RBOT: in minder dan 14 maanden meer dan 1 miljard USD onder beheer

Rob Powell gaat dieper in op de vraag waarom beleggers zoveel belangstelling hebben voor iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOT).

Rob Powell
Rob Powell, CFA
Equity Product Strategist, iShares Investment Strategy & Insights
november 2017

Sinds de oprichting van het iShares Automation & Robotics UCITS ETF op 8 september 2016 hebben beleggers al meer dan 1 miljard Amerikaanse dollar in dit ETF geïnvesteerd1. Dat succes is volgens ons te danken aan heel wat factoren, waarvan we er hieronder vier vermelden.

Waarom is het fonds naar onze mening zo snel gegroeid?

Beleggen in robotica en automatisering met iShares

Wilt u het thema robotica en automatisering in uw beleggingsportefeuille opnemen, dan kunt u een ETF overwegen. ETF's volgen de prestaties van een index en bieden bijgevolg blootstelling aan een groot aantal verschillende effecten.

Het iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOT) volgt een index van bedrijven die actief zijn in specifieke sectoren die verband houden met de ontwikkeling van automatiseringstechnologieën en robotica

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (acc) >

Robots zorgen voor een diepgaande transformatie van de werkplek en zorgen in een aantal sectoren voor een forse productiviteitsgroei. Ons thema automatisering en robotica is gericht op bedrijven die op dat gebied innoverend zijn. We focussen ons op specifieke segmenten van de technologiesector, zoals nanotechnologie, industriële robots en draagbare ('wearable') technologie.

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Specifieke risico’s per fonds zijn te vinden in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Deze vindt u op de fondspagina’s of via Beleggingsinformatie in het menu.

Risk indicator 5

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (acc)

1. Bron: BlackRock, 18 oktober 2017.

Informatie inzake toezichtswetgeving
BlackRock Advisors (UK) Limited, gevestigd op het adres 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Engeland, tel +44 (0)20 7743 3000, dat een vergunning heeft ontvangen van de Financial Conduct Authority ('FCA') en onder toezicht staat van de FCA, heeft dit document uitgegeven. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V, iShares VI en iShares VII (de 'vennootschappen') zijn open-eind beleggingsmaatschappijen met variabel kapitaal naar Iers recht, waarvan de fondsen afzonderlijk aansprakelijk zijn, die zijn toegelaten door de toezichthouder.

Voor beleggers in Nederland
De fondsen zijn icbe’s zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (WFT). De vennootschappen en de fondsen zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 Wft. Specifieke risico’s per fonds zijn te vinden op de website van de betreffende fondsen, in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie ('EBI'). Exemplaren van alle documenten (d.w.z. het prospectus, het/de supplement(en), de laatste en voorgaande jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van de fondsen en de voorwaarden van de fondsen) zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland of telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op +31(0)800 0233 466. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het bij deze belegging behorende prospectus, de EBI en het meest recente halfjaarverslag en de niet door een accountant goedgekeurde halfjaarrekening en/of het jaarverslag en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de specifieke risico’s van dit fonds, zoals deze in de EBI en in het door het fonds uitgegeven prospectus gespecificeerd zijn.

BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde producten is dit document uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen. Reproductie of verspreiding van dit document is verboden, tenzij met expliciete toestemming van BlackRock Advisors (UK) Limited.

iShares® en BlackRock® zijn geregistreerde handelsmerken van BlackRock Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders.