhouden. De theorie gaat er van uit dat economische groei tot inflatie leidt waardoor meer banen ontstaan en de werkeloosheid daalt. Maar het vertrouwen in de historische relatie tussen lagere werkloosheidsniveaus en hogere loongroei en inflatie is overtrokken.

Uit data van Evercore ISI blijkt inderdaad dat Amerikaanse staten met de laagste werkloosheidsniveaus ook meer dan een gemiddelde groei van de lonen hebben en vice versa. Maar in het algemeen lijkt de relatie tussen werkloosheid en inflatie minder sterk aanwezig. Tijdens de huidige economische cyclus zal inflatie veel minder snel stijgen ten gevolge van het dalen van de werkeloosheid dan eerder het geval was. En de inflatie zal het inflatiedoel van 2% van de Fed misschien zelfs lange tijd niet eens significant overschrijden.

De reden daarvoor is de deflatoire druk die technologische ontwikkelingen met zich mee hebben gebracht, waaronder een verhoging van de efficiëntie in het inzetten van werkgelegenheid en de inzet van robots en kunstmatige intelligentie. Om een voorbeeld daarvan te geven: de moderne smartphone vervangt tientallen producten die we eerder kochten (denk aan muziekspelers en rekenmachines bijvoorbeeld) tegen een prijs die opmerkelijk laag ligt. Als je dit substitutie-effect beschouwt, samen met de vraag naar infrastructuur, tussenpersonen, scheepvaart en logistiek die door de vervanging van fysieke goederen door virtuele ook minder wordt, is het duidelijk hoe technologie onze economie hervormt.

Concluderend: hardnekkige mythes zoals eerder besproken, hebben weinig effect op het uiteindelijke verloop van de economie en de prestaties van de financiële markten.

Op zoek naar meer onderzoek en insights?

BEKIJK ONDERWERPEN